Certifikace i pro bytové domy

Hlavní stránka » Aktuality » Certifikace i pro bytové domy

Společnost Skanska letos zahájila prodej druhé etapy projektu Botanica K v Praze 5 – Jinonicích, v prvním bytovém projektu v Česku, který získá certifikaci BREEAM.

O filozofii tohoto projektu i o přístupu společnosti Skanska s námi hovořila Naďa Ptáčková, ředitelka Skanska Reality.

Bytový dům Botanica K (1, 2) by měl mít certifikát udržitelnosti budov BREEAM. Proč jste se rozhodli pro certifikaci rezidenční budovy?
Skanska se celosvětově věnuje problematice udržitelného stavění, využívání ekologických materiálů a ekologické výstavbě. Vyměňujeme si zkušenosti a probíhá i vnitrofiremní diskuse, co můžeme efektivně využít pro český trh, který je stále orientovaný na ceny. Tudíž pro nás bylo logické rozhodnutí prověřit některé naše projekty nezávislou třetí stranou ze zahraničí. Inspirací nám byli naši kolegové z rezidenční oblasti ze zahraničí i česká Skanska Property, která má v této oblasti dlouhodobé pozitivní zkušenosti. V Praze v posledních pěti letech zelenou certifikaci kancelářských budov klienti běžně vyžadují. Domnívám se, že tento trend přijde v brzké době i v rezidenčním bydlení.

O certifikování rezidenčních budov dosud nebyl v ČR zájem. Proč?
Bylo to mj. způsobeno tím, že pro čistě rezidenční projekty neexistuje žádný vhodný certifikát přizpůsobený lokálnímu prostředí. Jelikož Skanska Reality neustále usiluje o kvalitu svého produktu a zároveň o komplexní řízení projektu včetně environmentálního přístupu, průběžně jsme monitorovali, jaká potenciálně vhodná certifikace se v Evropě nabízí. Šlo nám o efektivní řízení celého procesu s důrazem na vhodná řešení, kvalitu, zeleň, šetrné užívání budov. To vše nám vlastně nabízí světově nejrozšířenější BREEAM, který lze aplikovat na komerční i na rezidenční projekty. Certifikace, stejně jako energeticky šetrná řešení v bytových domech, souvisí s edukací veřejnosti. BREEAM přitom nezaručuje pouze prověření projektu nezávislou třetí stranou, ale zcela nový přístup k výstavbě a užívání bytového domu. Pro certifikaci je velmi důležitý i způsob řízení projektu, který zajišťuje jeho výslednou kvalitu – od přísného výběru dodavatelů, kteří musejí respektovat principy ohleduplné a odpovědné výstavby (tj. dodržování bezpečnosti na stavbách, důstojných pracovních podmínek, šetrnosti k okolí během výstavby, plánu odpadového hospodářství) až po práci s klienty po nastěhování. Například rok po zabydlení v nové budově bude nezávislou třetí stranou vypracován průzkum spokojenosti a na základě zpětné vazby následně vznikne zpráva zahrnující detailní odpovědi a návody.

Jaké v certifikaci vidíte přínosy jako developera?
Certifikací potvrzujeme kvalitu naší výstavby. Většinu procesů, které jsou s certifikací spjaté, jsme už dříve používali, pouze jsme je nikde nedeklarovali. Směrem do firmy to vnímáme jako dobrý nástroj řízení projektu, neboť si díky zpětné vazbě následně můžeme některé procesy nově nastavit. Certifikace může být v budoucnu naší konkurenční výhodou, zejména pokud hovoříme o klientech z vyšších příjmových skupin, zvyklých v bydlení na vyšší standard.

Jaké jsou přínosy pro majitele bytů?
Majitelé nových bytů v certifikovaném domě mají nezávislé potvrzení o tom, že všechna navržená a realizovaná řešení jsou v souladu s legislativními, ekologickými a technickými požadavky na budovy. Zároveň mohou mít jistotu, že s nimi budeme spolupracovat jako partner, na něhož se mohou s důvěrou obrátit, i po převzetí bytu.

Ovlivní udělení certifikace cenu bytu pro koncového uživatele?
Ovlivní ji relativně marginálně, neboť náklady na certifikaci zatíží projekt v řádu setin procent.

Ovlivňuje certifikace i kvalitu vnitřního prostředí, nebo jde pouze o energetickou efektivitu?
Certifikace hodnotí několik oblastí. Vedle zmíněných procesů řízení jsou to i energie, nakládání s odpady, použité materiály, efektivní využívání vody i kvalitu vnitřního prostředí.

Které projekty budete certifikovat?
V této chvíli prochází precertifikací závěrečná etapa projektu Botanica K. Další certifikaci plánujeme v druhé etapě projektu Port Karolína v Praze – Karlíně, který by měl jít do prodeje v příštím roce.

Plánujete certifikace rezidenčních budov plošně?
Primárně máme certifikaci naplánovanou v projektech určených pro klienty pohybující se v internacionálním prostředí, kteří často pracují v zahraničních firmách. Již mají zkušenost z budov, v nichž sídlí jejich zaměstnavatel, a ty jsou zpravidla certifikované.
red

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.