Skleněná manufaktura

Hlavní stránka » Aktuality » Skleněná manufaktura

Bombardování Drážďan 13. února 1945 do značné míry zničilo střed města od královských staveb na západním okraji přes Staré město na východ, do velkého královského parku s palácem korunních princů a levobočků.

Po válce se právě tahle východní část města stala pokusnou oblastí výstavby podle sovětského vzoru. Zástavba byla zničena natolik, že tehdejší plánování z podstatné části nebralo ohled na historické vedení ulic a město dnes vypadá úplně jinak. Palác zmizel zcela, jen Muzeum hygieny, budova dostavěná v roce 1930, se dočkalo obnovy. Jediná plocha, která si zachovala jistou tradici, byl královský park s Botanickou a zoologickou zahradou, s dlouhými alejemi a severozápadním rohem, v němž se nacházely budovy zábavních a později i veletržních aktivit. V prvních poválečných letech byl samozřejmě areál parku do značné míry využit pro políčka a zde pěstované plodiny měly podpořit nedostatečné zásobování; stromy se staly zdrojem dřeva na otop, což známe z většiny německých měst. Dnes je to opět reprezentativní park, do něhož se vrátily i některé historické sochy, které bombardování přežily v depozitářích.

Budova šetrná k životnímu prostředí
Severozápadní roh parku s úzkokolejnou parkovou železnicí projíždějící velkou částí parku sloužil nejdříve jako výstaviště, ale tyto aktivity našly nové místo jinde. Koncem 20. století vznikl plán na inovativní továrnu Volkswagen, která dnes nese jméno Skleněná manufaktura (Die Gläserne Manufaktur). Stavba se realizovala podle projektu architektů z mnichovské firmy Henn Architekten. Projekt však narazil na protesty obyvatel z okolí. Referendum proti stavbě sice neuspělo, ale firma se i nadále snažila, aby veřejnost projekt přijala. Parková úzkokolejka dostala nové nádražíčko jménem Skleněná manufaktura. Budovu s celoskleněnými stěnami obklopuje rybníček a park s výsadbou stromů, které navazují na sousední Botanickou zahradu. Na jaře pak péče o životní prostředí vede tak daleko, že jsou kolem vodní plochy instalovány nízké zábrany, které řídí pohyb žab. Žáby mají snést vajíčka v rybníčku a odskákat poté zpět do parku, nikoli na nedalekou ulici, která by pro ně byla osudná. Také pod kolejemi úzkokolejky vedou žabí tunely. Skleněná manufaktura chce prostě vypadat dobře ve všech ohledech.
Firma po debatách s obyvateli také zavedla tzv. CarGo Tram, aby se součástky vyložené na nádraží Dresden-Friedrichstadt nepřevážely nákladními auty, která znečišťují ovzduší. S ohleduplným přístupem k okolí se počítalo i při plánování stavebních prací, které byly zahájeny v roce 1999. Montáž automobilů zde začala koncem roku 2001. Podle firemní koncepce se zde vyráběl luxusní VW Phaeton a krátkodobě i Continental Flying Spur dceřiné společnosti Bentley. Prohlídky s pohledem na část výrobní haly se staly standardní součástí práce s veřejností firmy VW.

Záměrem je inovovat produkci
Po nedávném skandálu s výfukovými filtry dieselových vozidel představenstvo řeší finanční rezervy na případná odškodnění, ale také veřejný profil firmy. Ten značně utrpěl, což vedlo k obměně představenstva. Kdo věděl o tom, že dieselová auta mají nastavené čidlo na testovací zařízení? To se dnes řeší uvnitř koncernu na různých úrovních a pro prezentaci firmy to není nijak výhodné. Podvodným zařízením vybavená auta poznají, že se právě měří, a jsou v tomto okamžiku „opatrná“ – vypadají jako ekologické produkty. V běžném provozu pak vesele vypouštějí do prostředí několikanásobné dávky zplodin. Je tu stále ještě nejen nedořešená otázka osobní zodpovědnosti, ale i možných úprav na již vyrobených autech. A proto došlo ke změnám i ve Skleněné manufaktuře.
Po ukončení výroby Phaetonu se produkce a výzkum v Drážďanech vrhly na inovativní výrobky. Částečně se zde vyrábějí, ale i vystavují modely elektromobilů a úsporných aut se spotřebou kolem 2 l. V nabídce pro veřejnost jsou i zkušební jízdy. Koncipuje se zde také nový E-Phaeton. Tyto modely či prototypy na masovou produkci teprve čekají. Bude trvat nejméně dva roky, než se výroba rozjede ve větším objemu a nepůjde jen o výzkumný projekt. Kmenoví zaměstnanci VW zatím výpověď nedostali, několik desítek se jich přesouvá do závodu ve Cvikově, ale dočasně zaměstnávané pomocné síly zde skončily. V dalších měsících se Skleněná manufaktura promění ve výzkumné a reklamní centrum.

Transparentní budova i firemní politika
Ale samozřejmě je i továrna jako taková svou doslovnou transparentností, architektonickou koncepcí a zapojením do struktury města stále výstavným objektem a magnetem pro publikum. Počátkem dubna se zde setkalo při zahájení provozu po přestavbě i představenstvo koncernu. Nebyla to jen kvůli prohlídce místa a vytvoření nové koncepce. Začala zde i diskuse o tom, mají-li vrcholní manažeři nárok na zvláštní odměny, když za jejich působení ve firmě mohlo dojít k tak fatálním podvodům. Pod tlakem veřejnosti si manažeři mimořádné odměny radikálně snížili.
Skleněná manufaktura má být se svým novým profilem symbolem nového začátku. Tento symbol, opravdu v některých pohledových osách průhledný, ukazuje otevřenost nejen výroby, ale i managementu. Vedení firmy předvádí, že reklama nestačí a podvod je nutné objasnit a napravit velmi komplexně. Skleněná manufaktura v Drážďanech má získat jak širší publikum, tak i uklidnit podvodem rozčílené uživatele vozů VW.
Jaroslav Šonka

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.