O vztahy s klienty je třeba dlouhodobě pečovat

Hlavní stránka » Aktuality » O vztahy s klienty je třeba dlouhodobě pečovat

Trvající přívětivé podmínky současného realitního trhu vyvolávají nesčetně otázek o budoucím vývoji tohoto dynamického sektoru a jeho očekávané korekci.

Jednou z důležitých strategií při přípravě firmy na fluktuaci trhu je budování kvalitních a dlouhodobých vztahů s klienty.

Pro společnost Sentient, aktuálně jednu z největších nezávislých poradenských společností v sektoru realit a stavebnictví, jsou právě vztahy s jejími klienty zásadní. Sentient působí především ve středovýchodní a jihovýchodní Evropě a kromě projektového a cenového řízení, bankovního dozoru, technického dozoru a koordinace BOZP, které zajišťuje na střednědobých a dlouhodobých projektech, se zabývá technickými posudky budov, po nichž je i nadále mimořádná poptávka. Mezi významné a dlouhodobé mezinárodní klienty Sentientu, pro něž firma zpracovává technické a environmentální due diligence, patří například GLL, Lincoln, CPI Property Group, DRFG, RedSide, Triuva či DEKA. Pouze v České republice firma zpracovala za rok 2018 technické posudky nemovitostí o celkové ploše přes 700 000 m2.

Mezi aktuální dlouhodobé projekty Sentientu v České republice patří VN47 společnosti Flow East nebo Grand Hotel Evropa skupiny House of Julius Meinl, obojí na pražském Václavském náměstí. Mezi nedávno dokončenými projekty naleznete i V Tower a Main Point Pankrác od PSJ Invest.

PR

CLIENT RELATIONSHIPS REQUIRE LONG-TERM NURTURING

The presently favourable conditions of the real estate market raise a number of questions related to the future development of this dynamic sector and its likely correction.

One important strategy in a company’s pre­paration for market fluctuations is the building of quality and long-term relationships with its clients.

For Sentient, currently one of the largest independent consultancy companies in the real estate and construction sector, relationships with clients are crucial. Sentient operates primarily in Central Eastern and South Eastern Europe. Apart from project and cost management, development monitoring, quality control and health & safety coordination provided on medium and long-term projects, Sentient also provides technical due diligence, which is still subject to extraordinary demand. Among the firm’s significant and long-term international clients for technical and environmental due diligence are GLL, Lincoln, CPI Property Group, DRFG, RedSide, Triuva and DEKA. In 2018 the company carried out in excess of 700,000 sq m of technical due diligence in the Czech Republic alone.

Sentient’s current long-term projects in the Czech Republic include VN47 by Flow East or Grand Hotel Evropa by House of Julius Meinl, both located in Prague’s Wenceslas Square. Recently completed projects include the V Tower and Main Point Pankrác by PSJ Invest.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.