Real-Treuhand sází na výjimečnost

Hlavní stránka » Aktuality » Real-Treuhand sází na výjimečnost

Nabídnout něco jedinečného – to je krédo, jímž se realitní a developerská společnost Real-Treuhand Reality & Development řídí u každého ze svých rezidenčních projektů. Výjimečná proto musí být lokalita, architektonické řešení i standardy stavby.

Realitní a developerská společnost Real-Treuhand Reality & Development je dceřinou společností největší rakouské regionální banky Raiffeisenlan­desbank Oberösterreich a na českém rezidenčním trhu působí už více než čtvrt století. Za tu dobu realizovala celou řadu developerských projektů, především v Praze. Novodobá sídliště někde na okraji města byste mezi nimi hledali marně. Filozofie Real Treuhand Reality & Development je totiž jiná. Společnost se soustředí na lokality v širším centru metropole, na místa, která mají tradici a genius loci. Z toho plyne, že z dílny tohoto developera vycházejí zejména komorní projekty. A ne ledajaké. Domy se snaží navrhovat tak, aby obohatily danou lokalitu a přispěly k jejímu dalšímu rozvoji. Proto klade důraz i na moderní architektonické řešení respektující okolní zástavbu, a proto vždy spolupracuje se špičkovými architekty. Kromě toho musí mít místo vybrané pro budoucí projekt vždy ještě něco navíc. Třeba nádherné výhledy nejen z nejvyšších pater domu.

PRAHA 5 JE DOBROU ADRESOU

Mezi nejnovějšími projekty zaujmou hned tři. Zkolaudována stavba exkluzivní komorní Rezidence Palata v Praze 5, Holečkově ulici. Byty v tomto domě, který vznikl podle projektu předního českého architekta Jana Šestáka, již mají téměř všechny své majitele. V nabídce zůstává jen několik posledních, mezi nimi i jedinečný 175 m2 velký byt v nejvyšším patře s výhledem na Husovy sady a pražské scenerie jako na dlani.

Zájemci o bydlení v příjemné lokalitě páté městské části ale ani tak nepřijdou zkrátka. V Košířích totiž vyrůstá další projekt s názvem Victoria Košíře. Ideální je pro ty, kteří hledají bydlení takřka v centru Prahy, ale současně v zeleni. V okolí je totiž hned několik parků, například Cibulka, Kavalírka, Klamovka a rovněž přírodní památka Vidoule, vytvářející svými lesy významný krajinný prvek. Stejně jedinečný je i samotný projekt. Nabídku představuje 76 bytů o dispozicích 1+kk až 4+kk od 32 m2 do 137 m2 ve třech vzájemně propojených budovách. Vedle mnoha dalších předností zaujme Victoria Košíře i tím, že ve vnitroblocích vzniknou soukromé zahrady a téměř ke každému bytu bude náležet balkon, lodžie, terasa nebo předzahrádka. Na většinu budoucích majitelů navíc čekají výhledy do zeleně v okolí i na Prahu. Samozřejmostí je pak vysoká kvalita provedení a vyšší standard zařizovacích prvků.

V této městské čtvrti najdete i uznávaný projekt 142 Radlická, který společnost Real-Treuhand dokončila před pár lety a má spokojené majitele.

BYDLENÍ NA GOLFU A DALŠÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY

Nejnovějším počinem společnosti je potom příprava nevšedního projektu Green Village v těsné blízkosti Golf Resortu Konopiště. Jeho součástí budou menší rodinné domy s výměrou okolo 140 m2 obytné plochy a solitérní vily o výměrách přesahujících 300 m2. „Naším cílem je připravit nový unikátní domov pro rodiny s dětmi, které chtějí skloubit aktivní život na golfu a jiné sportovní vyžití, jako je jízda na kole, jízda na koních, lyžování, lyžování na běžkách a další aktivity v nádherném místě v srdci přírody s možností snadného dopravního spojení do metropole. Zázemí však najdou i v nedaleké Bystřici, kde je moderní škola a školka a další občanská vybavenost včetně zdravotnického zařízení,“ přibližuje hlavní myšlenku projektu Gabriela Hasková, jednatelka Real-Treuhand Reality & Development.

www.rt-reality.cz
www.premiumlivig.cz

REAL-TREUHAND BETS ON RARITY

Offering something unique – that is the credo that the real estate and development company Real-Treuhand Reality & Development associates with all their residential projects. That is why location, architectural design and construction.
Standards must all be unique.

The real estate and development company Real-Treuhand Reality & Development is a subsidiary of the largest Austrian regional bank, Raiffeisenlan­desbank Oberösterreich, and has been operating in the Czech residential market for more than a quarter of a century. Since inception they have realized a whole number of development projects, especially in Prague. You would hardly have been looking for them amongst newly constructed housing developments on the outskirts of the city. Real Treuhand Reality & Development’s phi­losophy is different. The company focuses on locations within the broader centre of the metropolis, places with tradition and genius loci. Resulting from that is that projects by this developer are primarily of a refined character. And these are not just any projects. They design buildings in order for them to enrich a particular location and contribute to its further development. That is why they also put an emphasis on modern architectural solutions that respect neighbouring development and is why they always co-operate with first class architects. Apart from that, the place that is selected for a future project must also have something extra. For instance, beautiful views and not just from the top floors.

PRAGUE 5 IS A GOOD ADDRESS

New projects include three that will no doubt attract one’s attention. The exclusive refined Residence Palata in Holečkova Street, Prague 5, with has already undergone final building approval, was realized via a project by the renowned Czech architect Jan Šesták, and almost all the apartments in this building have their owners. There are only a few left, amongst which there is also the unique 175 sq m apartment on the top floor with a view of Husovy Parks and Prague scenery.
Those interested in housing in the pleasant location of the fifth city district will not get a raw deal as another project entitled Victoria Košíře is being developed in Košíře. It is ideal for those looking for housing virtually in the Prague centre as well as greenery as there are several parks within its neighbourhood – for instance Cibulka, Kavalírka, Klamovka and also the natural sight of Vidoule, which creates a significant landscape feature with its woods. The project per se is just as unique. It comprises 76 apartments with layouts ranging from bedsit + kitchenette to three bedroom apartments and sizes from 32 sq m to 137 sq m in three interconnected buildings. Apart from many other qualities, Victoria Košíře will also attract with private gardens that are to be created inside the blocks and the fact that all the apartments come with an open balcony, enclosed balcony or front garden. Most of the future owners are, moreover, to enjoy views of greenery within its neighbourhood as well as of Prague. The highest quality of construction and high standard of furnishings comes as a matter of course.

In this city district, you will also find the 142 Radlická project, which Real-Treuhand completed a few years ago and has a very satisfied owner.

LIVING WITH GOLF AND OTHER SPORTS ACTIVITIES

Their latest activity is, however, the preparation of the unusual project Green Village situated within the immediate vicinity of the Golf Resort Konopiště. It will comprise smaller family houses with about 140 sq m of living area and detached villas exceeding 300 sq m. “Our goal is to prepare a new unique home for families with children who want to combine an active life on the golf course and other sports activities, such as cycling, horse riding, skiing, cross-country skiing and more in a beautiful place in the heart of nature with the possibility of easy access to the metropolis. Nevertheless, they will also find facilities in nearby Bystřice, where there is a modern school, nursery school and the other civic amenities, including a health centre,” says Gabriela Hasková, CEO at Real-Treuhand Reality & Development, as she provides an insight on the main idea behind the project.

www.rt-reality.cz
www.premiumlivig.cz

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.