Rakouské gymnázium v moderní budově

Hlavní stránka » Aktuality » Rakouské gymnázium v moderní budově

Střední škola se zaměřením na bilingvní jazykovou výuku se přestěhovala z nevyhovující budovy v Holešovicích do zcela nového komplexu.

Oficiální otevření Rakouského gymnázia v pražských Modřanech se stalo na začátku října velkou mezinárodní událostí za přítomnosti české ministryně školství Kateřiny Valachové, rakouské ministryně pro vzdělání a ženy Gabriele Heinisch-Hosek, rakouského velvyslance Ferdinanda Trauttmansdorffa, velvyslance České republiky v Rakousku Jana Sechtera, představitelů Raiffeisenbank, jejího generálního ředitele a předsedy představenstva Igora Vida a místopředsedy Rudolfa Rabiňáka, a zástupců developerské společnosti Raiffeisen Leasing, generálního ředitele Tomáše Gürtlera a jednatele Aloise Laneggera. Stavba školního areálu byla zahájena v roce 2014; developerem a vlastníkem je společnost Raiffeisen Leasing.
Ze Smíchova přes Holešovice až do Modřan
V roce 1991 iniciovala bývalá rakouská ministryně školství Dr. Hilde Hawlicek vznik Österreichische Schule Prag po vzoru rakouského školského systému. Škola byla určena především pro české studenty a převažovala výuka v němčině. Pozdější přesun školy ze Smíchova do stále provizorní budovy v pražských Holešovicích, kde byl nedostatek prostoru a zoufalé nevyhovující technické vybavení, se stal zárodkem myšlenky na výstavbu nového komplexu splňujícího náročné požadavky současné výuky.
Areál školy byl navržen v nezastavěné části Prahy 12 – Modřan. Developer Raiffeisen Leasing se podílel na projektu již od samého začátku – od výběru pozemku na mírně svažitém území vymezeném ulicemi Na Cikorce a Československého exilu až do kolaudace budovy v srpnu 2015.
Podél komunikace Československého exilu je vybudován ozeleněný zemní val jako velmi účinná ochrana přilehlého školního pozemku proti emisnímu působení komunikace. Jeho součástí je keřové a stromové patro, které má eliminovat prach a hluk z ulice.
Čtyřpodlažní kompletně bezbariérovou budovu pro 300 žáků navrhl rakouský architekt Andreas Bohrn jako šestileté bilingvní gymnázium s možností rozšíření na osmileté. Objekt poskytuje dostatečně velké a reprezentativní prostory pro provoz školy. Česká společnost LOXIA a. s. byla projektantem novostavby a společnost Swietelsky zajišťovala stavební práce.
Škola, do níž je radost chodit
Budova sestává ze suterénu a tří nadzemních podlaží. Je navržena jako podélný trojtakt. Jasné linie tvaru budovy umožňují jednoduchou orientaci. Ve středním traktu budovy, v její ose, jsou v každém podlaží komfortní komunikační chodby, které slouží nejen pro přesun mezi učebnami, ale také jako společenský prostor pro setkávání studentů.
V prostorách budovy jsou univerzální učebny, specializované laboratoře, kabinety, knihovna a administrativní a technické zázemí, jako je vrátnice, sborovna, kanceláře a další nezbytné zařízení – šatny, technické místnosti, sklady, sociální zázemí atd. Hlavní budova je propojená s tělocvičnou a na přilehlém pozemku se nachází víceúčelové hřiště pro míčové sporty s doskočištěm a s atletickou dráhou. Učebny jsou organizovány formou „department systému“, jaký známe z anglosaského prostředí a jenž oproti dřívějšímu zastaralému systému daleko efektivněji využívá prostor. Škola disponuje aulou pro pořádání vlastních akcí, knihovnou a terasou. Školní jídelna nabízí rozmanitou nabídku jídel od snídaní a svačin po obědy. Kampus je po celý den všem žákům otevřen k relaxaci i vzdělávacím aktivitám. Na škole vyučují rakouští učitelé vyslaní spolkovým ministerstvem školství. Absolventi studia pak získávají české i rakouské maturitní vysvědčení.
Tento velmi ojedinělý projekt byl financován rakouským spolkovým ministerstvem pro vzdělání a ženy prostřednictvím společnosti Raiffeisen Leasing, s. r. o., a s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Městské části Praha 12.
AW

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.