Nový projekt YIT vyrůstá poblíž Vinohrad

Hlavní stránka » Aktuality » Nový projekt YIT vyrůstá poblíž Vinohrad

Developer YIT plánuje letos rozšířit nabídku nového bydlení v Praze o více než 500 nízkoenergetických bytů.

Intenzivně proto pokračuje v práci na stávajících třech projektech Suomi Hloubětín, Aalto Cibulka a Koru Vinohradská. Další pak díky novým akvizicím v Praze 11, 12 a 5 na letošní rok připravuje.

Severský styl v Praze

Společnost YIT v současné době pracuje již na čtvrté etapě (s názvem Lahti) svého největšího projektu Suomi Hloubětín a v květnu plánuje i zahájení dalších dvou fází výstavby s celkem 161 byty. V Praze 9 tak postupně buduje novou rezidenční čtvrť ve finském stylu, která kromě bydlení pro více než 2 500 obyvatel zahrne rovněž obchody, restaurace, kavárny, bohaté volnočasové vyžití či mateřskou školku od finského architekta Jyrkiho Tasy. Severský styl bydlení promítne YIT i v projektu Aalto Cibulka nedaleko parku Košíře-Motol. Poblíž vznikající novostavby ve tvaru vlnovky s 250 byty a finskými jezírky také plánuje revitalizovat původní industriální budovu továrny Meopta na bydlení loftového typu.

Atraktivní lokalita

„Nejnovějším z našich projektů je bytový dům Koru Vinohradská v atraktivní oblasti na rozhraní Vinohrad a Strašnic. Ten vyniká svým čistým a jednoduchým architektonickým řešením dle návrhu architektů ze studia Hlaváček a Partner, které plně ctí okolní zástavbu a klidný charakter lokality. Jednou z hlavních výhod je i potřebná občanská vybavenost a široké volnočasové vyžití doslova na dosah ruky,“ uvádí Vladimír Dvořák, jednatel a výkonný ředitel YIT Stavo.

Rezidenční projekt Koru Vinohradská nabídne na sedmi podlažích celkem 59 nízkoenerge­tických jednotek v dispozicích 1+kk až 5+kk – skoro polovina je však už prodaná. K bytům v nejvyšším patře náležejí prostorné terasy, v ostatních patrech se budou nacházet velké balkony. Součástí jednotek v přízemí budou předzahrádky, které vytvoří polootevřený zelený vnitroblok novostavby. Západní strana objektu bude směřovat do zeleně Vinohradského hřbitova. Část přízemí orientovaná do ulice bude vyhrazena pro komerční služby v duchu designových obchodů na Vinohradské třídě. Dostatečné množství parkovacích míst pro rezidenty developer zajistí v rámci dvou podzemních podlaží.

Díky blízkosti sousední Vinohradské třídy budou příští obyvatelé obklopeni obchody a restauracemi. V okolí se nachází mnoho škol a školek, nemocnice, volnočasové areály a parky. Sportovci a milovníci přírody uvítají blízkost Hostivařské přehrady, Malešického parku či Hamerského rybníka. Dokončení výstavby YIT plánuje na podzim roku 2019.
PR

A NEW PROJECT FROM YIT IS EMERGING NEAR VINOHRADY

Developer YIT is planning to expand their offer of new housing in Prague with more than 500 energy efficient apartments this year.

That is why they are working intensively on their three existing projects of Suomi Hloubětín, Aalto Cibulka and Koru Vinohradská. Others are also being prepared due to their new acquisitions in Prague 11, 12 and 5, for this year.

Nordic style in Prague

YIT is currently working on the fourth stage (entitled Lahti) of their largest project Suomi Hloubětín and by May are planning to commence two more phases with a total of 161 apartments. Therefore, they will gradually build, in Prague 9, a new Finnish style residential district, which will, apart from providing housing for more than 2,500 residents, also include shops, restaurants, cafés, leisure activities and nursery school, all designed by the Finnish architect Jyrki Tasa. YIT is also to reflect the Nordic style in the Aalto Cibulka project situated near the Košíře-Motol Park. Nearby the newly emerging curve-shaped development with 250 apartments and Finnish lakes, they are also planning to revitalize the former Meopta factory building by converting it into loft style housing.

Attractive location

“The newest of our projects is the housing block Koru Vinohradská situated in an attractive area on the boundary of Vinohrady and Strašnice. The building is being constructed on the basis of a pure and simple architectural project designed by architects from the Hlaváček and Partner studio, which fully respects the surrounding development and peaceful character of the location. One of the main advantages is also the need for civic amenities and having a broad range of leisure activities virtually on hand,” says Vladimír Dvořák, company director and CEO at YIT Stavo.

The residential project Koru Vinohradská will offer a total of 59 energy efficient units on seven storeys, the layouts ranging from bedsit + kitchenette to a 4-bedroom apartment with kitchenette – almost 50% have already been sold. The highest apartments come with spacious terraces and on the other floors, there will be large balconies. Ground floor units will come with front gardens, which will form a half-open green inner block. The western side of the building will face the greenery of the Vinohrady cemetery. Part of the ground floor facing the street will be reserved for commercial services in a spirit of design shops in Vinohradská St. A sufficient number of parking places for residents will be secured within the framework of two underground floors.

Thanks to the vicinity of Vinohradská St., future residents will be surrounded with shops and restaurants. Within the vicinity are also many schools and nursery schools, a hospital, leisure centres and parks. Sportsmen and nature lovers will appreciate the vicinity of Hostivařská Dam, Malešický Park and Hamerský Lake. YIT is planning to complete the development by the autumn of 2019.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.