Správné klima pro rozvoj poradenských firem

Hlavní stránka » Aktuality » Správné klima pro rozvoj poradenských firem

Přetrvávající stavební boom vytváří ideální prostředí pro posílení pozice specializovaných společností na evropském realitním trhu.

Příkladem je společnost Sentient, aktuálně jedna z největších nezávislých poradenských společností v sektoru realit a stavebnictví, působící především ve střední a východní Evropě.

Díky budování dlouhodobých vztahů s developery, investory a finančními institucemi se firma pravidelně podílí na realizaci významných transakcí a na výstavbě prestižních a mezinárodně uznávaných staveb. Jen v Praze jich můžeme jmenovat hned několik, např. V Tower a Main Point Pankrác firmy PSJ Invest, kde Sentient zajišťoval technický dozor investora. Z novějších rezidenčních projektů je to např. i NEUGRAF (Nová Grafická) developerské skupiny Crestyl a UBM Bohemia Development, na němž firma zaštiťuje kromě TDI i projektový a cenový management. Zvláštní zmínku si zaslouží Květinový dům (VN47) společnosti Flow East na Václavském náměstí, kde firma působí v oblasti projektového a cenového managementu, TDI a BOZP. Stejné služby zaštítí i při rekonstrukci nedalekého Grand Hotelu Evropa.

Po pěti letech působení Sentientu pod vlastní značkou se firma rozhodla osvěžit svou vizuální prezentaci a od září spustila nové internetové stránky. Minimalistický design zde doplňuje působivá prezentace projektů napříč Evropou (www.sentient.re).

THE PERFECT CLIMATE FOR GROWING CONSULTANCY FIRMS

The ongoing construction boom has created the ideal environment for strengthening the position of specialized companies in the European real estate market.

One of the prime examples is that of Sentient, who have grown to become one of the largest independent consultancy companies in the real estate and construction sector in the whole of Central and Eastern Europe.

As a result of its ability to build long-term relationships with developers, investors and financial institutions, the company is regularly involved in significant transactions and in the construction of prestigious and internationally recognized projects. In Prague alone, for example, they have participated in the prestigious V Tower and Main Point Pankrác projects developed by PSJ Invest, where Sentient was responsible for quality control. Other projects include the NEUGRAF residential project by Crestyl and UBM Bohemia Development – where Sentient performs project and cost management in addition to QC – and Flow East’s Flower House (VN47) on Wenceslas Square, where Sentient provides project and cost management, QC and health & safety coordination. The same services are being provided for the reconstruction of the nearby Grand Hotel Europa.

After five years of operating under its own brand, Sentient has decided to refresh its image and launched a new website this September. The minimalist design of the new site complements the impressive range of the projects they have already worked on across Europe (www.sentient.re).

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.