Vaše fasáda může být naprostým originálem

Hlavní stránka » Aktuality » Vaše fasáda může být naprostým originálem

Pro individuální vzhled fasády je ideální cestou tvůrčí využití kombinace dostupných povrchových úprav (omítky, barvy, obkladové prvky, vsypy atd.) a s jejich přispěním vytvořit zajímavou a originální fasádu.

Vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na snižování energetické náročnosti budov je nečastějším podkladem pro tento typ povrchů kontaktní zateplovací systém.

Společnost Sto, světový lídr v oblasti kontaktních zateplovacích systémů, se tomuto trendu věnuje již více než 20 let, přičemž inspirací jsou jí především architekti. Výsledkem je řada kreativních povrchových úprav a jejich uplatnění na mnoha realizacích po celém světě. Vhodnou technologií zpracování i kombinací osvědčených a léty prověřených materiálů lze na fasádách dosáhnout různorodých povrchů, např. betonové povrchy StoBeton, kovové povrchy StoColor Metallic, tvořené speciální finální omítkou a vrchním metalickým lakem, nebo na trhu velmi žádané povrchy se strukturou dřeva StoWood.

Všechny uvedené povrchy mají takřka neomezenou škálu barevných kombinací. Vyspělý sortiment cihel a cihelných pásků Stobrick nabízí na fasádních zateplovacích systémech obrovskou tvůrčí svobodu a tvůrce si získá i svými nekonvenčními a zároveň kombinovatelnými formáty. Architekti oceňují rozmanitost přírodních barev, různé velikosti a množství variant provedení vazby a spár. Při ztvárnění fasád se těší velké oblibě i fasádní prvky StoDeco. Poškozeným starým stavbám vracejí jejich původní vzhled, moderním stavbám propůjčují individuální rysy. Téměř nevyčerpatelný je výběr fasádních omítek v nejrůznějších zrnitostech a barvách, které lze použít pro téměř všechny druhu podkladu a k jakémukoli účelu. Barevný program Sto splňuje vysoce estetické nároky a je založen na vnímání barev. Velmi zajímavá je pro architekty i služba StoSignature, která nabízí sofistikovaný systém kombinací textur a efektů, určených pro realizaci originální fasádní omítky, zcela na přání architekta či investora.

Další detaily o výše uvedených systémech kreativních povrchových úprav s produkty Sto včetně ukázek referenčních realizací u nás i ve světě najdete na www.sto.cz.

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.