NAY si v Prologis Park Bratislava pronajímá 27 600 metrů čtverečních

Hlavní stránka » Aktuality » NAY si v Prologis Park Bratislava pronajímá 27 600 metrů čtverečních

NAY, největší maloobchodní prodejce elektroniky na Slovensku, potvrzuje rostoucí poptávku po prostorách největšího parku v portfoliu Prologis v regionu střední a východní Evropy.

Prologis, Inc., globální lídr v oblasti logistických nemovitostí, dnes oznámil, že společnost NAY, největší specializovaný prodejce elektroniky na Slovensku, podepsala novou nájemní smlouvu na 7 800 metrů čtverečních v Prologis Park Bratislava. Za účelem umístění provozu do jedné budovy se v rámci parku rozhodla společnost NAY přesídlit z budovy 6 do budovy 4, čímž zvýšila celkovou plochu svých pronajatých logistických a kancelářských prostor na 27 600 metrů čtverečních.

„Prologis je na současné i budoucí potřeby svých zákazníků vždy připraven reagovat flexibilně a s ochotou. Tato transakce potvrzuje naši schopnost poskytovat strategická řešení na míru, která přesně splňují zákaznické požadavky,” řekl Martin Stratov, senior manažer pro pronájem a výstavbu společnosti Prologis na Slovensku.

Prologis Park Bratislava je situován 24 kilometrů východně od centra Bratislavy, 2 kilometry od Sence a 16 kilometrů od mezinárodního letiště. Prologis zde zajišťuje kombinaci spekulativní výstavby a budov na míru, aby vyšel vstříc vysoké poptávce po logistických prostorách plynoucí z ideálního umístění parku pro společnosti působící v regionu střední a východní Evropy a také v Rakousku.

V parku se v současnosti nachází 14 budov o celkové rozloze přes 345 000 metrů čtverečních sloužících pro výrobu a distribuci, nabízí také 83 000 metrů čtverečních pro další výstavbu.

Prologis je s více než 586 000 metry čtverečními logistických a průmyslových prostor hlavním poskytovatelem distribučních nemovitostí na území Slovenska (k 30. červnu 2017).

O společnosti Prologis

Prologis, Inc. je globální lídr v oblasti logistických nemovitostí, který se zaměřuje na trhy s vysokým růstem a vysokými překážkami vstupu. K 30. červnu 2017 společnost vlastnila (ať již samostatně nebo formou společných investičních podniků) nemovitosti a developerské projekty o celkové očekávané rozloze přibližně 684 milionů stop čtverečních (64 milionů metrů čtverečních) v 19 zemích. Prologis pronajímá moderní distribuční prostory pestré škále přibližně 5 200 zákazníků ze dvou hlavních oblastí: business-to-business a retailového/online fulfillmentu.

Výhledová prohlášení

Informace v této zprávě nejsou historickými fakty, nýbrž výhledovou prognózou podle § 27A zákona o cenných papírech (Securities Act) [USA] z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů, a § 21E zákona o burze cenných papírů (Securities Exchange Act) [USA] z roku 1934, ve znění pozdějších předpisů. Tyto výhledové prognózy jsou založeny na aktuálních očekáváních, odhadech a předpovědích, týkajících se odvětví a trhů, na nichž Prologis působí, jakož i na přesvědčení a předpokladech managementu učiněných managementem. Tyto prognózy zahrnují faktor nejistoty, který může výrazně ovlivnit hospodářské výsledky Prologis. V případech výhledových prognóz, jež ze své povahy většinou nejsou historickým faktem, se obvykle vyskytují varianty výrazů „očekává se“, „lze čekat“, „předpokládá se“, „zamýšlí“, „plánuje“, „pravděpodobně“ a „odhaduje“ či výrazy s obdobným významem. Veškerá konstatování týkající se námi předpokládaných budoucích provozních výsledků, událostí a vývoje – včetně konstatování týkajících se růstu nájmů a obsazenosti, podílu developerské činnosti, změn v prodejích nebo příspěvku objemu nemovitostí, dispozičních aktivit, obecných podmínek v zeměpisných oblastech, v nichž působíme, synergií, kterých lze dosáhnout na základě námi uskutečněných fúzí, naší úvěrové a finanční pozice a naší schopnosti tvořit nové nemovitostní fondy nebo dostupnosti kapitálu ve stávajících či nových nemovitostních fondech – je třeba považovat za výhledové prognózy. Tyto prognózy nejsou zárukou budoucích výsledků a zahrnují určité riziko, míru nejistoty a předpoklady, které nelze vždy přesně předvídat. Přestože jsme upřímně přesvědčeni o tom, že očekávání uvedená v našich výhledových prognózách jsou založena na rozumných předpokladech, nemůžeme poskytovat žádné záruky toho, že se naše očekávání skutečně naplní. Skutečný vývoj a výsledky se proto od našich výhledových prognóz a očekávání mohou výrazně lišit. Mezi faktory s potenciálním vlivem na skutečné výsledky patří například (avšak nikoliv výlučně): (i) vnitrostátní, mezinárodní, regionální a lokální hospodářské klima, (ii) změny na finančních trzích, vývoj úrokových sazeb a směnných kurzů, (iii) zvýšená či neočekávaná konkurence pro naše nemovitosti, (iv) rizika související s akvizicemi, dispozicemi a výstavbou nemovitostí, (v) udržování statutu nemovitostního investičního trustu („REIT“) a daňové struktury, (vi) dostupnost financování a kapitálu, úroveň našich úvěrů a naše úvěruschopnost, (vii) rizika související s našimi investicemi do projektů a fondů, kde působíme v roli spoluinvestora, včetně naší schopnosti vytvářet takovéto nové projekty a fondy, (viii) riziko podnikání na mezinárodní úrovni, včetně kurzových rizik, (ix) environmentální nejistoty a rizika živelních pohrom a (x) další faktory uvedené společností Prologis ve zprávách pro [americkou] komisi pro burzu a cenné papíry v kapitole „Rizikové faktory“. Společnost Prologis není povinna výhledové prognózy uvedené v této zprávě průběžně aktualizovat.

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.