Projekt Třebíč žije! podporuje rozvoj města

Hlavní stránka » Aktuality » Projekt Třebíč žije! podporuje rozvoj města

Město Třebíč dlouhodobě rozvíjí aktivity s cílem maximálně podpořit rozvoj města a vytvořit podmínky pro kvalitní život svých obyvatel.

Incomingový tým ve spolupráci s ostatními zainteresovanými odbory vyvíjí podpůrné aktivity směrem ke třem cílovým skupinám: podnikatelům, rezidentům a turistům. Cílem těchto aktivit je zastavit odliv obyvatel, zajistit vhodné podmínky pro bydlení i práci, pomoci rozvíjet podnikatelské aktivity stávajících i nově příchozích podnikatelských subjektů a podpořit rozvoj turistického ruchu a s tím spojených služeb.

Dobré podmínky pro nové rezidenty i podnikatele
Webový portál www.trebiczije.cz funguje jako platforma, kde jsou soustředěny základní informace o městě všem cílovým skupinám a informace o probíhajících i připravovaných aktivitách. Mezi priority patří příprava a propagace prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů. V roce 2017 je k prodeji připraveno 11 pozemků a v dalších třech letech jich bude k dispozici až 80 v různých lokalitách města.
Souběžně s přípravou pozemků pro výstavbu rodinných domů probíhají i práce vedoucí k vytvoření nové průmyslové zóny na severním okraji města. S rozlohou téměř 8 ha sice nepatří mezi největší, ale její poloha je vzhledem k blízkosti dálnice strategicky velmi výhodná. Výborně poslouží i pro expanzi místních firem a nově vzniklá pracovní místa pomohou najít uplatnění dalším lidem v regionu. Pro lepší informovanost uchazečů o zaměstnání již třetím rokem funguje webový portál www.volnamistatrebic.cz, což je další z mnoha úspěšných aktivit incomingového týmu. Město Třebíč změnilo i vzhled a strukturu oficiálních webových stránek www.trebic.cz. Informace důležité pro obyvatele města jsou nyní snadno a rychle dostupné. Přehlednost a zajímavý design ocení nejen občané, ale i návštěvníci Třebíče, které navede na další turistické webové portály a usnadní jim orientaci ve městě.

Lákadla pro milovníky památek
Atraktivitu regionu pro turisty zvyšuje soubor památek zapsaný na prestižním seznamu UNESCO: bazilika sv. Prokopa a unikátní zachovalá židovská čtvrť s židovským hřbitovem. Díky nové virtuální prohlídce je možné prohlédnout si město z výšky a do některých objektů i nahlédnout. Do povědomí široké veřejnosti se město Třebíč dostává i díky zfilmování příběhu třebíčského rodáka Antonína Kaliny. Tento veřejnosti neznámý muž zachránil za druhé světové války více než 900 dětí v koncentračním táboře Buchenwald a nově otevřená expozice v Třebíči nabízí jedinečný pohled na jeho život.
Propagace památek a zvýšení zájmu o Třebíč jako o turistický region na veletrzích je nedílnou součástí incomingových aktivit. Rozvoj města však nelze uskutečnit bez vzájemné podpory všech zmiňovaných skupin. Důležitá je i spolupráce dalších aktivních subjektů ve městě, jako je Okresní hospodářská komora Třebíč a Městské kulturní středisko Třebíč. V praxi tento komplexní přístup znamená úspěšný rozvoj města ve všech směrech a postupné zlepšení podmínek pro jeho obyvatele.
Více informací na www.trebic.cz a www.trebiczije.cz
PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.