DOCK IN: Pracovní prostředí jako inspirace

Hlavní stránka » Aktuality » DOCK IN: Pracovní prostředí jako inspirace

S měnícím se světem přicházejí i nové výzvy. Ty se týkají i firem a toho, co umějí svým stávajícím i budoucím zaměstnancům nabídnout.

Jak se v posledních letech ukazuje, vysoký standard pracovního prostředí jde ruku v ruce s bojem firem o kvalitní talenty. Kanceláře jsou místem, kde se lidé setkávají, spolupracují, vytvářejí nové nápady a především v nich tráví většinu svého času. Atraktivní pracovní prostřední se tak stává jedním z klíčových faktorů úspěchu každé firmy.

Tento trend následuje i administrativní čtvrť DOCK IN, která je součástí rezidenčního a komerčního komplexu DOCK developerské skupiny Crestyl na rozhraní pražské Libně, Karlína a Holešovic, poblíž stanice metra Palmovka. DOCK IN je synonymem pro moderní administrativní centrum uprostřed metropole s veškerými benefity, které může atraktivní pracovní prostředí nabídnout. Ojedinělá koncepce lokality nabízí kromě krásného výhledu a nového přívalu energie i přilehlou promenádu, přístup k marině, kde můžete zakotvit vlastní loď, blízké golfové odpaliště nebo přímé napojení na cyklostezku. Přes klidné prostředí nabízí DOCK i vynikající spojení autem a díky blízkým tramvajovým zastávkám a stanici metra i městskou hromadnou dopravou – cesta do centra tak zabere jen pět minut.

Celý projekt DOCK IN je rozvrstven do několika etap a po svém dokončení nabídne plochu čítající přibližně 80 000 m2. První dvě již dokončené etapy jsou obsazené a v současné době probíhá stavba administrativní budovy DOCK IN THREE, která nabídne celkem 16 000 m2 kancelářských ploch a dalších 1 500 m2 obchodních prostor pro restaurace a služby.

Spolu s jejím dokončením v příštím roce se v přímém sousedství otevře i nový relaxační park o rozloze 1 ha, který umožní odpočinek v zeleni s vodními prvky a lavičkami, ale i možnost sportovního vyžití např. při venkovním fitness či lekcích jógy. Sportovci ocení i speciální běžeckou tartanovou dráhu okolo celého areálu, která bude napojena na městské cyklostezky. Samozřejmostí je zázemí v podobě sprch a šaten přímo v budově. Přímo na vodní hladině pak bude umístěna plovoucí restaurace.

PR

DOCK IN: WORK ENVIRONMENT AS AN INSPIRATION

The ever changing world also brings new challenges. These apply to companies as well as to that which they can offer their existing and future employees.

As has lately been shown, a high standard of work environment goes hand in hand with a companies’ battle for quality clients. Offices are a place for people to meet, co-operate, create new ideas and mainly in which to spend most of their time. An attractive working environment then becomes one of the key factors for every company’s success.

The administrative district DOCK IN, which is part of the residential and commercial complex of DOCK by the development company Crestyl situated on the boundary of Libeň, Karlín and Holešovice, nearby the Palmovka underground station, follows this trend. DOCK IN is a synonym for the modern administrative centre in the middle of the metropolis with all the benefits that an attractive work environment has to offer. The unique concept of the location offers beautiful views and a new influx of energy as well as an adjacent promenade, access to the marina where you can moor your boat, a nearby golf driving range and direct connection to a cycleway. Despite the peaceful environment, DOCK also offers excellent connection by car as well as public transport due to the nearby tram stops and underground stations – the journey to the centre therefore only takes five minutes.

The whole DOCK IN project is divided into several stages and once it’s completed, will offer an area of approximately 80,000 sq m. The first two already completed stages are occupied and the construction of the administrative building DOCK IN THREE, which offers a total of 16,000 sq m of administrative premises and a further 1,500 sq m of retail premises for restaurants and services, is currently under construction.

Its completion next year is also associated with the opening of a new one-hectare relaxation park within its neighbourhood, which will allow one relaxation within greenery coupled with water features and benches as well as sports activities, for example outdoor fitness and yoga classes. Sportsmen will also appreciate the special tartan running track which circumnavigates the whole complex and which will be connected to the city cycleways. Facilities of showers and changing rooms inside the building come as the matter of course. A floating restaurant will be located directly at the water surface level.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.