Umělecká a hudební škola s obvodovou fasádou heroal

Hlavní stránka » Aktuality » Umělecká a hudební škola s obvodovou fasádou heroal

Monheim je město s mimořádnou polohou. Leží centrálně mezi německými metropolemi Düsseldorfem a Kolínem, přímo na řece Rýn, což činí město atraktivním místem pro bydlení pro všechny generace.

Pro soustavné zatraktivňování obrazu města se investují finanční prostředky mimo jiné do spojení mezi centrem města a Rýnskou promenádou. Unikátní projekt, který byl dokončen v roce 2015, představuje novou uměleckou a hudební školu Monheim na rušné ulici Berliner Ring. Umělecká škola, která byla dříve umístěna v oddělených a částečně provizorních prostorech, by měla získat novostavbu, která bude splňovat veškeré požadavky na design a protihlukovou ochranu. Ideálem vzdělávacího zařízení je totiž neustálé zlepšování kvality života občanů kulturně pedagogickou činností.

Vysoké nároky na design a protihlukovou ochranu
Vzhledem k okolním budovám bylo disponibilní staveniště omezené, takže základová plocha umělecké a hudební školy musela být udržena v co možná nejmenších rozměrech – o to je ale atraktivnější. Jelikož díky skleněné fasádě probíhající kolem celé budovy vytváří obě dvě části budovy dojem, jakoby se vznášely na podstavci. Stavební tělesa byla koncipována jako čtyřpodlažní vždy s přesazeným mezipatrem, uprostřed jsou propojena skleněnou lištou, za níž se nacházejí schodiště a výtahy. Pro splnění požadavků na prostorovou akustiku nejsou výukové prostory vytvořeny v žádné své části v pravém úhlu. Jsou spíše lichoběžníkovitého tvaru a vzhledem ke svému nepřirozenému tvaru kladou vyšší požadavky na konkávně vytvarovanou venkovní fasádu, a tím také na zaměření a statiku. Mimořádná pozornost byla kromě toho věnována protihlukové ochraně. Zde se požadavky pohybovaly v rozmezí 33 a 45 dB v zabudovaném stavu. Díky prostorným oknům mohou umělecké prostory, které jsou směřovány na sever, nabídnout navíc optimální světelné podmínky.

Ve vnější podobě se zrcadlí hudba
Na celkové ploše o rozměru 2 300 metrů čtverečních se nachází 15 hudebních a uměleckých učeben, dvě zkušebny pro kapely a bubeníky, jedna tančírna a jedna společenská místnost s rozhlasovým studiem. Nicméně i při vší té hudbě, umění a kultuře nepronikne ani jediný tón ven, takže rovněž vnější podoba budovy naznačuje její užitkovost. Pro znázornění klávesových nástrojů byla úzká okna uspořádána do fasády ve tvaru klavírních kláves. A materiály použité na fasádě připomínají další hudební nástroje. Zlatý kov symbolizuje plechové dechové nástroje a dřevo odolné proti povětrnostním vlivům představuje spojení s dřevěnými nástroji.

Kompletní vybavení systémy heroal
Pro realizování mimořádného designu architektonicky náročné budovy byl kladen velký důraz na systémovou kompatibilitu a barevné provedení. Na základě toho byla vybrána firma heroal jako partner pro řešení oken, dveří a fasádního systému. Produkty heroal kromě toho nabízí díky vlastnímu lakovacímu zařízení dlouhodobě vynikající stabilnost barevných odstínů, zachování lesku a odolnost proti povětrnostním vlivům. Okenní prvky systému heroal W 72 bylo možné díky modulárnímu způsobu systémové výstavby heroal optimálně začlenit do řešení fasády heroal C 50 konstrukcí sloupek – příčka. Tento systém splňuje nejvyšší nároky na efektivní tepelnou izolaci, a to při nepatrné pohledové šířce 50 milimetrů. Zabudovaná okna bylo nutné namontovat na milimetr přesně, jelikož prefabrikované, částečně až 11 metrů dlouhé, plechové panely nepřipouštěly žádné odchylky. S dveřním systémem heroal D 72 bylo vytvořeno řešení, které vydrží také větší nápor – aspekt, který by neměl u veřejných budov zůstat bez povšimnutí.

heroal – výrobce hliníkových systémů
Jako jeden z předních výrobců hliníkových systémů společnost heroal vyvíjí a vyrábí optimálně sladěné systémy pro okna, dveře, fasády, rolety a rolovací vrata, doplněné o sklápěcí a posuvné okenice, ochranu proti hmyzu, jakož i zastřešení teras a přístřešky pro auta. Díky minimální spotřebě energie při výrobě a maximálním úsporám energie během vlastního užívání přispívají systémová řešení heroal zásadním způsobem k umožnění trvale udržitelné výstavby – spojené s nejvyšší hospodárností při zpracování systémů a se zvyšováním hodnoty budov.

Inovace, služby, design, udržitelnost
Značka heroal stojí za systémovými řešeními, která spojují inovace vycházející z praxe, prvotřídní služby a kvalitní, do každé architektury integrovatelný design, s dlouhodobou udržitelností.

Více než 800 pracovníků ve všech provozech firmy pracuje nepřetržitě na dalším zdokonalování systémů a na optimalizaci kvality služeb poskytovaných společností heroal.

Značka heroal zaručuje prvotřídní kvalitu made in Germany – certifikovanou podle normy ISO EN 9001. Produkty a systémy společnosti heroal jsou vyráběny výhradně v německých závodech firmy heroal – v sídle společnosti ve Verlu a v Hövelhofu.

Další informace naleznete na internetových stránkách: www.heroal.com

Obrazový materiál
Foto: heroal

Architektonicky náročná umělecká a hudební škola v Monheimu byla dokončena v roce 2015.

Vnější podoba naznačuje užitkovost budovy. Okna jsou uspořádána ve tvaru klavírních kláves a dominantní materiály ukazují optické propojení s plechovými dechovými a dřevěnými nástroji.

Obvodová skleněná fasáda heroal opticky nadnáší obě dvě části budovy.

Obě dvě tělesa budovy jsou uprostřed spojena skleněnou lištou, za níž se nacházejí schodišti a výtahy.

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.