Victor Papanek: The Politics of Design ve Vitra Design Museu

Hlavní stránka » Aktuality » Victor Papanek: The Politics of Design ve Vitra Design Museu

Vitra Design Museum uvádí první velkou retrospektivu věnovanou designérovi, tvůrci a aktivistovi Victoru J. Papanekovi, který patří k nejvlivnějším průkopníkům sociálního a ekologického designu minulého století.

Jeho zásadní dílo Design for the Real World je nejčtenější knihou, jaká kdy o designu vyšla. Papanek se v ní přimlouvá za inkluzi, sociální spravedlnost a udržitelnost – všechna tato témata jsou nanejvýš aktuální i v současném designu. Výstava zahrnuje cenné exponáty, například kresby, objekty, filmy, rukopisy a grafiky. Některé z nich jsou vystavené vůbec poprvé. Doplňuje je tvorba Papanekových současníků od 60. do 80. let, včetně George Nelsona, Richarda Buckminstera Fullera, Marshalla McLuhana a radikální designérské iniciativy Global Tools.
Výstava se koná do 10. března 2019.

Victor Papanek (1923–1998) uprchl před nacistickými perzekucemi z Rakouska do Spojených států v roce 1939. Zpočátku se věnoval průmyslovému designu, ale později začal kritizovat konzumní způsob život. Tento postoj je patrný i v jeho návrzích, jako jsou například televize a rádia pro africké země, elektrická vozítka, objekt Fingermajig, který měl stimulovat hmat, a série Living Cubes – nábytek, který si měli smontovat sami uživatelé tak, aby odpovídal jejich potřebám. Největší vliv ovšem mělo Papanekovo psané dílo. Stal se propagátorem nového kritického chápání designu, přednášel na univerzitách po celém světě.

Výstava Victor Papanek: The Politics of Design je rozdělená na čtyři části a nabízí detailní pohled na Papanekův život a dílo. Začíná úvodní velkoformátovou mediální instalací, která představuje designérovy myšlenky v současném kontextu, a pokračuje životopisným přehledem mapujícím Papanekův život od útěku z Evropy po mezinárodní úspěch. Vystavena je celá řada doposud nevystavených dokumentů jako jsou bloky, dopisy, ale i nábytek, etnologické předměty a diapozitivy, které používal na přednáškách. Další dvě části se zaměřují na hlavní témata Papanekova díla, včetně zásadní kritiky konzumního způsobu života. zájmu o sociální menšiny, angažovanosti v oblasti potřeb třetího světa, ekologie, udržitelnosti a vytváření kultury – tvorby a výroby za využití vlastních zdrojů, která měla kořeny v hnutí DIY 60. let. Návštěvníci si rovněž mohou prohlédnout velké množství návrhů nejen od Papaneka, ale i jeho studentů, například Susanne Koefoed, která v roce 1968 navrhla vůbec první symbol pro vozíčkáře.

Výstavu doplňuje zhruba dvacet pečlivě vybraných současných děl, která přenášejí Papanekovy myšlenky do jednadvacátého století. Papanek a se spolu s ostatními autory věnují tématům jako globální klimatické změny, konzumní chování nebo ekonomické faktory migrace a reagují tak na problematiku, kterou se Papanek zabýval už v 60. letech minulého století, a zároveň se vymaňují z bílého západního světa ovládaného muži, s nímž byl Papanek neoddělitelně spjatý, přestože se tomu všemožně bránil.

Výstava Victor Papanek: The Politics of Design je nejen retrospektivní, ale i tematická. To, co se v Papanekově době považovalo za převratné, je dnes obecně přijímáno – design je nástroj politické transformace, která musí brát v potaz sociální a etická hlediska, nejde jen o to dát něčemu tvar. Lze to pozorovat v diskuzích na téma sociální design a tzv. design thinking, které pochopitelně vycházejí z Papanekových myšlenek. Výstava se snaží ukázat, že průkopníkem takovýchto debat byl právě Papanek, jeden z nejpokrokovějších myslitelů v oblasti designu. Výstava se dále zabývá tím, jak Papanekův sociálně angažovaný design mění dnešní svět a jak ho může zlepšit.

Zdroj: TZ

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.