Nad hlavním nádražím se mění reliéf města

Hlavní stránka » Aktuality » Nad hlavním nádražím se mění reliéf města

Nad kolejištěm hlavního nádraží, v místě, kde bývala skladiště Českých drah a také provizorní parkoviště, roste první kancelářská budova projektu Churchill.

Penta Real Estate ji začala stavět na podzim 2017, její dokončení plánuje na jaro příštího roku. Výstavba druhé budovy byla rovněž zahájena, znatelný posun nastal i u třetí stavby, která bude mít rezidenční funkci. Tu jedinou z komplexu tří budov, pod nimiž je podepsán ateliér Jakub Cigler Architekti, staví společnost SUDOP. Po Florentinu je Churchill pro Pentu druhým významným brownfieldovým projektem v centru města. Tím třetím pak bude zřejmě nejvýznamnější projekt Penty Real Estate v České republice – revitalizace okolí Masarykova nádraží podle světoznámé architektky Zahy Hadid.

Projekt Churchill má velké ambice. Florentinum, za jehož mimořádné kvality Penta získala řadu prestižních ocenění, včetně mezinárodní ceny CEEQA za nejlepší kancelářský developerský projekt roku 2014, se nachází na hranici Starého a Nového Města; Churchill si špičkovými technologiemi a vynikající adresou s Florentinem nezadá. Bude však mít jednu výhodu – unikátní výhled na panoráma města a Pražský hrad. Tento projekt bude mít významný přínos i pro obyvatele Žižkova a Vinohrad. Pomůže totiž vylepšit současnou infrastrukturu propojením této lokality s hlavním nádražím a Prahou 1. Na podchod pod kolejištěm bude navazovat široké schodiště na centrální piazzettu mezi budovami projektu Churchill. Zejména obyvatelé Prahy 3 a studenti VŠE, kterou od projektu odděluje pouze Italská ulice, získají občanskou vybavenost a komfortní přístup ke stanici metra či vlakovým spojům.

„V rámci projektu se objeví nové obchody, kavárna, restaurace a zajímavý vodní prvek, který v létě zpříjemní venkovní posezení s výhledem na město,“ charakterizuje nové veřejné plochy Miloš Kocián, vedoucí oddělení pronájmů v Penta Real Estate, a dodává: „Komplexnost projektu Churchill umocní nová veřejná obchodní pasáž, jejímž pilířem bude prémiový supermarket. To ocení nejen nájemci kanceláří, ale i obyvatelé rezidencí v okolí a studenti sousední VŠE.“
První budovu připravuje Penta Real Estate na míru společnosti Deloitte, velký zájem je i o kanceláře druhé budovy, která se bude svou fasádou od první vizuálně odlišovat. Bude laděna do stylu holandské architektury, což bude dobře komunikovat s budovami kampusu Vysoké školy ekonomické.

PR

SKYLINE OF THE CITY IS CHANGING ABOVE THE MAIN STATION

The first office building of the Churchill project is being built above the rails of the Main Station (hlavní nádraží), where the Czech Railways warehouse and also a temporary parking lot used to be located.

Penta Real Estate started building it in the autumn of 2017 and its completion is scheduled for the spring of 2019. The construction of the second building has also been started and a noticeable progress has been made in the case of the third one, which will have a residential function. This third building is being constructed by SUDOP, as the only one of the three-building complex by the Jakub Cigler Architekti studio. After Florentinum, Churchill is for Penta the second major brownfield project in the very city centre. Apparently, the third one will be the most significant Penta Real Estate project in the Czech Republic – the revitalization of the Masaryk Station (Masarykovo nádraží) area by the world-famous architect Zaha Hadid. The Churchill project features great ambitions. Florentinum, for which Penta has won a number of prestigious awards, including the 2014 CEEQA International Award for the Best Office Development Project, is situated on the edge of the Old and New Town, and Churchill does not lag behind it thanks to its top technologies and excellent address. Last but not least, it can boast of one advantage – of a unique view of the city skyline and the Prague Castle.

This project will be of a significant contribution to the inhabitants of Žižkov and Vinohrady. Concretely, it will help enhance the current infrastructure by improving the connection of the site with the Main Station and Prague 1. A pedestrian underpass under the rails will be followed by a wide staircase leading to the central piazza between the Churchill buildings. In particular, the residents of Prague 3 and the students of the University of Economics, which is separated from the project by Italská Street only, will gain civic amenities and comfortable access to the metro station or train connections.

“Within the project, new shops, cafés, restaurants and an interesting water element will appear, which will make outdoor seating more enjoyable in summer,” says Miloš Kocián, Head of the Penta Real Estate Rental Division. He adds: “The complexity of the Churchill project will be boosted by a new public business mall, the key element of which will be a premium supermarket. This will be appreciated by the tenants of the offices, but also by the inhabitants of the surrounding residences and by the students of the nearby University of Economics.”

The first building is being prepared by Penta Real Estate specifically for Deloitte. Prospective tenants also show a great interest in the offices of the second building, the façade of which will be visually different from the first one. It will be executed in the style of Dutch architecture, which will match the campus buildings of the University of Economics.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.