Motivace zaměstnanců

Hlavní stránka » Akce » Motivace zaměstnanců

Dne 13. 2. pořádal časopis Development news ve spolupráci s lektorem Jiřím Střelcem z poradenského portálu Vlastní cesta přednášku, na téma komunikace se zaměstanaci, zvýšení motivace a angažovanosti při práci.

Během diskusního panelu, v coworking centru Opero v Praze, měli posluchači možnost s lektorem konzultovat vlastní zkušenosti a případy, na které v managerských pozicích hledají odpovědi.
red

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.