Netradiční řešení výtahů v nové budově CIIRC ČVUT

Hlavní stránka » Aktuality » Netradiční řešení výtahů v nové budově CIIRC ČVUT

Nové moderní sídlo Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického (CIIRC ČVUT) upoutá na první pohled progresivní fasádou. Mnoho pozoruhodných prvků se nachází také uvnitř této budovy.

Hned několik výjimečných řešení bylo použito i při instalaci výtahů značky Schindler, které zajistí pohodlný pohyb až 1 650 vědcům, studentům a dalším uživatelům objektu slavnostně otevřeného na začátku letošního května.

Standardizované, ale flexibilní řešení
Nízkoenergetická moderní budova se nachází poblíž Vítězného náměstí v pražských Dejvicích.Členitá stavba s užitnou plochou přibližně 34 000 m2 vznikla přestavbou původně pěti-, nyní sedmipodlažní budovy Technické menzy, která byla navíc půdorysně rozšířena, a dostavbou. Novostavba je desetippatrová budova se třemi podzemními podlažími. Budovy jsou propojeny dvěma spojovacími krčky v nadzemní části. Tomu odpovídá i dodané mobilní řešení v podobě deseti výtahů. „Ve všech případech jde o typ Schindler 3300, který je vysoce standardizovaný a zároveň velmi flexibilní. Výrazně se liší nosnost výtahů, která se podle předpokládaného způsobu využití instalovaných zařízení pohybuje od 625 kg do 1 125 kg (až 15 osob),“ představuje zvolené řešení Ing. Jiří Hoffman, projektový manažer ze společnosti Schindler CZ, a.s. Polovina výtahů v objektu je s ohledem na celkové pojetí budovy umístěna v prosklené šachtě s ocelovou konstrukcí, polovina pak v šachtě betonové. Nejvyšší – 44 210 mm – je betonová šachta výtahu zastavujícího v 11 patrech.

Svižná vyhlídková jízda
Pozoruhodná je také nejvyšší prosklená šachta, která měří 40 860 mm. Cesta výtahem s prosklenou kabinou zastavujícím v 10 patrech je tak zároveň vyhlídkovou jízdou, která je však poměrně svižná. „Rychlost výtahu 1,6 m/s je unikátní zejména s ohledem na skutečnost, že u výtahu byly kvůli podchozím prostorům instalovány zachycovače na protiváze,“ vysvětluje Ing. Jiří Hoffman. Zachování rychlosti je v tomto případě výsledkem zcela nového technického řešení, které přinesla mezinárodní spolupráce v rámci značky Schindler.

Konstrukce výtahu opláštěná předsazenou fasádou
Další zajímavé řešení spojené s výtahy dobře vidí i cestující. Souvisí s pozoruhodnou předsazenou vnější fasádou budovy. Některé výtahy v budově totiž mají ocelovou konstrukci, která obvykle bývá opláštěna sklem, odkrytou. Jako ochrana mj. před vniknutím nepovolaných osob pak slouží opláštění celé budovy. Výsledkem je vizuálně atraktivní provedení, které je v souladu s konceptem celé stavby.

Tři výtahy v jedné šachtě
Z technického hlediska je pozoruhodné také řešení tzv. triplexu, kdy jsou tři výtahy umístěny v jedné šachtě rozdělené vnitřními přepážkami. Ve všech třech případech zároveň jde o výtahy s kabinovými dveřmi na obou stranách. Výška betonové šachty činí v případě triplexu 12 600 mm a je nejkratší šachtou v celém projektu.

Zelená mobilita
Nové sídlo Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT je nízkoenergetické a využívá špičkové technologie, postupy a prvky udržitelného stavění. „Také výtah Schindler 3300 s lehkou konstrukcí je navržen tak, aby měl trvale nízkou spotřebu energie. Provozní účinnost zůstává stejná po celou dobu životnosti a výtah je téměř 100% recyklovatelný,“ říká Ing. Jiří Hoffman ze společnosti Schindler CZ, a.s. Není-li výtah v chodu, spotřebuje díky pohotovostnímu režimu (stand-by) o 40 % méně energie na frekvenční měnič, ovladače, světla a větrání. „Probuzení“ zpět do provozu je přitom okamžité. Standardní výbavou tohoto typu výtahu jsou LED svítidla s dlouhou životností a nižší spotřebou energie.
Vedle Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT bude budova sloužit jako sídlo rektorátu, několika kateder Fakulty elektrotechnické a části Výpočetního a informačního centra ČVUT. Výukové a výzkumné centrum má fungovat jako ústřední pracoviště špičkové vědy napříč technickými obory. Stavbu realizovalo sdružení HOCHTIEF-VCES, vítěz veřejného výběrového řízení.

PR

Box:
Společnost Schindler byla založena ve Švýcarsku v roce 1874. Nyní je koncern Schindler Group předním světovým dodavatelem výtahů, eskalátorů a souvisejících služeb. Řešení značky Schindler v oblasti mobility přepraví denně po celém světě více než jednu miliardu osob. Úspěch společnosti se opírá o práci více než 58 000 zaměstnanců ve více než stovce zemí. Více informací najdete na www.schindler-cz.cz

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.