BIM zásadně vstupuje do českého stavebnictví, napomáhá tomu nejen vládou schválená koncepce Digitální Česko

Hlavní stránka » Aktuality » BIM zásadně vstupuje do českého stavebnictví, napomáhá tomu nejen vládou schválená koncepce Digitální Česko

Trend digitalizace se nevyhýbá ani oblasti stavebnictví a Česká republika se připravuje na naplňování přijaté koncepce BIM. Vláda tento měsíc schválila koncepci Digitální Česko, která vytváří pro BIM zásadní pozici v oblasti eGovernmentu. Digitální Česko je koncepce napříč všemi resorty, z pohledu vlády je eGovernment prioritou.

BIM čili Building Information Management je již aktivně v ČR využíván, a s jeho pomocí bylo realizováno několik projektů. Jedná se o stavby jak pozemní, tak i dopravní, financované ze soukromých i veřejných prostředků. Ukázkou může být vítěz soutěže Stavba Roku 2018 či projekt tunelů Ejpovická.

To že je BIM u nás nyní velkou prioritou potvrdili na výroční konferenci BIM DAY 2018 Ludmila Kratochvílová z odboru stavebnictví ministerstva průmyslu a obchodu, která představila posluchačům pohled MPO a jeho podporu při prosazování BIM v ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní aktivně na prosazování BIM pracuje, tým ministryně Marty Novákové řeší již 22 úkolů z plánovaných 38. Nezbytnou součástí prosazování BIM je přijetí metodik, které uvedou koncepci v praxi. Ivo Vykydal, ze Státního fondu dopravní infrastruktury informoval o vývoji a metodikách SFDI, které se nyní zpracovávají a Jaroslav Nechyba, ředitel Odboru koncepce BIM, České agentury pro standardizaci potvrdil, že je v realizaci řada pilotních projektů.

Ze závěrů konference BIM DAY 2018 a realizovaných krocích nejen stávající vlády se dá usuzovat, že BIM bude v ČR prosazováno poměrně rychle a přinese zásadní změny v našem stavebnictví. Očekávat se dá zasazení BIM i do nového stavebního zákona, jehož přípravy nyní vrcholí.

Zdroj: TZ

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.