Jak zajistit bezpečnost ve veřejné dopravě

Hlavní stránka » Aktuality » Jak zajistit bezpečnost ve veřejné dopravě

Veřejná doprava představuje z řady důvodů celosvětově hlavní cíl teroristických útoků. Podle analýzy britského deníku The Independent došlo mezi lety 1970 a 2018 k téměř 2 500 útokům na systémy veřejné dopravy.

Zároveň se však ukazuje, že zabránit smrtícím útokům je problematické po celém světě. Proč je zajištění bezpečnosti ve veřejné dopravě tak obtížné a co bychom pro vyšší bezpečnost mohli dělat?

LIDÉ JSOU VŠUDE

Prvořadým důvodem, proč je zajištění bezpečnosti v prostorách pro hromadnou dopravu tak složité, je enormní množství osob. Nejvytíženějšími stanicemi ve velkých městech jako jsou Londýn, New York nebo Peking, denně projdou miliony lidí – a pokud se do stanice v dopravní špičce nahrnou takové davy, je situace těžko řešitelná. Na nástupištích je to pak hlava na hlavě a autobusy, vozy metra či vlaky bývají plné k prasknutí.

Videokamery s funkcí rozpoznávání obličeje mohou pomoci dopadnout zločince, kteří jsou již vedeni v databázi, ale co s těmi, kteří zatím nikde evidovaní nejsou? Může kamera skutečně rozpoznat, že určitá osoba představuje riziko, a určit, že se chová podezřele? Nebo by si pracovníci bezpečnostních složek měli vzít stranou každého, kdo má u sebe nějaké zavazadlo?

MOŘE ZAVAZADEL

Kdo z vás cestuje do práce bez kabelky, batohu nebo tašky na notebook? Lidé se zavazadlem na nástupišti nijak nevyčnívají z davu – dokonce ani s velkou sportovní taškou nebo kufrem. Ukrýt do zavazadel zbraně nebo výbušniny je pro zločince snadné. Aktuálně neexistuje efektivní způsob prověřování zavazadel bez použití rentgenového detektoru nebo ručního prohledání. Jenže komu by se líbilo absolvovat takovou proceduru den co den, zejména když nás tlačí čas?

ZTRÁTA ČASU

Dostat se někam autobusem trvá dlouho a jízdnímu řádu se nedá vždy úplně věřit. Pokud lidé tráví tolik času cestou do práce, těžko lze čekat, že by byli ochotní věnovat další drahocenný čas bezpečnosti a čekat ve frontách před kontrolními stanovišti. Deník The Independent zmiňuje, že v pekingském metru prověřují všechny cestující i jejich zavazadla pomocí detektorů kovů. Ačkoli místní policie ujišťuje, že tyto kontroly netrvají déle než 30 minut (?!), těžko si představit, že bychom něco takového denně absolvovali. Na letištích však s časovou rezervou počítáme a vyrážíme o to dřív. Přijíždíme obvykle dvě hodiny před odletem. Ale opravdu bychom si podobnou rezervu chtěli nechávat při cestě do práce?

MNOHO RŮZNÝCH STANIC

Jednou z největších komplikací při zajišťování bezpečnosti v hromadné dopravě je obrovské množství stanic. Ve většině velkých měst najdete pestrou směsici různých stanic a zastávek – od autobusů a tramvají přes metro a vlaková nádraží až po přívozy nebo trajekty. V takovém případě je problémem vybavit všechny z nich stejným typem bezpečnostního systému.

Zejména ve městech se všemi těmito dopravními prostředky by to znamenalo astronomické pořizovací a provozní náklady, které by se těžko kdy vrátily. Jak tedy postupovat? Zabezpečit jen ty největší stanice? Potom by ty menší zůstaly zranitelné. Nejlepší variantou se tak zdá být postup, který se už osvědčil v jiných odvětvích: kombinace.

CO DÁL?

Aby si všichni, kdo se rozhodnou použít některý z prostředků hromadné dopravy, mohli být jisti adekvátní mírou bezpečí, měli by provozovatelé každý systém a každou stanici ochránit vhodně zvolenými opatřeními. Exponovanější stanice, které se mohou spíše stát terčem útoku, by měly být vybaveny lépe a komplexněji, zatímco na menších zastávkách zcela postačí kamerový systém a pozorní zaměstnanci.

Samozřejmě nevíme, co se odehraje v následujících pěti, deseti nebo dvaceti letech. Je možné, že se objeví nové bezpečnostní systémy a postupy, které nás všechny účinně ochrání. Již dnes existují inovativní produkty, například systém ARGON společnosti Asqella, které nabízejí nové způsoby prověřování osob, a to dokonce bez nutnosti jejich zastavení.

Odborníci ze sektoru veřejné dopravy neúnavně pracují na tom, aby naše cesta byla co nejhladší. Stejně tak teroristé neúnavně vymýšlejí způsoby, jak nám co nejvíce znepříjemnit život. Bezpečnost na místech, kde se vyskytuje mnoho lidí najednou, by tak pro společnost měla být jednou z nejvyšších priorit.

PETRI IKONEN

HOW TO ENSURE SECURITY IN PUBLIC TRANSPORT

Public transportation is a prime target for terror attacks all around the world, for several reasons. The Independent reports that between 1970 and 2018, there were nearly 2,500 attacks on public transport systems.

However, it has proven to be a challenge to prevent deadly attacks everywhere. Why it’s hard to provide security for public transportation, and what we might be able to do about it?

PEOPLE EVERYWHERE

#1 reason for the struggles to secure mass transit areas is the huge number of people. The busiest stations in major cities like London, New York and Beijing can have millions pass through daily, and honestly there’s very little you can do when that many people come in during rush hour. The platforms are crowded, and each bus, metro and train is also full of people.

Video cameras with facial recognition might be helpful in catching the criminals that are already in a database, but what about those who are not? Can a video camera really identify a person as a threat and determine that they act suspicious? Or should a person be pulled aside because they have a bag?

BAGS GALORE

How many of us go to work without a handbag, a backpack or a laptop case? People with bags don’t really stand out on a station, even if they have large gym bags or even suitcases. This makes hiding weapons and explosives in backpacks attractive and easy for criminals.

Currently, there is no efficient way to inspect someone’s bag without using an x-ray machine or going through it by hand. How many of us would be willing to go through either of those every day, especially when we are short on time?

A WASTE OF TIME

The bus takes a long time to get us anywhere, and we can’t always trust the timetable. When we already spend a significant amount of time to commute, it seems unreasonable to expect people to commit even more time to stand on a security line. The Independent references the Beijing metro’s inspection of passengers and their bags with metal detectors. Although the local police assured the check wouldn’t take longer than 30 minutes (?!), it can’t be acceptable to everyone day in, day out. At an airport, you budget that time in. You arrive two hours before your flight leaves. Would you really leave two hours earlier for work?

MULTITUDE OF STATIONS

One of the most important struggles relating to security for mass transit is the sheer number of stations. Most cities that have a public transport system have multiple bus, metro, train, and/or ferry stations, making it a huge challenge to equip each with the same type of systems or guards.

Especially in cities with all of the above systems mentioned; the insane costs could never be covered. So what should one do? Only secure the biggest stations? That could leave the smaller ones vulnerable. Probably the best way is to mix and match a tried and true method for many industries.

NEXT STEPS

In order to provide adequate security to everyone using a public transportation system, decision makers should implement different solutions for each system and station. Stations that are more likely to get attacked should get more equipment, whereas in smaller stations the video camera and attentive staff might suffice.

Of course, there is no knowing what happens in the next five, ten or twenty years; we could have a whole new array of new security devices and methods to make sure we are all safe. Currently there already many innovative products, such as Asqella’s ARGON, that creates a new way of screening people without a need to stop them.

People working in the public transport sector work tirelessly to make sure the ride is the safest it can be. But also terrorists work just as hard to disrupt our way of life. Security for places where many people gather together should be a top priority for us as communities for a long time to come.

PETRI IKONEN

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.