Rozumíme novým trendům ve stavebnictví

Hlavní stránka » Aktuality » Rozumíme novým trendům ve stavebnictví

Společnost Gleeds působí v České republice od roku 1992. Klientům poskytuje kvalitní poradenství v oblasti stavebních projektů a investičních záležitostí.

Poradenskými službami přispěl Gleeds k realizaci mnoha projektů od průmyslových objektů, kancelářských prostor přes maloobchodní a rezidenční segment po hotely či infrastrukturu v hodnotě desítek miliard korun. Na otázky Development News odpovídal Ing. Vladimír Bílý, CSc., regionální ředitel pro CEE.

Oživení české ekonomiky doprovází i růst stavební výroby. Co to znamená pro poradenské firmy ve stavebnictví?
Orientujeme se na proces přípravy a realizace stavebních procesů, sledujeme každou stavbu od jejího začátku až do provozní fáze. Naším hlavním úkolem vždy bylo, je a bude být odpovědným partnerem investora, aby realizovaná stavba splnila všechny funkce a přinesla mu předpokládaný výnos. A aby si zachovala hodnotu po celou dobu svého životního cyklu. V tomto směru se pro nás nic nemění. Co se týká projektování staveb a nároků na kvalitu a rychlost výstavby, jejich funkční i provozní vlastnosti, dlouhodobou udržitelnost apod., jde o nepřetržitý proces inovačních změn postihujících všechny prvky každé stavby. To je ta základní výzva, před niž jsou postaveny všechny poradenské a inženýrské firmy, které na stavebním trhu působí. A není to jen momentální výzva, ale bude to trvalý požadavek. Firma, která tento objektivní trend nepochopí, nemůže přinášet investorům potřebnou přidanou hodnotu. To plně platí i pro poradenské firmy ve stavebnictví.

Předpokládá to nějaké nové postupy?
Na stavební trh jsme vstupovali se záměrem transformovat do české praxe moderní zahraniční poznatky z řízení stavebních projektů. Tento náš úkol trvá, byť přirozeně také v jiné kvalitě. Stále zavádíme do praxe nové zahraniční poznatky, ať už je to otázka projektování, či celkové řízení projektu v prostředí BIM, nebo plně počítačová platforma pro výběrová řízení jednotlivých dodavatelů. Zároveň přitom plně využíváme zcela konkrétní zkušenosti z projektů, na nichž jsme pracovali a pracujeme v ČR či ostatních zemích světa, jde například o výškové budovy. Ke každému projektu přistupujeme v jeho celistvosti, a to i s vnímáním jeho budoucího provozu. Ten velmi často určuje celkovou efektivitu investičního záměru.

Chápu-li správně, pro vás není rozhodující, nakolik a jakou dynamikou se vyvíjí stavební výroba?
Nám, stejně jako všem firmám ve stavebnictví, se lépe žije v podmínkách růstu poptávky. Ale to, co jsem uvedl výše, musí platit a bude mít stále větší význam. To jsem chtěl jenom zdůraznit. V tomto směru se soustavně snažíme přinášet vše, co vede k nabídce našich služeb s vyšší přidanou hodnotou. Máloco může navíc vyvážit globální znalosti, které bezprostředně čerpáme v kombinaci s domácími zkušenostmi a poznatky z prestižních projektů, na nichž jsme pracovali a pracujeme, např. kanceláře společnosti Microsoft, laserové centrum ELI, nákupní centrum Aupark.

Můžete tento svůj pohled konkretizovat?
Jde o téma, které by si vyžádalo nesporně více prostoru. A hlavně jde o více věcí, které pak ve výsledku přinášejí našim klientům přínos vycházející z dohodnutého kontraktu. Vnímáme a rozumíme trendům, kdy projektanti přicházejí s novými metodami projektování, respektujeme přirozené požadavky investorů nejen na náklady výstavby, ale i na dosahování vysokých parametrů na provoz i vnitřní funkčnost. Pro naši činnost to v mnoha směrech znamená vycházet z nově nastavených požadavků na proces řízení výstavby, jeho monitorování, oceňování rizik. A také soustavně i v průběhu výstavby oceňovat změny, bez kterých se zejména investičně náročnější a sofistikovanější stavby neobejdou.

Zmínil jste BIM – building information modeling. V české praxi to je relativně nový prvek…
BIM se používá především při projektování, ale jeho možnosti jsou mnohem širší. Ve chvíli, kdy je vytvořen model budovy, dají se na jednotlivé uzlové body navěsit nejrůznější informace od zrodu projektu až po celý životní cyklus. Znamená to, že zde najdete nejen, co jak vypadá, kolik to stojí, jak dlouho trvá to instalovat, ale také kdy je třeba jaká údržba, v jakých cyklech se má opakovat… Pokud nepoužíváte BIM, vzniká všechno postupně, separátně. BIM přinesl možnost řešit všechno najednou, provázaně; vlastně je to už prostředí.

Kdy se BIM objevil?
Počátky spadají až do 80. let minulého století, nicméně velký rozvoj nastal v posledních 10 letech. Přišel díky vývoji výpočetní techniky, protože ta nyní dokáže uložit a zpracovat větší množství dat než v minulosti, umí je lépe a hlavně rychleji zobrazit. Dříve se projektovalo u rýsovacího prkna s tužkou a příložníkem, pak se začalo projektovat v Autocadu, což byl obrovský skok, obrovská změna a dnes BIM přináší další nadstavbu, která dokáže vedle grafických informací nést i další informace o daném uzlu, který pak tvoří daný objekt. Dá se říci, že jde o zdravotní dokumentaci – od narození až do úmrtního listu. Např. ve Velké Británii budou muset být všechny státní zakázky vytvořeny v prostředí BIM již v tomto roce. Vyplývá z toho jednodušší zadání, jednodušší kontrola a do budoucna i jednodušší správa těch objektů. V České republice se teprve etablovalo BIM fórum.

Majitel či uživatel budovy pak bude mít kompletní informace, nic se neztratí…
Dokumentace připravená v Autocadu se předává na CD nebo na hard disku; dříve to byly stohy papíru. Teď se předá model v prostředí BIM, který obsahuje nejen informace o tom, co bylo postaveno, ale i informace o tom, jak se co má udržovat, obhospodařovat, popř. opravovat… Je to usnadnění práce facility či asset managera. Jakékoli změny na budově, dostavby, přístavby, opravy, výměny, rekonstrukce, se do BIM relativně jednoduše zaznamenají a dokumentace se upraví.
Ak

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.