Firemní parkování ve městech

Hlavní stránka » Aktuality » Firemní parkování ve městech

Mnohá velkoměsta praktikují důraznou restriktivní politiku parkování na území obce. Parkovací omezení významně ovlivňují obyvatele i podnikatelské subjekty.

Zatímco obyvatelům přinášejí pozitivní změnu, pro podnikatele představují regulační opatření téměř vždy zvýšení finančních výdajů. Subjekty však mohou využít alternativní řešení v podobě soukromých parkovacích ploch vybavených prvky parkovacích systémů.

Zóny placeného stání jako omezení pro podnikatele
Ve velkých městech se koncentruje velké množství osob na relativně malém území. V současné společnosti stále více lidí používá osobní automobil, což s sebou zákonitě přináší problémy s dopravou. Především parkování vozidel na omezeném území obcí bývá obtížné. Poptávka po parkovacích místech převyšuje nabídku, a vzniká tak přetlak. Vedení municipalit se proto mnohdy snaží řešit problémy s parkováním uplatňováním restriktivních opatření.
Příkladem může být pražská metropole, kde se územní samospráva snaží zamezit problémům s parkováním zaváděním zón placeného stání. Ty se přitom kromě nejužšího centra města, kde může být jejich použití vzhledem k ochraně památkové rezervace opodstatněné, začínají objevovat i v odlehlejších městských částech. Většina zón je určena výhradně rezidentům, popř. je jejich využití náležitě zpoplatněno. Zónová regulace je však zaměřena velmi jednostranně, jelikož znamená zlepšení podmínek pouze pro tamní obyvatele.
Pozitiva pro trvale bydlící jsou na druhou stranu vykoupena strastmi firem, jimž zóny placeného stání dokážou podnikání velmi znepříjemnit. Společnosti se sídlem v dané části mají sice stejně jako obyvatelé možnost využít parkování v placených zónách, cena je však podstatně vyšší a pro mnohé firmy zcela neúnosná, o možném zajištění parkovacích míst pro zákazníky ani nemluvě. Revize systému a změna koncepčního řešení je v nedohlednu. Některé společnosti se proto snaží najít způsob, jak se vyhnout placení přemrštěných poplatků a zároveň parkovat komfortněji. Všem těmto subjektům nabízí řešení produkty společnosti GREEN Center.

Parkování na vlastním pozemku jako ideální řešení
Některé firmy disponují pozemkem, který využívají jako odstavnou plochu pro svůj vozový park. Před realizací zónového placeného stání nebylo nutné parkovací prostranství nijak ohrazovat a oddělovat je od veřejného prostoru. S plošným zaváděním zónového parkování jsou však tato prostranství stále více využívána řidiči, kteří se snaží vyhnout platbě parkovného. Soukromý pozemek lze ochránit před nežádoucími uživateli instalací automatických parkovacích závor, které zamezí vjezdu nepovolaným osobám. Závory mohou být ovládány prostřednictvím dálkových ovladačů, což umožní vjezd pouze jejich držitelům – zaměstnancům, zákazníkům, distributorům či partnerům.
Společnosti sídlící v domech s centrálním dvorem mohou využívat pro parkování prostory dvorních traktů. Problémem těchto budov bývají poddimenzované průjezdy, v nichž není možný současný pohyb vozidel v obou směrech. Bezpečný průjezd automobilů na interních komunikacích s jednosměrným průjezdem dokáže vyřešit systém řízení dopravy, který monitoruje přítomnost motorových vozidel v daném prostoru a na základě získaných informací reguluje jejich vjezd či výjezd.
Jiným řešením mohou být podzemní garáže s vjezdem vybaveným výsuvnými vraty ovládanými bezkontaktní čtečkou karet. Vjezd je povolen pouze oprávněným držitelům identifikačních karet. Společnost má díky tomu přímou kontrolu nad využitím svých parkovacích ploch. Vzhledem k často omezeným prostorovým dispozicím garážových vjezdů nalezne i zde své uplatnění systém řízení dopravy.

Dokonalé řešení pro nové projekty
Největší možnosti ohledně parkování se však samozřejmě otevírají developerům nebo firmám, které se rozhodnou pro vybudování zcela nové nemovitosti. Novostavby se nemusejí omezovat pouze na použití jednoduchých parkovacích systémů, ale nabízí se jim možnost implementace složitějších řešení. Vjezd a výjezd do parkovacích prostor může být vybaven kamerovým systémem pro čtení registračních značek, který dokáže zajistit rychlý a pohodlný průjezd na základě automatického rozpoznání SPZ. Rozlehlé velkokapacitní garáže lze opatřit systémem navigace na volná parkovací místa, který navádí řidiče prostřednictvím informačních displejů a světelných signalizací vždy na nejbližší parkovací stání, a dokáže tak efektivně zkrátit dobu parkovacího procesu. Komerční objekty mohou být vybaveny také systémem pro automatický výběr poplatků za parkování. Parkoviště vybavené komplexními parkovacími systémy tak dokážou svým uživatelům poskytnout ten nejvyšší parkovací komfort.
PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.