Beton je prémiový materiál

Hlavní stránka » Aktuality » Beton je prémiový materiál

Společnost CS-BETON patří k největší výrobcům betonových výrobků pro malou architekturu, chodníky, komunikace a letiště, vyrábí široký sortiment dlažeb různých typů a barev, obrubníků, žlabů, vegetačních tvárnic či okrasných zdí.

Ryze českou rodinnou firmu, která působí na trhu již od roku 1992, řídí Ing. Josef Matějka, jehož jsme požádali o rozhovor.

Jak se za poslední rok změnil sortiment společnosti CS-BETON? Jaké novinky jste představili?
Naše společnost se snaží trh průběžně obohacovat o nové výrobky. Uvědomujeme si, že se situace na trhu rychle mění. Zákazník je náročný a ví přesně, co chce. Za naším úspěchem stojí především schopnost nabízet zcela individuální a zároveň komplexní a technicky dokonalá řešení. V posledním roce jsme proto přinesli hned několik novinek, především pro oblast silničního stavitelství. Výrobní program štěrbinových trub byl doplněn o nový patentovaný samozhášecí kus pro tunely a novou variantu štěrbinových trub pro města a obce, která zabraňuje zapadnutí jízdního kola do štěrbiny a zvyšuje tak bezpečnost cyklistů. V současné době pak usilovně pracujeme na spuštění nového výrobního programu pro výrobu kanalizačních šachet a uličních vpustí. Po jeho spuštění budeme schopni nabízet skutečně kompletní řešení odvodnění jakýchkoli komunikací či větších zpevněných ploch.

**Co nového jste připravili pro „běžné“ spotřebitele? **
V této oblasti jsme se soustředili především na zkvalitnění prodejních služeb, a to jak v oblasti prezentace našeho výrobního portfolia, tak zvýšení dostupnosti výrobků a zefektivnění dopravy. V poslední době se stále více dostáváme do přímého kontaktu s koncovými zákazníky, což si vyžádalo podstatnou změnu marketingové strategie. Spíše než na nesmyslně širokou nabídku tvarů a barev s minimálními rozdíly se soustředíme na kvalitu, přirozený vzhled výrobků a jejich vhodnou prezentaci. Velkou péči věnujeme zpětné vazbě od našich obchodních partnerů a koncových zákazníků. Rádi bychom, aby naši zákazníci začali vnímat beton jako prémiový materiál, který dokáže díky novým technologiím svým vzhledem úspěšně konkurovat přírodnímu kameni i venkovní keramické dlažbě. Na prémiové produkty aplikujeme povrchovou úpravu CLEAN PROTECT PLUS, která dává výrobkům vysokou kvalitu především v úrovni odolnosti proti znečištění a chemickým rozmrazovacím prostředkům. Tato úprava má i velmi pozitivní dopad na zvýraznění barevnosti povrchů, neboť barvy zvýrazňuje a rozjasňuje. V druhé polovině tohoto roku se chystáme na trh uvést několik novinek, zejména v oblasti okrasných opěrných zdí.

Zaměřujete se více na privátní odběratele, nebo na firmy, popř. obce?
Máme nyní dva výrobní programy, které do jisté míry vymezují, nač a kým budou naše produkty použity. Je zde program výrobků vyráběných metodou vibrolisování a program výroby vibrolitím. Výrobky vibrolisované tvoří kolem 75 % našeho výrobního programu a odbytu. Patří sem obrubníky, dlažby, zdicí materiály, opěrné zděné zdi, zatravňovací tvárnice atd. Tento sortiment výrobků nachází své místo v projektech tzv. malé architektury prakticky napříč celým stavebnictvím v okolí rodinných domů, developerských projektů a administrativních i výrobních objektů. Většina našich dodávek je z logistických důvodů realizována přes velkoodběratele, a proto jsme se dlouhodobě zaměřovali především na ně. Nicméně situace se do jisté míry mění. Velké obchodní řetězce neustále rozšiřují pole působnosti a jejich prodejci v mnohých případech nejsou schopni důkladně poznat celé výrobní portfolio jednotlivých výrobců. Zákazníci tedy častěji než kdykoli předtím oslovují s dotazy přímo výrobce, neboť jim na pobočce stavebnin často nikdo není schopen podat konkrétní informace. Na tento trend jsme pochopitelně museli zareagovat, a proto se v poslední době zaměřujeme i na koncové zákazníky. Odlišná je situace ve vibrolité výrobě. Tam jde o velice specifické výrobky určené zejména pro silniční stavitelství a letiště. Převážně je odebírají velké stavební firmy, které je využívají na velkých stavbách ve vlastnictví státu či nadnárodních firem. Okrajově bývají zákazníky města či obce. Cílová skupina je tedy úzká a zcela odlišná od zbývajícího sortimentu. Troufnu si ale říci, že právě tento segment nám poskytuje největší přidanou hodnotu. Jde o výrobky, na které jsou kladeny extrémní kvalitativní požadavky. Velice často jsou investory požadovány jedinečné tvary či specifické vlastnosti – musí odolat náporu provozu na letištní ploše, v dálničním tunelu či na velkých kontejnerových překladištích. Zkušenosti z výroby těchto výrobků mnohdy aplikujeme i na běžnou výrobu, což nám dává velkou konkurenční výhodu.

Velkou část vaší produkce tvoří výrobky pro dopravní infrastrukturu. Máte v tomto ohledu nějaké novinky? Kdo jsou vaši největší odběratelé?
Tento sortiment neustále rozšiřujeme a zdokonalujeme, zpravidla na základě poznatků ze stávajících realizací či v reakci na nové speciální požadavky projektantů a investorů. Jak jsem již zmínil, na trh jsme uvedli nové, patentem chráněné řešení samozhášecích kusů štěrbinových trub do tunelů. Prvek umožňuje oproti předchozí variantě snazší čištění a nevyžaduje zvláštní snížení plochy pro pokládku. Na několika pilotních projektech jsme vyzkoušeli realizovat první autobusové zastávky s použitím systému silničních zastávkových panelů. Na základě těchto referencí evidujeme narůstající poptávku po tomto výrobku. Rovněž dokončujeme významné rozšíření naší výrobkové základny o kanalizační šachty včetně dna, uliční vpusti a studniční skruže. V současné době evidujeme na 650 obchodních partnerů. Mezi naše největší odběratele patří velké obchodní společnosti jako Stavebniny DEK, PRO-DOMA, STAVMAT STAVEBNINY, Izomat, Woodcote atd. Z řad velkých stavebních společností je naším dlouhodobým partnerem SKANSKA a.s., EUROVIA CS a.s., Strabag a.s., PORR a.s. a další. Neusilujeme o spolupráci s jedním hlavním partnerem, naopak diverzifikujeme a velmi si vážíme spolupráce s každým obchodním partnerem a to bez ohledu na jeho velikost.
red

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.