Průmyslové parky nabízejí více než jen skladování

Hlavní stránka » Aktuality » Průmyslové parky nabízejí více než jen skladování

Výroba a testování trakčních měníren švýcarské firmy Sécheron Tchequie, která dodává napájecí systémy pro provoz metra, vlaků a tramvají po celém světě, se přesunuly do nové haly v P3 Prague Horní Počernice.

Prostory vznikly na míru, a kromě výroby se v nich nachází i zkušební centrum, sklad součástek a kanceláře. Před novou halou je zastávka autobusu městské hromadné dopravy, na metro je to odsud pět minut. Sen mnoha výrobních firem se P3 podařilo v Horních Počernicích naplnit. Atraktivní prostory však průmyslový developer nabízí i v dalších parcích.

Na míru pro Sécheron Tchequie

Švýcarská společnost Sécheron Tchequie v parku P3 Prague Horní Počernice působila již dříve. S přibývajícími zakázkami však stávající prostory přestaly stačit. „Náš obor je poměrně specifický – vyrábíme stejnosměrné trakční měnírny na objednávku pro zákazníky z celého světa. Rostoucí poptávka si proto vyžádala investice do špičkových technologií, setrvalé navyšování týmů vývoje a montáže. Stěhování do prostor, které nám vznikly na míru, nám proto velmi pomohlo,“ vysvětluje Václav Bláha, ředitel divize měníren Sécheron Tchequie, spol. s r. o.

Jednotku o rozloze téměř 7 000 m2 postavila P3 na míru v rámci výstavby budov IX a X o celkové ploše přes 24 000 m2; vyhovuje požadavkům klienta na instalaci technologií potřebných pro provoz výroby. Podařilo se také zlepšit pracovní prostředí budovy umístěním nadstandardního počtu světlíků. „V obou halách ještě nabízíme možnost pronájmu pro další zájemce, ať už z oboru logistiky nebo právě lehké výroby,“ potvrzuje Tomáš Míček, ředitel P3 v České republice. Produkci do P3 Prague Horní Počernice umístil např. i výrobce plastových potrubních systémů Wavin Ekoplastik. Pro zájemce z řad menších průmyslových firem bude k dispozici až 12 000 m2 v nově budované hale VIII, kterou je P3 schopna doručit v horizontu půl roku.

P3 usiluje o to, aby jejich průmyslové budovy byly co nejdostupnější pro zásobování i pro zaměstnance firem. Proto spolu s novou budovou posílila i dopravní infrastrukturu v rámci jednoho z největších logistických center ve střední Evropě a zajistila další, v pořadí již osmou autobusovou zastávku.

Průmyslové haly a jejich specifika

Specifika výrobního objektu spočívají mj. v požadavcích na hygienu práce. S tím souvisí např. již zmíněný větší počet světlíků pro přívod přirozeného světla. Zatímco v případě skladové haly se vyžaduje intenzita osvětlení mezi 150 a 200 luxy, pro výrobní halu je nutné přirozené světlo v kombinaci se silnějším umělým osvětlením. Ve výrobní hale je také nutné myslet na udržování vyšší teploty a systém ventilace pro častější výměnu vzduchu. Vedle toho je pro výrobní haly také běžný požadavek na vyšší kapacitu elektřiny.

„Skladování materiálu pro výrobu ve strojírenství může mít různé podoby. U drobných a lehčích dílů se nemusí nijak zásadně lišit od běžného regálového skladování. Jiné je to u nadrozměrných částí, které vyžadují jednak větší prostor, ale také třeba vyšší nároky na nosnost podlahy. Takové sklady jsou však často sdružené s výrobou,“ prozrazuje Tomáš Kubín, šéf výstavby P3 pro střední a východní Evropu.

Na průmyslový provoz je lepší halu připravit od základu – musí se počítat s vyšší nosností podlah, ať už v celé ploše, nebo alespoň lokálně v místech, kde budou těžké stroje. Podlaha i skelet haly se také upravují s ohledem na případnou jeřábovou dráhu pro manipulaci s těžkými náklady. Specifické bývají i požadavky na vrata a můstky, a také přímé vjezdy tak, aby umožňovaly příjem materiálu a expedici hotových výrobků.

Pro výrobní proces lze přestavět jakoukoli halu. Ale vždy je lepší, pokud se pro tento účel buduje od počátku. Firma, která v ní bude působit, by si nejdříve měla rozvrhnout výrobní proces tak, aby jí co nejlépe vyhovoval. Výrobě a operačním postupům se při výstavbě haly lze přizpůsobit.

Výrobní kapacity v portfoliu P3

Prostory pro lehkou průmyslovou výrobu nabízejí i další P3 parky. P3 Mladá Boleslav skýtá potenciál výstavby více než 20 000 m2 ve třech budovách pro některého z dodavatelů zdejší automobilky. V průmyslové zóně Plazy už nyní působí např. společnosti HP-Pelzer nebo Yapp Czech Automotive. Lehkou výrobu lze situovat i do P3 Prague D11, kde jsou aktuálně k dispozici 4 000 m2 a je zde i potenciál pro výstavbu. Další možnosti nabídne P3 Lovosice, nejnovější přírůstek mezi českými P3 parky. U stejné dálnice, jen blíže k hlavnímu městu, se nachází P3 Prague D8, kde např. Pricol Wiping Czech kompletuje komponenty automobilového průmyslu nebo Harimatec vyrábí pájecí materiály. Další společnost z oblasti automobilového průmyslu, Grupo Antolin, pak působí také v P3 Příšovice nebo P3 Liberec.

PR

LOGISTIC PARKS CAN OFFER MUCH MORE THAN STORAGE

Sécheron Tchequie, a Swiss company that supplies power systems for subways, trains, and trams across the world, has relocated the manufacture and testing of its systems to a new warehouse at P3 Prague Horní Počernice park.

In addition to production space, the facility houses a testing centre, component storage, and office space. The new warehouse, which was constructed on a Built-to-Suit basis, is well served by public transport – there is a bus stop right in front of the facility and a metro station five minutes away. And, P3 also offers attractive space in a host of other locations.

Built-to-Suit for Sécheron Tchequie

Sécheron Tchequie has operated from P3 Prague Horní Počernice for some time. However, as the Swiss company’s business grew, it needed more space. “Our business is very specific. We manufacture DC traction substations for customers in various parts of the world on a custom basis. Growing demand requires us to invest into state-of-the-art technologies and ongoing enlargement of the R&D and assembly teams. Moving our operations to a bespoke facility has been very beneficial to our business,” explained Václav Bláha, Sécheron’s Business Unit Manager.

Comprising nearly 7,000 sq m, the warehouse was developed on a Built-to-Suit basis as part of the construction of Warehouses IX and X, which offer a total of over 24,000 sq m of space. As a result, the facility meets Sécheron’s re­quirements for the installation of its production technologies. The warehouse also features an above-average number of skylights, to improve the internal working environment.

“Warehouses IX and X both offer space for lease to additional customers, be they logistics operators or companies specializing in light manufacturing,” confirmed Tomáš Míček, P3’s Managing Director for the Czech Republic. An example of a company that has moved its manufacturing operations to P3 Prague Horní Počernice is plastic piping systems producer Wavin Ekoplastik.

As much as 12,000 sq m of space suitable for smaller industrial firms can be made available in Warehouse VIII, which can be delivered within six months.

P3 strives to ensure that its industrial facilities feature the best possible accessibility for both shipping and receiving as well as for its customers’ employees. With that in mind, the construction of the new warehouse included improving the transport infrastructure around its park in Horní Počernice, which is one of the largest logistics centres in Central Europe. This included an eighth bus stop to serve the complex.

Specific requirements for production buildings

Manufacturing facilities are subject to various regulations, including specific hygiene requirements. As with the Sécheron space, production facilities often have a higher number of skylights than a logistics building. While lighting in a storage facility usually needs to be kept between 150 and 200 lux, manufacturing space requires more natural light in combination with stronger artificial lighting. Likewise, the temperature in a production facility tends to be maintained at a higher level, and there must be a ventilation system for more intensive air replacement. Another requirement is a higher electric power capacity, which is needed for most manufacturing operations.

“Facilities for storing materials needed for manufacturing purposes in the mechanical engineering industry can have various forms. Storing small and light components can be very similar to the usual shelf-based storage systems. The situation is different in the case of large parts that need a large space and require higher floor load-bearing capacity. Storage spaces meeting the necessary parameters are often set up adjacent to manufacturing facilities,” revealed Tomáš Kubín, P3’s Head of Construction for Central and Eastern Europe.

The best course of action is designing a facility with parameters needed for industrial operations from the outset – this way, the floor can be designed to have a greater load-bearing capacity, either throughout the entire space or in sections where heavy machinery is to be installed. The floor and the warehouse frame may also need to feature a special design to allow for the installation of a crane for handling heavy objects. Other specifics include requirements for doors and bays as well as direct entryways that allow receipt of materials and shipping of finished products.

Any warehouse can be adapted for manufacturing, but designing a facility for this purpose from the start is a better approach. The prospective occupier needs to plan its production process to ensure that the facility will meet the needs of its operations. Various requirements for manufacturing and other operations can be taken into account during the construction process.

Production facilities in the P3 portfolio

In addition to P3 Prague Horní Počernice, a number of P3 parks offer facilities suitable for light industrial manufacturing. P3 Mladá Boleslav, for example, has capacity for the construction of more than 20,000 sq m of new space in three buildings for suppliers of the local Škoda Auto manufacturing plant. This park is in the Plazy industrial zone which is the home of companies such as HP-Pelzer and Yapp Czech Automotive.

Light manufacturing can also be established at P3 Prague D11, where 4,000 sq m of space is currently available, and where there is a potential for further construction. Another option is P3 Lovosice, the most recent addition to P3’s portfolio of industrial parks in the Czech Republic. Located near the same highway that traverses Lovosice, only closer to the Czech capital, companies Pricol Wiping Czech and Harimatec assemble components for the automotive industry and produce soldering materials respectively at P3 Prague D8. Another company from the automotive industry, Grupo Antolin, operates in facilities at P3 Příšovice and P3 Liberec.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.