Středočeský kraj láká investory na zahraničním veletrhu MIPIM

Hlavní stránka » Aktuality » Středočeský kraj láká investory na zahraničním veletrhu MIPIM

Za velkého zájmu odborné veřejnosti a řady významných hostů dnes proběhl Den Středočeského kraje na zahraničním veletrhu MIPIM ve Francii. Veletrh MIPIM, který probíhá ve Festivalovém paláci francouzského Cannes od úterý 13. 3. 2018 je největší evropskou přehlídkou nemovitostí a investičních příležitostí.

Středočeský kraj má výsadní postavení mezi kraji České republiky a zdaleka tomu není jen proto, že je jedním z našich ekonomicky nejdůležitějších regionů a z pohledu domácích i zahraničních regionů dlouhodobě jedním z nejatraktiv­nějších v ČR. Současně je oblastí s velkým ekonomickým a vědecko-výzkumným potenciálem.

V souladu s rozvojovou strategií kraje je naším záměrem pokračovat v dalším rozvoji oborů a služeb s vysokou přidanou hodnotou, vědy a výzkumu a ještě více posílit postavení Středočeského kraje jako významného technologického a vědeckého centra nejen České republiky, ale i Evropy. Svou účastí na veletrhu MIPIM chceme investorům vyslat signál, kdo jsme a jaké investice pro kraj hledáme. Konkurence mezi městy a regiony, které lákají nové investice je veliká. Pouze aktivní města a regiony mají šanci uspět,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Svým pojetím středočeská expozice na veletrhu MIPIM odkazuje na unikátní kulturně-architektonické dědictví a současně jedinečný rozvojový potenciál kraje. Kromě široké nabídky investičních příležitostí je v rámci expozice Středočeského kraje prezentován mj. i projekt ELI Beamlines, který je držitelem prestižního ocenění MIPIM AWARDS v kategorii Best industrial & logistics development“ (2016 WINNER). Vyhlášení MIPIM AWARDS je každoročním vyvrcholením veletrhu MIPIM a je udělováno nejlepším stavbám světa v uplynulém roce.

Ocenění je dokladem, že ve Středočeském kraji vznikají velmi zajímavé projekty, které jsou výjimečné nejen svým zaměřením, ale i kvalitní architekturou, která se dokáže s přehledem prosadit i v mezinárodním srovnání. Přesto, že architektura je nedílnou součástí každého investičního projektu, důraz na její kvalitu není bohužel vždy samozřejmostí. V případě projektu ELI Beamlines se podařilo snoubit obojí. Náměstek hejtmanky pro oblast investic a evropských fondů Gabriel Kovács k tomu dodává: „Ocenění středočeského projektu ELI Beamlines MIPIM AWARD nás velice těší. Doufáme, že i v tomto ohledu bude projekt dobrým příkladem pro další investice v našem regionu.“

Na veletrhu MIPIM se letos kromě Středočeského kraje prezentuje více než 500 měst a regionů z celého světa, akce se dále účastní přes 3100 společností, 1800 architektů a designerů, 4500 developerů nebo 5300 investorů a finančních institucí. Podle pořadatelů jej navštíví téměř 25 tisíc lidí.

Zdroj: TZ

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.