Novou výkonnou riaditeľkou SKGBC je Hana Ovesná

Hlavní stránka » Aktuality » Novou výkonnou riaditeľkou SKGBC je Hana Ovesná

Novou výkonnou riaditeľkou sa od 1. októbra 2018 stala Hana Ovesná. Po takmer piatich rokoch preberá štafetu v presadzovaní trendu udržateľnej výstavby na Slovensku od Ladislava Piršela.

Hana Ovesná absolvovala Prírodovedeckú fakultu UK. Svoje vzdelanie si doplnila o prestížny titul MRICS. Špecializuje sa na verejnú správu, územné plánovanie a urbanizmus. Pôsobila v medzinárodných developerských a stavebných spoločnostiach, kde sa zaoberala prevažne expanziou a stavebným manažmentom na Slovensku. Spolupracovala tiež s Regionálnym Environmentálnym Centrom v Bratislave pri viacerých lokálnych aj nadnárodných projektoch. Má bohaté skúsenosti na rôznych pozíciách v oblasti environmentálneho, či inovatívno-udržateľného charakteru. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti Solved a zastáva tiež pozíciu členky predstavenstva SKGBC.

„V nasledujúcich rokoch budeme naďalej pokračovať v úsilí presadzovania trendu udržateľnej výstavby, v čom nás povzbudzuje aj stále vzrastajúci záujem verejnosti o zdravé životné prostredie, udržateľný rozvoj a zdravé vnútorné prostredie“ uviedla Hana Ovesná.

Ladislav Piršel zastával túto funkciu od roku 2014 a naďalej ostáva v rade aktívny prostredníctvom spoločnosti alocons, s.r.o., ktorá je členskou spoločnosťou SKGBC.

„Rada pod vedením Ladislava Piršela dosiahla výrazné úspechy a dostala do povedomia odbornej i laickej verejnosti“, povedal predseda predstavenstva SKGBC Pavol Kukura. „Riaditeľ exekutívy v Slovenskej rade pre zelené budovy je zodpovedný za šírenie a realizáciu vízie, ktorou je najmä rozvoj trhu a legislatívne zmeny smerom k udržateľnej výstavbe, ako aj informovanie a osveta verejnosti. Hana Ovesná má na splnenie tejto úlohy tie najlepšie predpoklady,“ dodal Pavol Kukura.

Zdroj: TZ

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.