„Dieselgate“ z pohledu práva

Hlavní stránka » Aktuality » „Dieselgate“ z pohledu práva

Již několik týdnů plní přední stránky novin tzv. aféra dieselgate, tedy emisní skandál automobilky Volkswagen. Ta přiznala, že do svých vozidel se vznětovými motory v minulosti implementovala software, jehož účelem je rozpoznání probíhajícího měřicího cyklu v USA a následné snížení emisí. Problém se týká i dalších značek koncernu Volkswagen, zejména vozů Škoda, Seat a Audi.

Upravená vozidla jezdí i v ČR

Na území České republiky má být registrováno přibližně 148 000 takto upravených vozidel. Automobilka se snaží problém před veřejností bagatelizovat tvrzením, že tato skutečnost nemá vliv na způsobilost vozidel k provozu na pozemních komunikacích ani na plnění příslušné emisní normy (k čemuž však nepředložila žádné důkazy).
Otázka emisní normy však není z pohledu právního tím nejdůležitějším. Podstatné je, že jeden z největších světových výrobců automobilů dlouhodobě úmyslně uváděl nepravdivé údaje o svých produktech, aby získal na trhu konkurenční výhodu. Tím zároveň poškodil své klienty jako spotřebitele. Jako při každém porušení zákona vznikají poškozeným příslušné nároky.
Mají majitelé vozů nárok na odškodnění?
Zásah softwaru, jehož důsledkem je zkreslení údajů o emisích vozidla, lze z právního hlediska považovat za skrytou vadu věci, která by nejspíše (s ohledem na dostupné informace) představovala tzv. nepodstatné porušení smlouvy. V takovém případě má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Otázku přiměřenosti slevy je přitom třeba posuzovat v každém jednotlivém případě zvlášť a nelze ji paušálně vyčíslit. Základ tohoto nároku spočívající v důvodném očekávání určitých vlastností vozidla, které se však ve skutečnosti liší, je ovšem zcela nesporný.
Dalším možným nárokem je pak nárok na náhradu škody způsobené majiteli vozidla. O povinnosti k náhradě škody by bylo možné uvažovat v případě, že výrobce bude nucen provést takové úpravy vozu, které negativně ovlivní jeho výkon či spotřebu, popř. jiným způsobem jeho následnou cenu na trhu. Rozdíl tržní hodnoty vozidla před provedením takového zásahu a po něm by pak představoval způsobenou škodu. Spíše v teoretické rovině lze uvažovat o náhradě škody za již ujeté kilometry, pokud by dané vozidlo po vyřazení speciálního softwaru v měřicím cyklu vykázalo vyšší hodnoty spotřeby paliva, než jaké byly dosud výrobcem udávány (a tedy kupujícím očekávány), popř. o náhradě škody na spotřební dani, pokud by po vyřazení softwaru vozidlo „spadlo“ do jiné sazby daně.
Jakékoliv úvahy ohledně případných nároků jsou v tuto chvíli spíše předběžné. Dosud není známo, jak daný software ovlivňuje chování vozu v rámci evropského měřicího cyklu, ani jak konkrétně by měla být výrobcem prováděna případná náprava. Ať už budou české soudy v této věci rozhodovat jakkoli, prvním poraženým je samotná automobilka. Ta se totiž rozhodla úmyslně falšovat údaje o vlastnostech svých výrobků kvůli zlepšení své pozice v konkurenčním boji bez ohledu na to, jaký dopad bude mít takové jednání na její zákazníky. I právní stav se brzy dozvíme, jelikož první nároky na odškodnění již byly vzneseny.
Mgr. Martin Krabec, advokátní koncipient (junior lawyer) Urbášek & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.