Tři největší česká města míří na MIPIM

Hlavní stránka » Aktuality » Tři největší česká města míří na MIPIM

V úterý 14. března se ve francouzském Cannes znovu otevřely brány 28. ročníku veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2017.

Loni se na téměř 18 800 m2 výstavní plochy prezentovalo 23 500 účastníků z 90 zemí. Na veletrhu ani letos nechybí Česká republika. Vůbec poprvé v historii veletrhu otevírají tři největší česká města společnou expozici s názvem Czech Cities. Zatímco Praha a Ostrava patří v Cannes k tradičním vystavovatelům s vlastními stánky v minulých ročnících, Brno se na MIPIM vrací po tříleté pauze.

MIPIM jako fórum pro diskusi
Stejně jako v minulých letech, bude i letos MIPIM ukazatelem globálních trendů. Revoluce v technologiích, geopolitická nestabilita a společenské změny se promítají do celosvětového byznysu a realitní trh není výjimkou. Ústředním tématem letošního ročníku proto bude „Nový úděl“, parafrázující Rooseveltův meziválečný New Deal v USA jako soubor ekonomických a sociálních reforem v reakci na světovou hospodářskou krizi. Hlavním řečníkem bude celosvětově uznávaný globální stratég Parag Khanna. Podle něj bude v příštích letech hrát klíčovou roli propojitelnost (organizací, lidí či technologií) přesahující hranice států. Ústřednímu tématu „Nového údělu“ bude věnováno několik konferencí a panelových diskusí včetně tradičního summitu primátorů světových měst v úterý 14. března.
Evergreenem veletrhu zůstávají témata související s inovacemi, udržitelným rozvojem a výstavbou zelených budov. Vlastní workshopy budou mít jednotlivé segmenty realitního trhu; řeč bude o bydlení, maloobchodních a kancelářských nemovitostech, hotelech, průmyslových a logistických nemovitostech i o projektech zdravotní péče, které se dostávají do popředí v souvislosti se stárnutím světové populace. Zajímavé budou rovněž konference a kulaté stoly o vlivu brexitu na evropský investiční a realitní trh.
Více než 5 000 akredito­vaných mezinárodních investorů a zástupců finančních institucí bude na investičním summitu v rámci veletrhu diskutovat také o dalších geopolitických změnách (výsledky prezidentských voleb v USA, nadcházející volby v Německu, Francii, Nizozemsku a Itálii), na něž bude muset globální realitní trh reagovat.

Stánek Czech Cities: města společně s partnery
Zastoupení tří největších českých měst, reprezentovaných primátory a jejich náměstky bude důstojnou pozvánkou pro mnohé odborníky. Vedle investičních vizí a projektů se města chystají společně prezentovat také českou sílu partnerství a spolupráce. Investoři budou moci získat ucelený přehled o celé ČR a investičních příležitostech v Ostravě, Praze a Brně. Společná expozice se samostatným prostorem pro jednání každého z měst, bude mít plochu 253 m2.
Představí se v ní také partneři, jejichž působení v České republice ilustruje kvalitu tuzemského investičního prostředí. Hlavními partnery jsou česká Asociace developerů, Central Group, P3 Logistic Parks, Penta Investments a Technologický Park Brno; partnery jsou AFI Europe Czech Republic, Crestyl, Residomo a Unibail-Rodamco. Součástí společné prezentace českých měst na veletrhu bude také doprovodný program. Akce pro potenciální investory a obchodní partnery se na stánku uskuteční ve středu 15. března v 15 hodin. K příjemné atmosféře po celou dobu veletrhu přispěje ochutnávka piva, vína a míchaných nápojů.

Praha
Praha má zájem si udržet pozici jednoho z 10 nejbohatších regionů EU, proto potřebuje dostatek ploch pro svůj územní rozvoj. Trendem je soustředit se v budoucnu na opuštěná či nevyužívaná území. Jde zejména o areály někdejších průmyslových závodů či nákladových nádraží (Smíchovské nádraží, nádraží Bubny, nákladové nádraží Žižkov, různé části Vysočan apod.). Právě zde by mohly vznikat nové městské čtvrti s dostatkem dostupných bytů i pracovních příležitostí.
Hlavní město na MIPIM proto představí transformační plochy a možnosti investic, které se zde nabízejí. Ve své části expozice představí 3D model města v měřítku 1 : 25 000, na nějž bude promítat některé rozvojové a transformační plochy i plánované záměry z oblasti dopravní infrastruktury. Současně představí také samostatné modely dvou velkých připravovaných projektů celoměstského významu. Prvním z nich je budoucí revitalizace Masarykova nádraží společností Penta Investments, kde má vzniknout Central Business District podle vize světové architektky Zahy Hadid. Dalším je tzv. Kreativní čtvrť v areálu bývalé Pragovky. Projekt má ambice stát se novým srdcem Vysočan. Areál Pragovky je již nyní využíván k pořádání kulturních a uměleckých akcí. Cílem dalšího rozvoje je na toto navázat kulturními stavbami. Mělo by zde vzniknout muzeum automobilů Praga, které zpřístupní veřejnosti jednu z největších sbírek automobilů na světě a bude umístěno ve zrekonstruované Hale 20, a kulturní centrum Kunsthalle, které má vzniknout v památkově chráněné a konstrukčně unikátní funkcionalistické Hale 19.

Brno
Brno je druhým největším českým trhem administrativních prostor. Na MIPIM bude prezentovat projekt Centrální zóny v areálu Technologického parku Brno. Jde o výstavbu komplexu administrativních budov doplněných o maloobchod, restaurační a servisní služby, který navazuje na areál Vysokého učení technického. Město bude investory na veletrhu lákat také na vědecko-výzkumný potenciál. Jde mj. o CEITEC – Středoevropský technologický institut, Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA-ICRC) a CzechGlobe. Prezentovat bude rovněž revitalizace brownfieldů. Jedním z nich je objekt bývalé káznice, kde vznikne Kreativní centrum Brno, které poskytne prostory pro volné umění a kulturně vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost a přispěje k zatraktivnění zanedbané části města. Významným dlouhodobým projektem integrujícím oblast dopravy, revitalizace území a hospodářského rozvoje je Europoint Brno, který řeší přestavbu železničního uzlu včetně městské infrastruktury a rozvoj nové městské čtvrti.
Brno na veletrhu připomene i své kulturně-architektonické dědictví: Jednací prostor brněnské části společné expozice evokuje atmosféru meziválečných let minulého století díky velkoplošné fotografii interiéru proslulé funkcionalistické vily Tugendhat zapsané na seznam světového dědictví UNESCO.

Ostrava
Ostrava na MIPIM přiveze zbrusu novou nabídku atraktivních lokalit v historickém centru města. Jde o lokality Karolina, areál Černé louky a proluky u západní strany Masarykova náměstí, které navazují na původní historické jádro Moravské Ostravy. Pro novou výstavbu mohou tyto lokality znamenat až 336 100 m2 nových užitných prostor. Město hledá pro tyto lokality investory a developery. Územní plán stanovuje využití lokality jako smíšené plochy pro bydlení a občanskou vybavenost s intenzivní vícepodlažní zástavbou s více než třemi nadzemními podlažími. Cílem je vytvořit z centra Ostravy živý a příjemný prostor nejen pro místní obyvatele, ale i pro návštěvníky. Dalším prezentovaným projektem v okolí centra města je rekonstrukce historické budovy městských jatek, na niž Ostrava vyhlásila architektonickou soutěž. Záměrem je záchrana této technické památky a její využití pro kulturní a společenské účely, zejména pro galerii Plato. Ostrava na MIPIM také připomene úspěšné průmyslové zóny (Mošnov, Hrabová) nebo novinky v projektu Vědecko-technologického parku včetně centra excelence IT4Innovations. Dalšími prezentovanými projekty Ostravy budou ukázkové revitalizace rozsáhlých území (Karolina, Dolní Vítkovice a v rámci tohoto areálu přestavba bývalého Vítkovického plynojemu na multifunkční aulu Gong) i strategické projekty.

MIPIM Awards
Neodmyslitelnou součástí veletrhu bude tradiční udělování prestižních cen MIPIM AWARDS za nejlepší světové projekty uplynulého roku v 11 kategoriích. Ceny MIPIM Awards budou vyhlášeny na galavečeru ve čtvrtek 16. března, jímž jako každoročně celý veletrh vyvrcholí.

Red, článek najdete v Development news 3, vyšlo 8.3.2017

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.