Český trh se připravuje na nástup elektromobility

Hlavní stránka » Aktuality » Český trh se připravuje na nástup elektromobility

Arcadis, mezinárodní společnost zaměřená na poradenství v oblasti stavebnictví, životního prostředí a udržitelného rozvoje, se věnuje také automobilovému průmyslu a rozvoji elektromobility.

„Elektromobilita kompletně mění automobilový průmysl, který vedle stávajících řad aut se spalovacími motory vyvíjí a vyrábí vozy s hybridním a čistě elektrickým pohonem. Ještě před rozšířením elektromobilů bude třeba vybudovat potřebnou infrastrukturu v podobě dostatečného počtu nabíjecích stanic (veřejných i soukromých),“ uvádí Martin Doležal, vedoucí automobilového oddělení poradenské společnosti Arcadis, a dodává: „Na rozvoji sítě dobíjecích stanic v České republice dnes – s podporou Ministerstva dopravy a strukturálních fondů EU – spolupracují výrobci elektrické energie ze standardních i obnovitelných zdrojů, poskytovatelé přenosové soustavy a výrobci automobilů. Na český trh už vstoupili také samostatní provozovatelé vysokorychlostních dobíjecích stanic. Zájem o toto téma projevují mnozí developeři, kteří v současné době připravují své realitní projekty. Chtějí pro své nemovitosti zajistit dostatečnou energetickou kapacitu, aby mohli vyhovět budoucím nárokům svých klientů (firem i privátních osob). Na tento trend reagují i vlastníci/asset manažeři existujících komerčních realit (zejména administrativních, maloobchodních, hotelových a rekreačních center, kteří doplňují parking o nové nabíjecí stanice.)“

V roce 2017 přijala vláda České republiky plán s názvem Český automobilový průmysl 2025, který v rámci středního nárůstu elektromobility odhaduje 200 000 regis­trovaných elektromobilů do roku 2030 a pro ty bude potřeba cca 15 000 nabíjecích stanic.

Český realitní trh a rozvoj sítě dobíjecích stanic

Stávající čerpací stanice

Česká republika je s 4 000 čerpacích stanic zemí s nejhustší sítí těchto zařízení v Evropě. „Podle našeho názoru je – i s ohledem na délku stavebního řízení v ČR – nejefektivnější rozšířit stávající infrastrukturu čerpacích stanic o nabíjecí stanice pro elektromobily. Samozřejmě za předpokladu, že je na daném pozemku místo a je tam dostatečná kapacita elektrické sítě“ říká Martin Doležal a doplňuje: „zejména na hlavních dopravních tazích se bude jednat hlavně o vysokorychlostní dobíjecí stanice, aby lidé mohli co nejdříve pokračovat v jízdě. V současné době již existují tzv. superchargers, které elektromobil dobijí v řádu desítek minut.“

Komerční nemovitosti

„Jiný typ dobíjecích stanic bude vhodný pro administrativní komplexy, velká nákupní centra nebo třeba hotely, kde strávíte několik hodin a kde budete moci svůj vůz dlouho nabíjet. Podle mého názoru se nabíjecí stanice stane jedním z významných faktorů, který rozhodne o tom, zda navštívíte právě tu či onu nemovitost. Zhruba 60 % obyvatel České republiky bydlí v bytě bez vlastní garáže a budou muset řešit nabíjení mimo domov, nejčastěji v práci, při nakupování nebo o víkendu před rekreačním zařízením,“ uvažuje Martin Doležal z Arcadisu.

Zajímavosti:
Podle údajů společnosti ČEZ byla v loňském roce v Praze nejvytíženější nabíjecí stanice pro elektromobily před kancelářskou budovou Corso Court v Karlíně. Společnosti Skanska a Expedia, které zde sídlí, využívají pro firemní car sharing právě elektromobily.

V letošním roce zřejmě zvítězí nabíjecí stanice před kancelářskou budovou Visionary.

Rezidenční nemovitosti

O výstavbu dobíjecích stanic se zajímají také developeři rezidenčních nemovitostí. Tato zařízení budou využívána především přes noc, během níž si rezidenti dobijí svůj vůz na další cestu.

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.