Překvapil nás zájem o Waltrovku

Hlavní stránka » Aktuality » Překvapil nás zájem o Waltrovku

Kompletně pronajaté Florentinum, dokončená a obsazená Aviatica, velký zájem o byty ve Waltrovce – to jsou jen některá pozitiva pro Penta Investments v Praze.

Ředitel divize Real Estate Petr Palička nám přiblížil některé velké projekty v hlavním městě.

Jaký byl pro Pentu loňský rok?
Jednoznačně úspěšný, protože jsme kompletně dopronajali Florentinum, většina nájemců se sem už nastěhovala a dá se říci, že objekt funguje velice dobře. Myslíme si, že klienti jsou spokojení. Líbí se nám, že opravdu žije. Lidé říkají, že když sem přijdou na piazzu nebo na zahradu, jsou trochu jako v jiném světě. Jsme spokojení i s pasáží… Celkově Florentinum považujeme za velice úspěšný projekt. Máme několik zajímavých nabídek na koupi, ale zatím jsme na žádnou nereflektovali a objekt si pravděpodobně nějakou dobu necháme. Co se týká Waltrovky, dokončili jsme Aviatiku a k našemu příjemnému překvapení jsme ji zcela pronajali téměř zároveň s otevřením. Postupně se tam usazují nájemci a zdá se, že to bude rovněž úspěšný projekt. Aviatica je prvním objektem v komplexu, takže infrastruktura se teprve buduje. S přibývajícími nájemci, a tím tedy i zákazníky obchodů, se bude stav zlepšovat. Navíc na konci letošního roku začneme předávat prvních 200 bytů a o několik měsíců později dalších stovku. To, co je ve výstavbě, se velmi dobře prodává a ke konci roku by většina mohla být vyprodána – už teď máme prodáno něco přes 60 %. Máme platné územní rozhodnutí i na další etapu administrativních budov – na budovy Mechanica 1 a Mechanica 2 i na rekonstrukci historické budovy. Po získání stavebního povolení, což očekáváme někdy v prvním kvartálu, bychom chtěli začít okamžitě stavět, protože jsme již poměrně daleko v jednání s některými budoucími nájemci. My jsme dokonce nemohli uspokojit některé zájemce, kteří chtěli do Aviatiky, ale už se tam prostě nevešli. O některé jsme přišli, ale někteří čekají na Mechaniku.

Jak budete s Waltrovkou pokračovat dál?
Projektujeme druhou etapu rezidenční výstavby, což je asi 250 bytů. Probíhá projednávání stavebního povolení na objekt Dynamiky. Probíhá i výstavba dopravní infrastruktury, kterou částečně staví město v koordinaci s námi. Dojde tak k propojení ulic Radlická, Peroutkova a Jinonická. Součástí územního rozhodnutí, které jsme získali na konci roku, je i lávka od metra do areálu Waltrovky, kterou po získání stavebního povolení začneme stavět. Lávka bude překlenovat novou komunikaci a železnici a zkrátí docházkovou vzdálenost k metru asi na 3 minuty od budov Mechaniky.

Na počátku roku proběhla tiskem zpráva, že dozorčí rada Českých drah schválila prodej zhruba 10 000 m2 pozemků u Masarykova nádraží za zhruba 235 mil. Kč společnosti Penta…
Musím vás opravit, protože pozemky kupuje společnost Masaryk Station Development, ve které jsme pouze majoritním akcionářem. Nicméně Masaryčka je naším klíčovým projektem. V první fázi jde o něco přes 10 000 m2 pozemku podél ulice Na Florenci, tam jsme domluveni na okamžitém odkupu. Další zájmové území je za magistrálou směrem k autobusovému nádraží a třetí na křižovatce ulic Opletalova a Hybernská. Nicméně, tyto dvě plochy mají každá nějakou komplikaci. Za magistrálou běží změna územního plánu, takže až po ní bude jasné, kde se dá stavět a co tam lze postavit; uprostřed pozemku Hybernská/Ople­talova patří určitá plocha České poště, která ji užívá jako parkoviště pro svá auta. Vedeme s poštou jednání o výměně pozemků, která bychom nyní chtěli zintenzivnit.

Znamená to, že v ulici Na Florenci začnete co nejdřív stavět?
Zde je vše dáno územním plánem, takže teď po souhlasu s prodejem je situace víceméně jasná. Letos ve druhém čtvrtletí bychom chtěli veřejnosti představit projekt pro tuto lokalitu a současně požádat o potřebná povolení. Zatím tam bude zahájen archeologický průzkum, a protože tady byly hradby, dá se očekávat, že se tu něco najde… Ale ke zdržení by nemělo dojít, poněvadž máme před sebou celý povolovací proces, který bude trvat zhruba rok a půl a do té doby archeologický průzkum skončí.

Budete se nějak podílet i na rekonstrukci nádraží?
Hlavní budova je památkově chráněná, v minulosti jsme už rekonstruovali výpravní halu, což bylo právě kvůli památkové ochraně dost náročné. Co se dalo zachránit, muselo se repasovat a jen ty opravdu zdevastované díly se mohly nahradit novými pod velmi pečlivým dohledem památkářů, čímž vznikaly zvýšené náklady. Myslíme si, že renovovaná hala vypadá velice dobře a nyní jsou na řadě další úpravy, aby nádraží lépe fungovalo – mám na mysli přesun pokladen, výměnu některých nájemců, popř. jejich pozice, aby prostor nádraží skutečně sloužil cestujícím a jejich každodenním potřebám. Postupujeme v souladu s původními smlouvami, v nichž bylo zakotveno, že developer opraví Masarykovo nádraží a bude mít k dispozici k pronájmu komerční prostory a z výnosu z pronájmu pak umořuje investice.

Proč jste vlastně podepisovali současné tolik diskutované dodatky?
Ty původní smlouvy byly uzavřeny v době, kdy se nevědělo, jestli se bude zastavovat jen nevyužité území Masaryčky nebo celý areál. Dnes je územní plán víceméně jasný, záměry Českých drah jsou také definovány. České dráhy rovněž projevily zájem získat peníze dříve než v termínech podle původních smluv. Proto jsme chtěli smlouvy, které byly uzavřeny v roce 2003, upřesnit a uvést do souladu se současnou realitou. Dohodli jsme se s ČD na určitých úpravách, ale zachovali jsme všechny základní principy původních smluv, takže počítáme s tím, že rekonstrukci komerčních prostor nádraží budeme dělat my.

Podle některých článků by po novém developmentu v oblasti Masarykova nádraží mělo vzniknout něco podobného londýnské City. Je to tak?
To je určitě nadnesené, Praha není Londýn, ale naším záměrem je postavit komplex, jemuž pracovně říkáme Central Bussines District, CBD. Vychází to z našeho přesvědčení, že v Praze chybí taková centrální administrativní oblast. V centru Prahy je jedna kancelářská budova tady, druhá tam. Vzhledem k tomu, že tyto pozemky jsou volné, nabízí se možnost postavit tu až 100 000 m2, z nichž podstatná část může být kancelářská, nějaká část obchodní a určitá část dokonce i bytová. Jak se to podaří namixovat, to je otázka dalšího vývoje, nakonec i předpisů a legislativy. Ale je téměř jisté, že v té první fázi, v ulici Na Florenci, budou kanceláře a obchody.

Takže to byly vaše velké projekty. Předpokládám, že na doplnění portfolia máte i nějaké menší…
Máme nějaké drobnější projekty, i když se soustředíme na ty větší. Na Smíchově máme jeden projekt o zhruba 10 000 m2 kancelářských ploch. Pro něj máme EIA a postupujeme dopředu. V Praze 6 máme bytový projekt, který postupně připravujeme. V záloze a v různých fázích vývoje máme rozpracováno několik dalších projektů, protože Waltrovka je sice velká, bude tu 650–670 bytů, ale jednoho dne ji dostavíme. Chceme mít připravenou minimálně jednu nebo dvě další lokality…
ak

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.