Chceme být nejintegrovanějším poskytovatelem logistických služeb

Hlavní stránka » Aktuality » Chceme být nejintegrovanějším poskytovatelem logistických služeb

Části rozsáhlých kladenských brownfieldů se v posledních letech pozvolna probouzejí k životu. Jednou z firem, které sídlí v původním areálu Poldovky, je mezinárodní logistický provider DACHSER Czech Republic.

Generální ředitel a předseda představenstva této společnosti Ing. Petr Kozel nijak nezastírá, že je kladenským patriotem a místní podmínky dobře zná.

Proč jste se rozhodli právě pro Kladno?
V Kladně jsem se narodil a v expedici POLDI jsem po vysoké škole začínal. V místě, kde se nyní nacházíme, byla jemná válcovna, zde se vyráběly dráty a nebyla tu tedy žádná velká ekologická zátěž. V roce 2004 jsem jako majitel spediční firmy E.S.T. začal s DACHSEREM spolupracovat a o dva roky později došlo ke kapitálovému spojení formou joint-venture. Byli jsme pro DACHSER přirozeným partnerem, zejména v oblasti sběrné služby. V té době jsme pochopitelně začali uvažovat o tom, zda budeme náš areál rozšiřovat o další sklady. Provedli jsme zde ekologický průzkum, vyčistili jsme naše pozemky do hloubky tří metrů a nyní jsme si jisti, že sídlíme v naprosto nezávadném prostředí. Jako Kladeňák jsem rád, že to tak je. V části brownfieldu Poldovky sídlí spíše menší místní firmy a chybějí zde zahraniční investoři.

Jak je váš areál velký?
V našem areálu o celkové rozloze 57 000 m2 se nacházejí dvě logistické haly o rozloze 10 500 m2, kde poskytujeme služby našim zákazníkům – skladování a služby s přidanou hodnotou. Dále tu máme překládkový sklad určený pro distribuci zboží, ten má 4 200 m2. Logistika spojená s přepravou paletových zásilek, tedy sběrná služba, představuje náš core business. Obecně vzato, přepravujeme zásilky, které mají hmotnost mezi 50 a 2 500 kg. Jinak ale DACHSER nabízí široké spektrum služeb, včetně těch souvisejících, jako je celní deklarace, pojištění zásilek apod.

Kolik poboček má DACHSER v České republice?
Celkem jich je osm: Největší pobočka je zde na Kladně, kde navíc sídlí centrála pro ČR, v Praze na Letišti Václava Havla je pobočka letecké a námořní spedice; pobočky v Ostravě, Brně, Českých Budějovicích a Hradci Králové zajišťují kompletní logistické služby, pobočka Cargoplus v Brně pak celovozovou přepravu a pobočka v Břeclavi kontraktní logistiku pro klíčové zákazníky. Ve světě má DACHSER celkově asi 440 poboček, z toho 333 poboček v Evropě, a jejich počet stále roste. V České republice máme téměř 500 zaměstnanců. Předpokládám, že i v roce 2016 budeme rozšiřovat náš tým o nové kolegy, abychom mohli naplnit náš cíl – být nejintegrovanějším poskytovatelem logistických služeb na českém trhu a zabezpečit tak zákazníkům kvalitní služby. Logistika je odvětví, v němž se odráží stav ekonomiky. S jejím růstem se zvyšuje objem obchodních transakcí, což se projevuje i ve zvýšení poptávky po logistických službách. Rosteme současně s trhem a zákazníkům se snažíme nabízet takový servis, který jim i nám umožní další progres. V několika posledních letech jsme zaznamenali 20% posílení exportů a naším cílem je i nadále kontrolovaně růst v rozmezí 10–15 %.

Máte nějaký speciální produkt, službu, kterou nabízíte svým klientům?
Zmínil bych tzv. in-house logistiku, kdy pracujeme v prostorách našeho klienta, který nám předá kompetence pro část nebo celou interní a externí logistiku. Pracujeme zde s vlastním IT systémem a s vlastními zaměstnanci. Příkladem je pobočka DACHSER Břeclav, kde tímto způsobem zajišťujeme služby pro firmu Otis, největšího světového výrobce výtahů a eskalátorů. Dodáváme zde komponenty přímo do výroby. Všem zákazníkům, kteří chtějí mít informace o tom, kde je jejich zásilka a kdy bude doručena na místo určení, slouží naše IT aplikace eLogistics. Společnost DACHSER vyvinula pro přepravu zásilek vlastní software už v 80. letech minulého století, říkáme mu Domino. Při jakémkoli přechodu přes bránu skladu nebo vykládce z kamionu skenujeme čárový kód, takže zákazník má přehled o tom, kde se jeho zásilka v dané chvíli nachází. Máme i jednu unikátní aplikaci, tzv. Active Report, která zákazníka informuje o odchylkách od předpokládaného „jízdního plánu“ zásilky – při zdržení, poškození apod. Je to velmi sofistikovaný nástroj, který nám umožňuje velmi těsný kontakt se zákazníkem. Pochopitelně v převážné většině jde o mezinárodní zásilky, které v Česku buď nakládáme, nebo je sem naopak vezeme ze zahraničí. Vzniklé problémy může naše klientské centrum řešit se zákazníkem on-line – může jít třeba o neúplnou dodací adresu. Cílem je, aby zákazník byl spokojený a nedocházelo ke zbytečnému prodlužování dodacích termínů.

Jak je organizována spedice?
V ČR máme asi 80 pravidelných denních linek, z toho je více než 50 mezinárodních. To znamená, že každý den vyjíždí 50 kamionů z českých poboček do různých destinací v Evropě. Máme přesný jízdní řád, který se dá srovnat s mezinárodními autobusovými linkami. Od 1. února jsme zavedli novou linku do Barcelony – tzn., že denně o půlnoci vyjíždí kamion se dvěma výměnnými nástavbami z Kladna a v cíli je ve dvě hodiny ráno následujícího dne, tedy za 26 hodin. Tímto způsobem fungují rutinní přepravy na pravidelných trasách, bez zdržení, jen se zastávkou na výměnu posádky zhruba v půlce trasy. Vedle těchto přímých linek máme tzv. hubovou organizaci zásilek. DACHSER má v Evropě tři Eurohuby – v Bratislavě, na západě Německa v Überherrnu, ten je největší, a ve střední Francii ve městě Clermont-Ferrand. Eurohuby slouží ke konsolidaci zásilek pro celou síť DACHSERU a umožňují rychlé doručení i do vzdálených destinací.

Jaké je postavení logistiky na trhu?
Logistika je nesmírně zajímavé odvětví a jsem rád, že zvyšuje svou důležitost. Mnozí lidé by si přáli, aby Česká republika byla sofistikovaným výrobcem těch nejmodernějších přístrojů a zařízení, ale zapomínají na to, že se všechny komponenty musí dovézt do továrny a hotový výrobek pak k zákazníkovi. Pokud se to nepovede včas a v krátkých dodacích lhůtách, tak se žádný investor nerozhodne působit na konkrétních místech České republiky. Díky kvalitní logistice, kterou DACHSER nabízí, se nám daří v krátkých termínech a s vysokou efektivitou dodávat zboží našim zákazníkům. A to je náš hlavní cíl.
ak

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.