Prosperující společnosti investují do akustiky

Hlavní stránka » Aktuality » Prosperující společnosti investují do akustiky

Akusticky řešené prostory se pro mnohé – nejen zahraniční – společnosti stávají důležitým parametrem při výběru kanceláří.

Vedení firem si totiž dobře uvědomuje, že to může mnohdy napomoci nejen k vyšší produktivitě práce jejich zaměstnanců, ale i k náboru nových talentů, pro něž je atraktivita jejich nového pracovního prostředí zásadní. Výraznou péči o pracovní prostředí včetně akustického komfortu můžeme sledovat zejména ve společnostech zabývajících se informačními technologiemi.

Vítejte ve Skypu!
Při návrhu kanceláří pro společnost Skype na pražském Smíchově byl každý prostor akusticky řešen s ohledem na typ vykonávané činnosti, počet osob v místnosti a samozřejmě dle typu místnosti samotné. Cílem bylo vytvořit příjemné pracovní prostředí, kde by byla minimalizována úroveň hluku a šíření zvuků, které se běžně v kancelářích vyskytují. Je známo, že hluk na pracovišti patří mezi významné stresory. Jinými slovy mezi faktory, které vystavují člověka nejen psychickému tlaku, ale způsobují také zdravotní problémy. Společnost Skype věnuje značnou péči pracovnímu prostředí, a proto byla prostorová akustika jednotlivých místností řešena již v počáteční fázi projektu.
Akustická pohoda napomáhá:

  • snížit hladinu adrenalinu o 30 %;
  • zvýšit pracovní motivaci až o 60 %;
  • zlepšit pracovní výkon při koncentraci na náročné úkoly až o 50 %;
  • zvýšit logické myšlení a matematický úsudek o 20 %.

Věděli jste, že potřebujete v průměru 25 minut, abyste se po vyrušení vrátili k původní úloze, a dalších osm minut uplyne, než dosáhnete stejné úrovně koncentrace (viz Mark, Gonzalez: No Task Left Behind? Examining the Nature of Fragmented Work, University of California – Irvine, 2005)?

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.