Zdravá kancelář v kostce

Hlavní stránka » Aktuality » Zdravá kancelář v kostce

Ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy přinášíme závěrečný díl seriálu Zdravá kancelář, který shrnuje vše, co je podstatné pro naši pohodu, zdraví i produktivitu v zaměstnání.

V celém našem seriálu věnujícímu se zdravému vnitřnímu prostředí jsme chtěli upozornit na skutečnost, že správně řešená kancelář není jen otázka designu, jak bývá někdy mylně interpretováno. Můžete mít krásně a moderně zařízenou kancelář, ale nelze se v ní soustředit, protože se zapomnělo např. na akustiku nebo na účinné větrání. Optimální kancelářské prostředí je výsledkem ideální souhry mnoha faktorů: kvality ovzduší, tepelného komfortu, řešení osvětlení, layoutu kanceláře, akustiky, ergonomie, podnětné atmosféry pro práci i uživatelského pohodlí. Tyto elementy pak společně tvoří zdravé vnitřní prostředí, které se pozitivně promítá do našeho zdraví. Svou roli hraje také dopravní dostupnost a lokalita. Mnoho z nás ví z vlastní zkušenosti, jak negativně může na záda působit ergonomicky špatně řešené pracovní místo, jaké problémy může přinášet špatně nastavená klimatizace nebo jak může rušit hluk kanceláře. A to je jen několik příkladů špatně řešeného kancelářského prostředí a jejich dopadů na lidský organismus.

Změna pohledu na kancelářský prostor
Dnes se postoje ke kancelářským prostorám, v nichž trávíme značnou část dne, naštěstí mění. Zaměstnavatelé i zaměstnanci si stále více uvědomují vliv vnitřního prostředí na zdraví a psychiku člověka. Česká rada pro šetrné budovy považuje zdravé vnitřní prostředí za prioritní téma, které jde ruku v ruce s šetrným přístupem ke stavebnictví. Simona Kalvoda, výkonná ředitelka CZGBC k tomu říká: „Snažíme se hledat příklady dobré praxe, abychom k vytváření kvalitního vnitřního prostředí inspirovali. Vycházíme z toho, že lidé tu nejsou pro budovy; naopak, budovy by měly dobře sloužit svým uživatelům. Kvalitní vnitřní prostředí – ať už jde o kanceláře, obchody, nebo o naše domovy – bere člověka jako měřítko tohoto prostoru. A s touto myšlenkou a v interakci s lidmi, by měl být prostor také vytvářen. Jinými slovy – zdravé vnitřní prostředí v budovách příznivě ovlivňuje naše zdraví, psychiku i produktivitu, což má řadu společenských a ekonomických dopadů.“

Klíčové aspekty zdravého vnitřního prostředí a jejich dopady
Mezi klíčové aspekty zdravé kanceláře patří kvalita ovzduší. Podle studie Světové rady pro šetrné budovy zvyšuje dostatečné množství kvalitního vzduchu produktivitu pracovníků o téměř 10 %. Vliv na zdraví má i světelné klima; dostatek denního světla v kancelářích prodlužuje spánek o 46 minut, čímž zvyšuje jeho kvalitu a kvalitu života obecně. O 52 % zvyšují míru pracovní výkonnosti dobře řešené akustické prvky prostoru. Důraz je třeba klást také na ergonomii pracovního prostoru, neboť 20 % onemocnění pohybového aparátu vzniká právě z důvodu špatné ergonomie pracovního místa. „V neposlední řadě se efektivní zdravá budova zaměřuje i na koncept aktivního pracovního prostředí: 80 % všech inovativních myšlenek a nápadů totiž vzniká na základě vzájemné komunikace a dialogu zaměstnanců. Velmi důležitou roli pro zdraví a uživatelský komfort hrají rovněž z hlediska zdraví bezpečné, ideálně přírodní materiály. Spokojenost zaměstnanců podporuje i dobrá dostupnost kanceláří a zázemí dané lokality zajišťující potřebnou infrastrukturu,“ vysvětluje Michaela Nedorostová, konzultantka CBRE a členka pracovní skupiny CZGBC, která bude hodnotit projekty přihlášené do kategorie Zdravá kancelář v 3. ročníku prestižní soutěže CBRE Zasedačka roku.

Čas jako rozhodující faktor tvorby kvalitního vnitřního prostředí
Na časté překážky znemožňující vytvořit kvalitní vnitřní prostředí upozorňuje Jan Baxa, asset manager společnosti CA Immo. „Nedostatek času na návrh, projekt či studii pracovního prostředí vede k šuplíkování projektů; neumožňuje optimalizaci nabíhajícího provozu kanceláře a omezuje možnosti přizpůsobení se na jedné straně uživatelům a na druhé straně budově (jejím technologiím, stavebním prvkům i provozním parametrům). Nedostatečný čas na výstavbu limituje možnosti klientských změn, stejně tak kontroly a tlaku na prvotřídní kvalitu i jakost a zdravotní nezávadnost použitých materiálů. A krátký časový horizont nájemních vztahů v některých případech vylučuje možnosti postupného přizpůsobení kanceláří a promyšlených investic do interiérového vybavení. Snižuje rovněž motivaci všech aktérů (pronajímatele, nájemce i zaměstnanců) měnit nevyhovující pracovní podmínky prostor. Například v sousedním Německu je průměrná délka nájemních vztahů delší,“ uvádí Jan Baxa.
Vzhledem ke skutečnosti, že v nevýrobních společnostech tvoří mzdové náklady asi 90 % celkových provozních nákladů, je spokojený a zdravý pracovník základním stavebním kamenem úspěšné podnikatelské činnosti. Jedním z faktorů zvyšujícím jeho produktivitu a následně také hospodářský výsledek celé společnosti je právě pracovní prostředí. Věřme proto, že vliv pracovního prostředí na spokojenost, zdraví a produktivitu zaměstnanců si bude uvědomovat ještě více firem, než je tomu dosud.
www.czgbc.org

Foto: budova Nile House z portfolia CA IMMO, LEED Platinum

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.