CENTRUM CHODOV SE STALO OBCHODNÍM DOMEM S NEJVYŠŠÍM HODNOCENÍM CERTIFIKACE BREEAM VE FÁZI DESIGNU

Hlavní stránka » Aktuality » CENTRUM CHODOV SE STALO OBCHODNÍM DOMEM S NEJVYŠŠÍM HODNOCENÍM CERTIFIKACE BREEAM VE FÁZI DESIGNU

Na podzim letošního roku proběhne dlouho očekávané slavnostní otevření rozšířené části Centra Chodov.

Již v průběhu stavebních prací však tento projekt obdržel prestižní ocenění za trvalou udržitelnost ve fázi designu, a to prostřednictvím certifikátu BREEAM s klasifikací Excellent. Vlastník centra, společnost Unibail-Rodamco, tak dostál svého dlouhodobého závazku, jímž je co nejekologičtější přístup ke svým nemovitostem. Unikátnost tohoto výsledku tkví především v tom, že se jedná o první nákupní centrum v České republice, které bylo v této fázi hodnoceno tak pozitivně.

Developerská společnost Unibail-Rodamco klade patřičný důraz na udržitelný rozvoj svých projektových řešení. Na počátku měsíce června získala za probíhající dostavbu Centra Chodov certifikát BREEAM, jenž hodnotí design nově vznikajících budov v deseti zavedených kategoriích. Projektu byla udělena známka kvality Excellent. V celkovém součtu získalo Centrum Chodov více než 75 % možných bodů, což se žádnému jinému obchodnímu centru v České republice doposud nepodařilo. „Designovému návrhu přikládáme vysokou důležitost a přidělení renomovaného certifikátu nás nesmírně těší. Vysoké hodnocení potvrzuje fakt, že u architektonických řešení našich staveb věnujeme velkou pozornost vlivu budovy na životní prostředí a jeho trvalé udržitelnosti,“ komentuje Marcela Hrdličková, ředitelka Centra Chodov.

Nejvyššího počtu bodů projekt dosáhl v rámci kritéria řízení procesů, když byl oceněn 96 body ze 100 možných. Velmi pozitivně byla hodnocena také práce s vodou a oblast ekologie a využití pozemku. Celkové skóre se tak řadí mezi ta vůbec nejvyšší, která kdy byla v České republice certifikací BREEAM udělena napříč všemi typy staveb, ať už se jednalo o kancelářské prostory, nákupní či logistická centra nebo bytové jednotky. Návrh si v osmi z deseti klasifikovaných kategorií zajistil nadprůměrný výsledek, což podtrhuje jeho vysoký standard.

Ziskem certifikátu navázala skupina Unibail-Rodamco na obdobné ocenění, jež obdržela po rekonstrukci Centra Černý Most, které taktéž vlastní. Další certifikace BREEAM čeká Centrum Chodov za rok po kompletním dokončení výstavby.

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.