Poslední stavební parcela v Masarykově čtvrti v Brně brzy ožije

Hlavní stránka » Aktuality » Poslední stavební parcela v Masarykově čtvrti v Brně brzy ožije

Funkcionalistickou zástavbu Masarykovy čtvrti v Brně od předních architektů brzy doplní soubor bytových domů Neumanka od architekta Tomáše Pilaře; 47 nových bytů v této lokalitě nyní nabízí společnost Trikaya.

Soubor čtyř komorních bytových domů je chytře skryt ve svahu sestupujícím do Pisáreckého údolí. Nad úrovní Neumannovy ulice se nacházejí pouze dvě nadzemní podlaží, další tři jsou skryta v terasovitém uspořádání objektu.
V duchu okolní prvorepublikové zástavby mají i nové rezidenční domy Neumanka ploché střechy a velká vertikální okna, která maximálně využívají situování na jižním svahu a výhled do dálky. Některé střechy Neumanky jsou pokryty trávníkem a budou sloužit k relaxaci. To zase odpovídá jiné charakteristice Masarykovy čtvrti – byla totiž koncipována jako „zahradní město“ v duchu prvních snah o městské ekologické bydlení v symbióze s přírodou, které k nám dorazily po první světové válce z Anglie a USA.

Po bytech je velká poptávka. S aktuálním zahájením stavby developer eviduje téměř polovinu prodaných jednotek. „O byty v nejvyšším podlaží byl enormní zájem. Není se čemu divit, panoramatická okna nabízejí jedinečné výhledy na zalesněné údolí řeky Svratky. Tyto byty jsme pro velký zájem dočasně stáhli z prodeje. Pravděpodobně je nabídneme zájemcům koncem letošního roku formou dražby,“ vysvětluje obchodní ředitel společnosti Trikaya František Šudřich.
Součástí většiny bytů jsou zatravněné terasy, které komfortně propojují interiéry s venkovním prostorem. Některé z teras nabízejí prostor až 160 m2. Zájemci o bydlení oceňují také saunu, která bude k dispozici všem obyvatelům domů. Pohodlné parkování v podzemní garáži je již standardem, který v obdobném projektu nemůže chybět.

Bytové domy Neumanka budou dokončeny v prvním čtvrtletí roku 2020.

PR

LAST BUILDING PLOT IN THE BRNO MASARYK DISTRICT TO BE REVIVED SOON

The functionalist development by renowned architects of Masaryk district in Brnoill soon be complemented with the Neumanka group of housing blocks by architect Tomáš Pilař; 47 new apartments in this location are currently being offered by Trikaya.

The group of four refined housing blocks is well concealed within the hillside sloping down to Pisárecké Valley. There are only two above ground storeys above the level of Neumannova St. The other three are concealed in the terraced layout of the building.

The new Neumanka residential buildings come, in the spirit of the First Republic’s de­velopment, with flat roofs and large vertical windows, which utilize their orientation in the southern slope and the views of remote countryside to the maximum. Some of Neumanka’s roofs are covered with grass and will be used for relaxation. This corresponds with yet another characteristic of the Masaryk district – it was designed as a ‘garden town’ in the spirit of the first efforts for urban ecological housing in symbioses with nature, which arrived to our country after WWI from England and the USA.

There is a tremendous demand for apartments. With the current commencement of construction, the developer registers almost half of the units as sold. “There was enormous interest shown in the apartments on the very top floor. No wonder. The panoramic windows offer unique views of forested valley of the Svratka River. We have temporarily withdrawn these apartments from sale. We will probably offer them to clients by the end of this year at auction,” explains the Business Manager at Trikaya, František Šudřich.

Most of the apartments come with grassed terraces, which comfortably interconnect interiors with the exterior. Some of the terraces offer up to 160 sq m. Clients interested in housing also appreciate the sauna which will be available to all residents. Comfortable parking in the underground garage comes as standard and which cannot be absent in such a project. The Neumanka housing blocks will be completed in the first quarter of 2020.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.