Centrum Chodov získalo nejlepší hodnocení ve dvou kategoriích certifikace Breeam

Hlavní stránka » Aktuality » Centrum Chodov získalo nejlepší hodnocení ve dvou kategoriích certifikace Breeam

Centrum Chodov jako první nákupní centrum získalo dvakrát nejvyšší možné hodnocení „Vynikající“ (Outstanding) v rámci certifikace BREEAM. Centrum, jež vlastní a provozuje francouzský developer Unibail-Rodamco, těchto výsledků dosáhlo v hodnocení za výkonnost stavby jako celku (Part 1) a provozu nemovitosti (Part 2) certifikace BREEAM In-Use International 2015. Tento úspěch nastavuje nový standard pro retailové objekty v Evropě.

Centrum Chodov získalo dvojitou certifikaci podle metodiky BREEAM ve verzi pro rok 2015. Jedná se o vůbec první nákupní centrum, jež dosáhlo takovýchto výsledků, což Centrum Chodov řadí mezi nejvýše hodnocené projekty z oblasti retailových nemovitostí v Evropě.

„Pro Centrum Chodov je to velký úspěch, a také další důkaz toho, jak se Unibail-Rodamco trvale angažuje v provozování a rozvoji ekologických retailových prostor. Blahopřejeme společnosti Unibail-Rodamco a děkujeme hodnotitelům BREEAM i firmy Bopro,“ řekl David Leonard ze společnosti BREEAM u příležitosti předání certifikátu na veletrhu MAPIC 2015 v Cannes.

Arnaud Burlin, výkonný ředitel Unibail-Rodamco pro střední Evropu, uvedl: „Tato ocenění dokládají, kolik úsilí každý den manažerský tým Centra Chodov vkládá do ekologie a udržitelného rozvoje. Potvrzují také, že systém environmentálního řízení společnosti, který jsme zavedli v každém z našich evropských projektů, má svůj smysl.“
Kategorie Part 1 BREEAM In-Use se týká výkonnosti stavby jako celku, tj. stavebního provedení, vybavení a zajišťovaných služeb. Následující Part 2 hodnotí řízení dané nemovitosti včetně vnitřních směrnic, postupů a praxe v oblasti provozu, dále spotřebu hlavních zdrojů, například energií, vody a jiných komodit. Výsledek „Outstanding“ je nejvyšší možné hodnocení certifikace BREEAM.

Na konci roku 2014 mělo rating BREEAM In-Use celkem 39 nákupních center společnosti Unibail-Rodamco v Evropě; 38 % z nich získalo hodnocení „Outstanding“ v části řízení budov (Part 2). Skupina si nyní stanovila cíl získat do roku 2016 certifikaci pro alespoň 80 % z celkové plochy (v m²) ze svého portfolia nákupních center.
Více informací naleznete na www.centrumchodov.cz nebo na www.facebook.com/centrumchodov.

BREEAM je mezinárodně uznávaná známka ekologické udržitelnosti staveb a komunit užívaná ve více než 70 zemích. Celosvětově již bylo vydáno přes 425 000 certifikátů BREEAM pro více než 24 000 projektů; dalších 1,9 milionů staveb a komunit se k certifikaci přihlásilo. Další informace naleznete na: www.breeam.com.
BREEAM In-Use je jedním z programů BREEAM. Jeho účelem je pomáhat manažerům a správcům, investorům, vlastníkům a nájemníkům nemovitostí snižovat náklady a zlepšovat environmentální efektivitu stávajících komerčních nemovitostí. Součástí programu je standard, uživatelsky komfortní metodika pro hodnocení a proces nezávislé certifikace, který nabízí jasnou a uznávanou cestu ke zlepšení parametrů udržitelnosti u stávajících staveb.

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.