P3 roste na devíti evropských trzích

Hlavní stránka » Aktuality » P3 roste na devíti evropských trzích

Rok 2018 se pro průmyslového developera P3 nese ve znamení úspěchů zejména ve výstavbě nových skladových kapacit nebo získávání nových nájemců.

Napříč devíti evropskými trhy nyní spravuje 4 mil. m² prémiových skladových prostor, a to při obsazenosti 97 %, která je zároveň historickým maximem společnosti. Hned zkraje tohoto roku přišla vynikající zpráva z Francie, kde P3 dosáhla významného milníku – podařilo se pronajmout 1 mil. m2 skladových prostor. Z původně oslabujícího portfolia nemovitostí se za pouhých sedm let podařilo vybudovat obsazenou síť průmyslových nemovitostí. Laťku 1 mil. m2 překročila zejména díky prodloužení a rozšiřování již uzavřených smluv.

ROVNÁ PODLAHA BEZE SPÁR

V Rumunsku se P3 vydala cestou modernizace a inovací, kdy do parku P3 Bucharest nechala nainstalovat speciální bezespárovou podlahu TAB-Floor, první tohoto typu v celém Rumunsku. Na ploše 2 500 m2 nemá jedinou spáru, což znamená lepší pohyb pro vysokozdvižné vozíky a snazší údržbu. Navíc je odolná proti nejrůznějším druhům poškození, která mohou v logistickém provozu nastat – vodě, chemikáliím, mrazu, horku, statické elektřině nebo také posypové soli. „Vždy se snažíme našim klientům uspořit co možná nejvíc operačních nákladů na provoz skladu. Využití bezespárových podlah je jen další možností, jak tohoto cíle dosáhnout,“ říká Sînziana Pardhan, ředitelka P3 v Rumunsku.

REDEVELOPMENT OMLAZUJE

V Německu P3 omlazuje a místo výstavby nových parků se rozhodla jít udržitelnou cestou redevelopmentu – nahrazením starších průmyslových budov moderními halami. Zákazníkům v P3 Bedburg (v centru trojúhelníku Kolín – Düsseldorf – Cáchy) a P3 Kamen v Porúří umožnila i navzdory rozsáhlé rekonstrukci, demolici a výstavbě nových skladovacích prostor pokračovat v běžném provozu. „Redevelopment je ideálním řešením pro poptávku po nových skladovacích prostorách v těch nejžádanějších a nejobsazenějších lokalitách. Bedburg byl náším prvním projektem redevelopmentu v Německu, který jsme realizovali za běžného provozu klienta, který mohl prakticky bez omezení pokračovat v činnosti,“ říká Jürgen Diehl, ředitel P3 v Německu.

PRESTIŽ ZE STÁJE LAMBORGHINI A DUCATI

Ačkoli je kolébkou motorismu právě Německo, také v Itálii se vyrábějí špičková auta a motocykly. Ikonické značky Lamborghini a Ducati si v P3 Sala Bolognese daly na míru postavit halu o rozloze 30 000 m² pro uskladnění dílů k nejnovějším vozidlům. Ze stáje Lamborghini jde např. o Super SUV Surus, Huracán nebo Aventador. Ducati zde pak skladuje části motocyklu Panigale V4, první sériově vyráběné motorky této značky se čtyřválcovým motorem. „V říjnu 2017 začal projekt vznikat a už v květnu 2018 jsme stavbu slavnostně předávali do rukou nových nájemců. Spolupráce P3 týmu, generálního dodavatele TechBau, magistrátu města a v neposlední řadě našich zákazníků fungovala skvěle,“ uvedl Jean-Luc Saporito, ředitel společnosti P3 v Itálii.

STROJE A TECHNOLOGIE POD NOVOU STŘECHOU

P3 letos nezahálela ani v České republice. Pro předního světového výrobce zařízení a komponent pro železniční trakci, společnost Sécheron Tchequie, připravila 7 000 m2 v parku P3 Prague Horní Počernice. Oproti ostatním klientům, kteří podobné prostory využívají ke skladování zboží, Sécheron Tchequie novou halu využije k rozšíření výroby stejnosměrných trakčních měníren. „Náš obor je poměrně specifický – vyrábíme na objednávku pro zákazníky z celého světa a hotové zboží neskladujeme. Rostoucí poptávka proto vyžaduje investice do špičkových technologií, setrvalé navyšování týmů vývoje a montáže. Stěhování do nově postavené budovy tyto požadavky vyřešilo,“ dodává Václav Bláha, ředitel divize měníren Sécheron Tchequie, spol. s r. o.

PERFEKTNÍ LOKALITA JE ZÁKLAD

Stavějí se nejen nové haly, ale zakládají se i nové parky. P3 přitom vždy záleželo na výběru lokality. To se jí s novým centrem P3 Lovosice povedlo na jedničku, a vzniká tak park s excelentním napojením na všechny způsoby dopravy dostupné v regionu – spojení k dálnici D8 je zajištěno silnicí vedoucí mimo obydlenou oblast, která tak neomezuje lidi žijící v okolí parku. Železniční koridor Budapešť – Vídeň – Berlín, který vede nedaleko areálu, spolu s přilehlým mezinárodním překladištěm zaručuje napojení na celoevropskou železniční síť. Potenciálně lze v budoucnu expedovat zboží ze zdejšího parku přes lovosický přístav po Labi do Hamburku. Kolem parku vede pravidelná autobusová linka, která doplňuje snadnou dosažitelnost z centra města pro pěší a cyklisty. První část první budovy je již připravena pro zákazníka.

P3 má aktuálně ve výstavbě 10 zajímavých projektů a pro další disponuje plochou 1,8 mil. m2. Ve svých průmyslových parcích spolupracuje s pestrou škálou klientů, jimž je díky mnohaletým zkušenostem z realitních trhů v Evropě schopna poskytnout zázemí téměř pro jakékoli využití. P3 vždy zajistí vhodnou lokalitu i halu, kterou doplní o špičkové inovace a doprovodnou infrastrukturu přesně podle přání a potřeb klienta.

PR

P3 GROWS IN NINE EUROPEAN MARKETS

P3’s business in 2018 has been marked by a series of achievements – particularly with respect to the construction of new warehouses and the acquisition of new customers.

Across nine European markets, the company’s portfolio now exceeds 4 million sq m of premium warehouse space with a 97% occupancy rate, which is an all-time-high. The company’s first achievement of 2018 came from France at the start of the year, where it reached the important milestone of having leased 1 million sq m of warehouse space. In the seven years it has been operating in the country, P3 has successfully transformed a declining portfolio into a thriving sought-after network of logistics properties. The 1 million sq m mark was achieved mainly thanks to customers renewing and extending existing leases.

FLAT JOINTLESS FLOOR

In Romania, meanwhile, P3 has been innovating – installing a special jointless TAB-Floor at P3 Bucharest park, the first of its kind in the country. Fewer joints mean less equipment maintenance for customers (as it reduces the impact force on forklifts and other mobile facility equipment, as well as equipment operators, that would occur when they pass over the joints) and improved durability (by avoiding the risk of degradation of the floor near linear joints and the need for maintenance of joints over time).

The floor is laid with no joints in each 2,500 sq m area and has a very high finish quality ensuring it is highly to wear, water, chemicals, frost, heat, static electricity, and road salt.
“We always strive to reduce our clients’ warehouse operating costs. The use of jointless flooring is yet another way of achieving this goal,” said Sînziana Pardhan, P3’s Managing Director in Romania.

BROWNFIELD REDEVELOPMENT

In Germany, where there is very little land for new greenfield development, P3 is increasingly looking at redevelopment of existing sites – replacing old industrial buildings with modern, sustainable logistics parks and satisfying growing demand without increasing the urban footprint. At P3 Bedburg park in the centre of the Cologne – Düsseldorf – Aachen triangle and at P3 Kamen park the Ruhr, extensive – but carefully phased – demolition and construction of new warehouse space – has enabled redevelopment to take place while P3 customers continued regular operations.

“Redevelopment is the perfect solution to demand for new warehouse space in the most sought-after localities where land is scarce and the occupancy rate is high. Bedburg was our first redevelopment project in Germany. The project was completed with the customer continued full operation, with no restrictions on their business,” said Jürgen Diehl, P3’s Managing Director in Germany.

PRESTIGE OF LAMBORGHINI AND DUCATI

Although Germany is often the cradle of the car industry, it is Italy where some of the finest cars and motorcycles are manufactured. During 2018 the iconic manufacturers Lamborghini and Ducati took occupation of a 30,000 sq m Built-To-Suit warehouse they had commissioned at P3 Sala Bolognese park.

The facility houses parts for the companies’ latest offerings including Lamborghini’s Super SUV Surus, Huracán, and Aventador. Ducati uses the building to store parts for the Panigale V4, the first series-produced motorcycle with a four-cylinder engine.

“Planning the project began in October 2017, and we delivered the facility to our customers in May 2018. Co-operation between the P3 team, the general contractor TechBau, the city, and our clients was excellent,” reported Jean-Luc Saporito, P3’s Managing Director in Italy.

MACHINERY AND TECHNOLOGY IN A SINGLE FACILITY

Throughout the year, P3 has been kept busy in the Czech Republic as well. The company developed a 7,000 sq m warehouse at P3 Prague Horní Počernice park for the world’s leading manufacturer of rail traction systems and components Sécheron Tchequie. Unlike customers who use warehouses to store goods, Sécheron Tchequie will use its new facility to increase its manufacture of direct-current traction substations.

“Our business is very specific. We manufacture custom units for clients from various parts of the world as opposed to keeping a stock of finished goods. Growing demand requires investment into state-of-the-art technologies and the ongoing enlargement of the R&D and installation teams. Moving to the new building has provided a solution to our needs,” added Václav Bláha, Director of the Traction Substation Division at Sécheron Tchequie, spol. s r.o.

ALWAYS THE PERFECT LOCATION

As well as building new warehouses, P3 is developing new logistics parks in key locations. The recently launched P3 Lovosice park, for example, features excellent connections via all the different types of transport available in the region. This includes a road link to highway D8, which passes through unpopulated areas so that traffic does not disturb people living near the park. A connection to the Budapest – Vienna – Berlin rail corridor, which passes close the complex, and the adjacent international shipping yard guarantees access to the pan-European rail network. And the last method for shipping goods from the park is via the Lovosice Harbour on river Elbe to Hamburg.

The park is also served by a regular bus route that provides another option for workers to travel to the facility from the city centre in addition to walking and cycling. The first part of the warehouse has now been made ready for the customer.
P3 is currently working on 10 development projects, and has a landbank for up to 1.8 million sq m for future development. Its logistics parks cater for customers from a wide variety of sectors. Relying on extensive experience of European real estate markets, the company is able to provide facilities for virtually any purpose. P3 always seeks to offer the right location, provide state-of-the-art technologies and the necessary infrastructure to meet a customer’s needs and preferences.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.