Internet of Things: Důležitý pomocník při udržování zdravého vnitřního prostředí

Hlavní stránka » Aktuality » Internet of Things: Důležitý pomocník při udržování zdravého vnitřního prostředí

Ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy přinášíme již pátý díl seriálu Zdravá kancelář. Tentokrát o tzv. internetu věcí (Internet of Things – IoT).

V předchozích dílech našeho seriálu jsme se věnovali jednotlivým dílčím aspektům zdravého vnitřního prostředí – od správné volby osvětlení až po ergonomii. Nyní se na toto téma zaměříme v celé jeho komplexnosti prostřednictvím internetu věcí, který je při sledování a udržování zdravého vnitřního prostředí obrovským pomocníkem. Pojem „internet věcí“ dnes slýcháme poměrně často, např. ve spojení s průmyslem 4.0, jenž klade důraz na zvýšení efektivity výroby díky novým možnostem automatizace a digitalizace. IoT se však neomezuje pouze na průmysl. Jeho pole působnosti je mnohem širší a zahrnuje mj. i budovy. Základním stavebním kamenem IoT je propojitelnost a komunikace jednotlivých zařízení mezi sebou. Přidaná hodnota pro uživatele vzniká díky výměně dat, jejich analýze a dalšímu zpracování.

Jak automatizace může zlepšit prostředí?
Výčet výhod využívání IoT je velmi dlouhý a závisí na konkrétních požadavcích a aplikacích. Jako jeden z mnoha příkladů lze uvést monitoring a řízení kvality prostředí v kancelářích. Zaměstnavatelé si již začínají uvědomovat, že kvalitní vnitřní prostředí se pozitivně promítá do pracovního výkonu. A naopak: Také zaměstnanci stále víc kladou důraz na zdravý životní styl, v němž prostředí v kanceláři hraje nezanedbatelnou roli. Sběr dat, vyhodnocení a následná regulace kvality ovzduší a obsah CO2 má přímý vliv na únavu pracovníků. Je tedy žádoucí, aby byla zajištěna ventilace a potřebná úprava vzduchu. Na základě obsazenosti a využití budovy a kanceláře je třeba zajistit dostatečné množství čerstvého vzduchu, což má jednoznačně kladný vliv na výkon zaměstnanců. Dalším známým a samozřejmým vlivem je tepelná pohoda. Zajímavou novinkou je však regulace teploty bílého světla. Lidé v kancelářích podvědomě vnímají teplotu bílé barvy a také na ni reagují. V různých fázích dne je proto vhodné střídat teplé a studené odstíny bílé. Po polední přestávce lze podpořit pracovní aktivitu studeným odstínem. Naopak ke konci pracovní doby je dobré zvolit uklidňující odstín teplé bílé.

IoT ruku v ruce se zdravým vnitřním prostředím snižuje náklady
Využíváním IoT lze účinně snižovat provozní náklady. Díky sběru dat je možné uchovávat historii a pomocí „učicích“ algoritmů nasadit strategii, které vede k dosažení požadovaných hodnot a přitom k optimální spotřebě energie. Společnost Skanska provedla v roce 2013 celosvětový výzkum vlivu vnitřního prostředí na efektivitu a produktivitu. Z něj vyplynulo, že pokud je nastavena správná intenzita a skladba světla, produktivita se zvýší o 23 %. Při správné kvalitě ovzduší se produktivita zvýší o 11 %. A jestliže si můžeme individuálně nastavit teplotu v místnosti, naše výkonnost stoupne o 3 %. V celkovém součtu tedy jde o zvýšení produktivity o 37 %. Často slýcháme, že správným řízením topení a chlazení ve vazbě na vhodné zateplení budovy se dosahuje úspor energií v řádu 30 %. Jan Průcha ze společnosti Insight Home uvádí: „Zvažme výše uvedené skutečnosti v kontextu firemních nákladů: Pokud vynaložíme 1 Kč na energie, vynaložíme 100 Kč na mzdy. Proto hlavním přínosem tzv. inteligentních budov není na prvním místě úspora energií (v našem případě ušetříme 30 haléřů), ale především zvýšení produktivity (37 Kč), a to až o dva řády. Proto je právě kvalitní a zdravé vnitřní prostředí hlavním argumentem pro zavádění nejnovějších technologií nejen do našich kanceláří, ale i domovů.“

Efektivně používat IoT znamená precizně zpracovávat a analyzovat data
„Na mnoha konferencích jsem slyšel, že internet věcí je především o stovkách až tisících senzorech. Tyto senzory pak generují velké množství dat. Ale jak víme, data nejsou informace a informace nejsou znalosti. Z našeho pohledu jsou sice tyto senzory velmi důležité, ale efektivní nasazení internetu věcí v libovolném oboru znamená především důkladné zpracování a analýzu dat. Na jejím základě další stovky a tisíce aktorů (tedy aktivních prvků) provedou určité činnosti (např. zvýšení rychlosti ventilátoru, snížení intenzity osvětlení, zvlhčení vzduchu aj.), které vedou k požadovaným parametrům. Ve společnosti Insight Home používáme pro zpracování dat a jejich analýzu špičková řešení od firem AMX nebo Creston,“ dodává Jan Průcha z výše uvedené společnosti.

Díky IoT předejdeme poruchám a haváriím
Samostatnou kapitolou je údržba a životnost technických zařízení budov. „Dlouhodobým sledováním a vyhodnocováním je možné detekovat poruchu v raném stadiu, což dává prostor pro naplánování servisního zásahu. Vyhneme se tím havárii, odstavení systému a s tím souvisejících nežádoucích důsledků. Jsme si vědomi, že právě internet věcí přináší v tomto směru nové možnosti a výzvy. Při vývoji našich produktů klademe důraz na otevřenost svých zařízení. To je nezbytné pro zapojení do IoT, který má pozitivní vliv nejen na zdravé vnitřní prostředí, ale obecně na trvalou udržitelnost,“ říká Jakub
Jiříček ze společnosti Schneider Electric CZ.

Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy, závěrem shrnuje: „IoT pomáhá udržovat zdravé vnitřní prostředí v optimální úrovni a pomáhá předcházet negativním dopadům nekvalitního prostředí. Internet of Things nám zkrátka usnadňuje život a pomáhá zvyšovat jeho kvalitu. V nejbližších letech se o tom přesvědčí většina z nás, protože inteligentních budov se zdravým vnitřním prostředím bude stále přibývat.“
www.czgbc.org

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.