Modernizace významného obchodního centra OC Letňany

Hlavní stránka » Aktuality » Modernizace významného obchodního centra OC Letňany

Pražské studio Chapman Taylor se také letos zúčastní veletrhu MAPIC v Cannes. Vedle dokončené modernizace OC Letňany představí další připravované koncepty v regionu střední Evropy.

Architekti z Chapman Taylor představí v Cannes modernizaci několika obchodních center pro společnost CPI Property Group a také inovativní polyfunkční projekt AMESIDE v centru Plzně pro společnost Amadeus Real. Všechny tyto projekty budou dále rozvíjet koncept moderního retailu, který je založen na podpoře komunity, designové unikátnosti, zajištění pohodlí a větší přitažlivosti pro zákazníky, s čímž souvisí i zajištění zajímavějšího mixu služeb a zboží. Na těchto pilířích byl vystavěn i koncept aktuální realizace tohoto studia – právě otevřeného modernizovaného obchodního centra v pražských Letňanech.

PRO POHODLÍ ZÁKAZNÍKŮ

Architekti z pražské pobočky Chapman Taylor pro CBRE Global Investors připravili modernizaci OC Letňany, které před téměř 20 lety navrhli, a od ledna 2018 dohlíželi na její realizaci. Modernizace obchodního centra sleduje poslední trendy v maloobchodě a zároveň se snažila napravit některé historické kompromisy, které si vynutila etapizace výstavby. Právě dokončená modernizace posouvá toto obchodní centrum blíže očekávání zákazníků. A jak věří architekti z Chapman Taylor, také zabezpečí tomuto centru další úspěšný život navzdory vzrůstajícímu podílu online nakupování a vznikajícím novým obchodním místům v centru města.

V tomto projektu byla – na základě aktuálních trendů – soustředěna pozornost zejména na rozšíření nabídky restaurací a rychlého občerstvení, s čímž souvisí zejména foodcourt. Prostor je zaměřený na zákazníka a celý design sledoval principy, které architekti z Chapman Taylor považují za základ moderního retailového konceptu. V první řadě měl design splňovat to, aby interiér působil pozitivně na zákazníkovy emoce, aby se návštěva stala příjemným a zapamatovatelným zážitkem. S tím souvisí také zvýšená pozornost, kterou autoři věnovali pohodlí zákazníků, včetně drobných detailů, které člověku zpříjemňují život – od háčků na kabelky u stolů přes háčky na tašky na toaletách až po všudypřítomné elektrické zásuvky pro nabíjení všemožných elektronických zařízení. Pohodlné sezení s mnoha variantami sedacího nábytku, z něhož si vybere každý, není třeba zvlášť zmiňovat.

INSPIROVÁNO PŘÍRODOU

Design rekonstrukce letňanského centra se inspiroval městským parkem, který ho obklopuje na východě ve směru k rezidenční zástavbě. Právě v intenzivním vtažení přírodního motivu do interiéru a zakomponování zeleně do části společného posezení v restauracích a centrálních relaxačních zónách spočívá jedinečnost tohoto obchodního centra v Praze.

Součásti nové tváře Letňan jsou i prostory, které slouží k setkávání komunity či k pořádání společenských akcí. Návštěvníky zaujme zejména prostor vnitřního parku, který je kromě pro odpočinek zákazníků vymezen právě pro tyto společenské aktivity. Prostor vnitřního parku je členitý, zajímavý a umožňuje značnou flexibilitu využití. Spolu s novým foodcourtem je nositelem nové identity centra, která umožňuje zákazníkům strávit tu příjemné chvíle. Pro setkávání komunity jsou vyhrazeny i prostory v samotném foodcourtu. Dále centrum nabízí místa pro jednoduchý co-working, což zákazníkům umožní využívat centrum i jinak, např. skupinám studentů vytvářet společné projekty či uskutečnit zde rychlou koordinační schůzku.

Tyto komunitní prostory vznikly i za cenu zmenšení pronajímatelné plochy. Bylo třeba ji obětovat i z dalších důvodů, např. kvůli zviditelnění klíčových nájemců a zlepšení celkové atmosféry v centru. Tuto ztracenou hodnotu museli architekti nahradit lepším, efektivnějším přerozdělením ostatních nájemních prostor, samozřejmě s podporou leasingového týmu CBRE, který se zabýval komplexní strategií a rozmístěním nájemců v obchodním centru, aby z něho mohli profitovat nájemci a zejména pak návštěvníci.

PR

LETŇANY SHOPPING CENTRE – REVITALIZING A WELL KNOWN DESTINATION

Chapman Taylor’s Prague studio will be attending MAPIC in Cannes this year, where, in addition to the completed modernization of the Letňany shopping centre in Prague, they will be showcasing some of their forthcoming concepts throughout the CEE region..

The architects will be presenting the transformation of a number of shopping centres within the CPI Property Group portfolio, as well as the innovative mixed-use AMESIDE project in the city centre of Plzeň, for Amadeus Real. All of these projects build on the emerging concepts of modern bricks and mortar retail, which are based on the principles of; engaging with local communities, of creating unique spaces for each location, focusing on enhancing customer comfort and convenience, being much more entertaining, providing a more diverse mix of goods and services and by working with a more flexible approach to leasing.

FOR THE CUSTOMERS’ COMFORT

Letňany shopping centre in Prague has recently been remodelled working with several of these key principles. Chapman Taylor’s Prague studio has created exciting new spaces and modern interiors for the new owners, CBRE Global Investors, and since January 2018 they have been overseeing the implementation of these works on site. The objective was to fully modernize the centre, which was first designed almost 20 years ago, in order to meet the current needs of the tenants and customers. The refurbishment reflects some of the latest trends in retail whilst also fixing some of the historical compromises that arose during the earlier phases of construction. These latest improvements help to bring the centre in line with current customer expectations. The architects also believe these changes, and some future planned updates, will help sustain the long term success of Letňany in the face of increasing competition from e-commerce and the emergence of new retail destinations in the city.

In line with current trends for Food & Beverage the focus has been on expanding the range of restaurants and fast food offer in shopping centres: at Letňany this has been reflected by the complete redesign of the former foodcourt, which has been transformed into a modern, attractive meeting place with different seating zones, including spaces for eating alone, or in groups, tables for working, soft seating and activities for kids. The space is very customer-oriented, and the design follows the principles that Chapman Taylor see as the guiding tenets for modern retail-led projects. In the first instance the design must have a positive motional effect on the customer so that visiting the place becomes a pleasant and memorable experience. There is a much greater focus on customer comfort, and attention has been paid to all the small, but important details that make life easier and more enjoyable; for example, hooks for handbags at tables, more hooks for coats and bags in the WCs and the ubiquitous electrical sockets for charging every kind of electrical device. Comfortable seating with a wide variety for everyone doesn’t even need mentioning.

INSPIRED BY NATURE

The design for the remodelled centre has taken inspiration from the city park that lies between the centre and the residential quarter of Letňany. In fact it is this extension of the “natural park” motif into the interior and the incorporation of generous planting into the seating areas and around the restaurants, that creates the unique feature for this shopping centre within Prague.

A key aspect of the vision for Letňany are the new spaces that support community gatherings and allow the holding of regular social events. Visitors will hopefully appreciate the new internal park, which was been flexibly conceived to host all manner of social and community events. This space is designed to allow groups to inhabit the space use it in different ways. Taken together with the new restaurant zone it helps to create a new identity for the centre. The anticipation is that centre will attract new social groups which will be able to find a suitable place to use; whether it will be students, local business people and families from the wider region. The facilities allow for co-working, socializing and just hanging out with friends.

These new community spaces have been created at the cost of reducing the area of the leasable premises. However, by bringing in a more diverse customer groups, improving the spatial quality, the visibility of anchor stores and the overall ambience of the centre, it is expected that the longer term result will be an improvement in footfall and ultimately in rental income. This has been achieved with the strong support of the CBRE leasing team who have had to develop a new strategy for the centre and to manage some complex negotiations with existing and new tenants. The overall hope is that everyone will benefit from the changes at Letňany and that further enhancements will follow in the future.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.