První etapa Komerční zóny Čestlice – Průhonice je připravena k výstavbě

Hlavní stránka » Aktuality » První etapa Komerční zóny Čestlice – Průhonice je připravena k výstavbě

V současnosti jde o jedinou maloobchodní zónu o rozloze více než 15 hektarů, která v oblasti Prahy a středních Čech vzniká. Hlavní předností je výborná dostupnost, návaznost na D1 a hotová infrastruktura. Objekty se v zóně začnou stavět na jaře 2018.

Společnost Domo Development a.s. jako hlavní investor oznamuje, že dokončila kompletní infrastrukturu k celé Komerční zóně Čestlice – Průhonice. První etapa Komerční zóny Čestlice – Průhonice je připravena na jaro příštího roku k výstavbě. Největší maloobchodní zóna, která v okolí Prahy a ve středních Čechách za poslední léta vznikne, se bude rozkládat podél dálnice D1 a bude napojena na exity E6 a E8. Díky svým 39 hektarům bude zároveň součástí katastrálního území středočeských Čestlic a Průhonic. Celková investice do projektu vyjde na 1,5 miliardy korun.

„První obchody v komerční zóně otevřou už příští rok. První etapa je již prodána. Ve druhé etapě jsou ještě poslední dva pozemky neobsazené. Umístíme zde značky, které v této lokalitě nebyly doposud zastoupeny,“ řekl ředitel developerské firmy CBE Development Jakub Andrle. „Obchodníci budou mít vše kompletně připraveno, což se v současnosti na trhu velmi cení. Hotové jsou sítě, přípojky na pozemky i komunikace. Celý projekt navíc klade důraz na nadstandardní množství zeleně a inovativní řešení retence vody,“ doplnil.

Veškeré inženýrské sítě pro obě etapy jsou už kompletně dokončeny a zkolaudovány

Investorem projektu je společnost Domo Development, která sdružuje skupinu privátních investorů a společnost PSJ Investors. Řízením projektu je pověřena společnost CBE Development, která rovněž zajišťuje akvizice a povolovací řízení. Stavební společnost PSJ, a.s. provedla stavební práce na infrastruktuře.

Předpokladem k zahájení vlastní výstavby zóny bylo provedení souboru stavebních prací na infrastruktuře, která už nyní slouží veřejnosti a místním obcím. Tyto práce byly zahájeny loni v lednu a celkem si vyžádaly náklady přesahující 200 milionů korun. „Zkraje loňského roku jsme na pozemku budoucí nákupní zóny začali se zemními pracemi, abychom vybudovali dva kilometry splaškové kanalizace a vodovodu i rozšíření ČOV Průhonice. Dnes je stavba infrastruktury, včetně komunikací dostavěna a zkolaudována,“ popsal úvodní stavební práce projektový manažer PSJ Pavel Farkač.

Součástí technické infastruktury zóny je moderní systém retence vody

Základní ideou obchodní a volnočasové zóny je podle investorů od jejího počátku respekt ke krajině a životnímu prostředí. Užitek má přinést i místním obyvatelům, a proto chce maximálně zohlednit i jejich potřeby. V úzké spolupráci s okolními obcemi, jichž se projekt dotýká, se proto vybudovala a stále připravuje řada opatření. Jde o protihlukové stěny za téměř 10 milionů korun i moderní retenční nádrže za 42 milionů korun, které pomohou vyřešit okolním obcím problémy s opakujícími se záplavami při prudkých deštích.

Obci Průhonice investor rovněž přispěl na vybudování místní čističky odpadních vod více než 47 miliony korun a na modernizaci vodovodní sítě téměř 30 miliony korun. Investor rovněž plánuje vysadit v okolí komerční zóny nadstandardních 130.000 m2 zeleně a uprostřed zóny vybudovat nový biokoridor. S výsadbou dalších stromů se počítá nestandardně i kolem dálnice D1.

„Posílili jsme vodovodní přivaděč pro Čestlice a Průhonice, takže lidem poteče v létě více vody, což je cenné obzvláště v suchých letních měsících. Naopak nežádoucí vodu, která z pole prudce teče při přívalových deštích, budeme umět pomocí větších retenčních nádrží usměrnit. Díky tomu už nebude oblast trpět nečekanými lokálními záplavami,“ uvedl Andrle. Záplavy se totiž objevují v dolní části Čestlic, kde před několika lety postihly místní hotel a garáže. V Průhonicích několikrát do roka ohrožují Dendrologickou zahradu i rodinné domy v oblasti Michovka. Přívalová voda pochází z míst, kde dešťová kanalizace nebyla regulována retenčními nádržemi. To je právě oblast u Průhonic a polí, které jsou za dálnicí. Prudká neregulovaná voda pak ničila i okolí potoka Botič až v Praze.

„Investor poskytl obci příspěvek i na její rozvoj a umožnil výstavbu nové tělocvičny. Budou ji využívat děti z místní základní školy a sportovní kroužky. Nyní jsou v nevyhovující budově školy, která nemá žádné hygienické zázemí a je špatně větratelná. Peníze zbyly také na rozšíření kapacity základní školy. Investor dokončil i protihlukové stěny a rozsáhlé protipovodňové opatření. Obec Čestlice by na tato opatření neměla peníze,“ konstatoval starosta Čestlic Petr Šachl.

Zdroj: TZ

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.