CENTRA slaví 25 let

Hlavní stránka » Aktuality » CENTRA slaví 25 let

Už čtvrtstoletí působí na trhu CENTRA. V počátcích své činnosti se zabývala zejména nákladní autodopravou, svozem a likvidací odpadu a inženýrskou činností, ale již v roce 1992 se začala orientovat na správu nemovitostí.

O současné společnosti CENTRA s námi hovořila Ing. Regina Keřková, místopředsedkyně představenstva CENTRA a.s.

Centra a.s. má nyní dost široký záběr. Můžete představit jednotlivé divize a jejich zaměření?
Společnost CENTRA a.s. poskytuje služby prostřednictvím osmi divizí: Jde o divizi správy nemovitostí (komplexní správa bytového fondu), divizi provoz a údržba budov (zajišťuje technickou správu, údržbu, revizní a servisní činnosti), divizi autodopravy, divizi úklidových služeb, divizi údržby zeleně a zahradnických služeb, divizi inženýrsko-investiční činnosti, divizi realitních služeb a konečně divizi facility managementu, která v posledním období získala několik nových významných klientů.

Můžete nám zmíněné nové klienty přiblížit?
V roce 2015 se portfolio komerčních nemovitostí pod naší správou rozrostlo o dva významné projekty, a sice budovu ústředí ČSOB v Praze – Radlicích a budovu AOC CRYSTAL na pražských Vinohradech. V objektu ČSOB poskytuje Centra a. s služby integrovaného facility managementu – technickou správu a údržbu, servisní a revizní činnosti, úklidové služby a péči o interiérovou a exteriérovou zeleň. Specifika bankovního provozu přinášejí samozřejmě i specifické požadavky na facility management, např. velmi limitované reakční doby zásahu v případě poruch nebo havárií, v určitých případech i v řádu minut; proto je náš tým v budově přítomen nepřetržitě. Výzvou je rovněž zajistit optimální pracovní klima pro každého jednotlivého zaměstnance i v tak obřím prostoru a při jeho velmi různorodém členění. Je proto velmi flexibilní a naplňuje doslova vizi banky, že žije se svými uživateli. Tzn., že absorbuje aktuální požadavky, umí se přizpůsobovat a měnit. Pro správu to přináší výzvu v tom, aby dokázala na tyto změny stejně rychle reagovat a zachovat v každém případě uživatelský komfort včetně ekonomického provozu jednotlivých technologií i budovy jako celku.

A další klient?
Je to budova AOC CRYSTAL v Praze, ve Vinohradské ulici, která byla dokončena loni v létě. Má celkem 14 441 m2 pronajímatelné plochy, z toho 12 828 m2 kanceláří, podzemní parking má kapacitu 121 parkovacích míst. Budova je umístěna ve vynikající lokalitě a poskytuje veškerý komfort odpovídající administrativní budově kategorie A. Společnost CENTRA a.s. zde poskytuje komplexní služby facility managementu – technickou správu, údržbu, servisní a revizní činnosti, úklidové služby, služby ostrahy a recepce, zahradnické služby a další podpůrné služby podle požadavků vlastníka a nájemců. Vedle služeb FM poskytujeme rovněž property management, tj. odpovídáme za vztahy s nájemci, management smluvních vztahů, budgeting příjmů i výdajů a jejich dodržování, ekonomickou podporu, fakturaci, vyúčtování provozních nákladů atd. Naše společnost byla přizvána ke konzultacím o budoucím provozu budovy ještě ve fázi samotného projektu. Jak ukazují četné studie i naše zkušenosti, již ve fázi projektu je obvykle nevratně determinováno 70–80 % budoucích provozních nákladů. V případě CRYSTALU se spojením pohledů architektů, stavbařů, ekonomů i budoucích správců podařil velmi dobrý a zajímavý projekt umožňující hladký provoz a garantující komfortní prostředí pro nájemce i návštěvníky budovy, to vše při konkurenceschopné úrovni provozních nákladů a minimalizovaných environmentálních vlivech, o čemž svědčí i fakt, že projekt CRYSTAL získal Design stage certifikát na úrovni BREEAM excellent.

Jak se vám daří v letošním roce?
V roce 2016 se nám podařilo obhájit vítězství ve veřejné zakázce – Poskytování úklidových služeb pro Českou poštu, s.p. Od roku 2012, kdy jsme zakázku vyhráli ve veřejném výběrovém řízení, jsme poskytovali úklidové služby pro Českou poštu s.p. v oblastech Střední Čechy, Jižní Čechy, Severní Čechy a Východní Čechy. Nyní probíhalo nové výběrové řízení, v němž se nám podařilo zakázku znovu získat. Klient jako Česká pošta je pro společnost CENTRA a.s. velice prestižní. Zároveň jsme si na plnění této zakázky ověřili, že jsme schopni kvalitně poskytovat služby téměř po celé České republice. Tento úspěch nás povzbudil v úsilí získat dalšího síťového klienta. Snahu jsme zúročili a v současné době zahajujeme práce na komplexním servisu nemovitostí pro Českou telekomunikační infrastrukturu a.s. v celé ČR. Zde jde o širší portfolio poskytovaných služeb, což nás znovu posunulo o krok dál být celorepublikovým profesionálem v oblasti komplexního facility managementu. Navíc rok 2016 je významným pro společnost CENTRA a.s. i z dalšího důvodu. Uběhlo již 25 let od jejího založení. Myslím, že můžeme po právu slavit a být hrdí, protože z malé firmy zaměřené na autodopravu s jedním zaměstnancem se během let progresivně vyvinula prosperující společnost s více než 500 zaměstnanci.

Jaké máte vize do budoucna?
V současné době jsme v kondici, kdy dokážeme spravovat téměř libovolný objekt s jakýmkoli provozem. Od operačních sálů nemocnice v Motole, kde působíme, až po logistické areály a administrativní centra. Naším cílem je expandovat do segmentu průmyslových areálů a obchodních center. Rádi bychom navázali na naše dva stávající síťové klienty a nadále se rozrůstali v jednotlivých regionech ČR, kde cítíme velký potenciál.
AK

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.