Parkview – špičkové kanceláře s výhledem do parku

Hlavní stránka » Aktuality » Parkview – špičkové kanceláře s výhledem do parku

V Praze 4 na Pankráci vyrůstá nový projekt společnosti Skanska jménem Parkview. Budova je dílem předního světového architektonického studia Richard Meier & Partners.

Vzniká v zavedené lokalitě, výborně dostupné autem i metrem. Po jejím dokončení ve druhém čtvrtletí 2020 se uzavře soubor business budov proti Centrálnímu parku Pankrác. Devítipodlažní budová upoutá na první pohled bílou fasádou a čistými liniemi. Pro nájemce bude k dispozici téměř 16 000 m2 nejmodernějších kanceláří.

Skleněná fasáda budovy s půdorysem ve tvaru písmene U zajistí 100 % přirozeného denního světla v interiéru. „Abychom zaručili příjemné pracovní prostředí bez přílišného oslnění sluncem, obsahuje fasáda také systém vnějšího stínění, který je tvořen 3D prvky z perforovaného hliníku,“ říká Alexandra Tomášková, ředitelka Skanska Property Czech Republic.

Každý příchozí bude hned při vstupu uchvácen vzdušným atriem se zelení, která je zapuštěna pár schodů v podlaze. Půjde o jeden z mnoha prostorů k relaxaci, které Parkview nabídne. Pro tyto účely budou moci nájemci využít kromě atria a balkonů také střešní terasu, která nabídne dechberoucí výhledy na přilehlý park, centrum města i Pražský hrad.

Skanska je průkopníkem v zavádění inovací. Také Parkview nabídne uživatelům technologii Connected by Skanska. Ta propojuje chytré technologie v rámci celé budovy a okolí i uvnitř jednotlivých kanceláří. Pomocí mobilního telefonu lze ovládat vstup turnikety, rezervovat střešní terasu pro soukromé akce, objednat si vyprání košil, změnit osvětlení či teplotu v místnosti nebo si rezervovat zasedačku.

Součástí budovy bude také coworkingové centrum Spaces: „Z dosavadní zkušenosti víme, že flexibilní prostory jsou vítaným řešením i pro ostatní nájemce budovy v okamžiku, kdy se potýkají s dočasným nedostatkem kapacity vlastních prostor, ať už jde o jednací místnosti nebo třeba extra kancelář pro projektový tým,“ doplňuje Karel Pelán, country manager IWG pro ČR a SR, provozovatele center Spaces.

Parkview bude usilovat o nejvyšší certifikáty trvale udržitelných komerčních nemovitostí – LEED Platinum a WELL Gold. Skanska dbá na komfort, zdraví a pohodu nájemců, a tak uživatelé budovy budou moci využít terasu a atrium k odpočinku, bar na střeše k zábavě po práci a cyklisté ocení po příjezdu do práce kolárnu a sprchy.

PR

PARKVIEW – FIRST CLASS OFFICES WITH THE VIEW OF A PARK

The new project Preview by Skanska is being built at Pankrác in Prague 4. The building is the design of the leading global architectural studio Richard Meier & Partners.

It is being built in a well-established location, which is perfectly accessible by both car and underground. Once completed in the second quarter 2020, the group of buildings opposite Central Park Pankrác will be closed. The nine-storey building will attract at first sight with its white façade and clear lines and will provide tenants with almost 16,000 sq m of state-of-the-art offices.

The glazed façade of the U-shape ground plan building will provide 100% natural daylight in the interior. “In order to provide a pleasant working environment without excessive sunlight, the façade also incorporates a system of external shading, which is formed with 3D features from perforated aluminium,” says Alexandra Tomášková, director at Skanska Property Czech Republic.

Each incoming party on entry will be mesmerised by its airy atrium with greenery, which is sunken a few steps down within the floor. It will be one of relaxation areas offered by Parkview. Apart from the atrium and balconies, tenants will also be able to use a roof terrace, which will provide yet another area for relaxation as well as breathtaking views of the adjacent park, city centre and Prague Castle.

Skanska is a pioneer in introducing innovations. Parkview will also provide its users with Connected by Skanska software platform. This supports smart technologies within the framework of the whole building and its surrounding areas as well as inside individual offices. Via mobile phones, one can control the turnstile entrance, book a roof terrace for private events, order shirt dry cleaning, change the lighting or temperature within the room and book a meeting room.

The building will also include the Spaces coworking centre: “As to our experience, we know that flexible premises are also acceptable solution for the other tenants in the building when they have to cope with a temporary lack of their own space, e.g. meeting rooms or an extra office for the project team,” adds Karel Pelán, Country Manager of IWG for the Czech Republic and Slovakia, provider of Spaces centres Provider.

Parkview will aim for for the highest certificates of permanently sustainable commercial properties – LEED Platinum and WELL Gold. Skanska pays significant attention to tenants’ comfort, health and wellbeing, so those users of the building will be able to utilise the terrace and atrium for relaxation, the bar on the roof for entertainment after work and cyclists will appreciate a bike room and showers after arriving at work.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.