Přihlaste své dílo do soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2018!

Hlavní stránka » Aktuality » Přihlaste své dílo do soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2018!

5. ročník soutěže je otevřen. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací všech typů staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

Odborná porota udělí titul Stavba roku Středočeského kraje, Cenu hejtmanky, Zvláštní ceny a Cenu veřejnosti. Slavnostní vyhlášení proběhne koncem září 2018 ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně.

Do soutěže se mohou hlásit stavby všeho druhu: nové i rekonstrukce, urbanistické realizace i úpravy krajiny, pozemní stavby – bytové i nebytové budovy, inženýrské stavby – stavby veřejné infrastruktury dopravní i technické, energetické i vodohospodářské stavby a stavby s realizovanými prvky Smart cities.

Do 15. 6. 2018 se mohou přihlásit stavby na území Středočeského kraje, které byly dokončené, uvedené do provozu nebo zkolaudované do konce května 2018.

Soutěž se koná za přispění Středočeského kraje a pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje ve spolupráci s Odborem památkové péče. Organizátorem a odborným garantem je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Podrobné podmínky a přihlašovací formuláře najdete na www.stavbaroku.cz.

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.