Zkušenosti ze zahraničí využíváme doma

Hlavní stránka » Aktuality » Zkušenosti ze zahraničí využíváme doma

Projekční a poradenská společnost Arcadis patří s 27 000 zaměstnanci a zastoupením v 70 zemích celosvětově k největším ve svém oboru.

Podobně jako v posledních letech, jsme na počátku roku požádali o rozhovor dlouholetého ředitele Arcadis Czech Republic s.r.o. Pavla Čermáka, který tentokrát přizval vedoucího projektového týmu Jakuba Pavelku.

Jak se dařilo společnosti Arcadis v uplynulém roce?
P. Č.: Celkově lze říct, že rok 2019 byl úspěšný, a to z globální perspektivy i z pohledu našeho regionu. Globální zázemí naší společnosti nám otevírá cestu k mnoha projektům napříč segmenty i regiony. Nejen díky tomu stouply akcie společnosti jen za poslední dva měsíce o téměř 20 %. Bavíme-li se o České republice a Slovensku, roční plán jsme výrazně překročili. Zajistili jsme nové, především dlouhodobé, příjmy od lokálních i nadnárodních Arcadis klientů, a ujistili se tak o vysoké reputaci naší značky, která je dána jednoznačně odborností a morální úrovní našich zaměstnanců. Naším hlavním byznysem stále zůstává projektový management, k němuž prioritně přidáváme dvě další služby, v nichž jsme na trhu už léta nejlepší: technické poradenství při investicích neboli technické audity při transakčních službách a zelené certifikace, především BREEAM a LEED. Vedle nich poskytujeme samozřejmě i další služby, jako jsou smluvní řešení či programový management. Poskytované služby jsou natolik diverzifikované, že žádná z nich nemá výraznou převahu. To je výhoda v případě zpomalení nebo výpadku některého segmentu, kdy můžeme aktivity operativně orientovat jiným směrem. To se týká např. loňského prvního pololetí, kdy se transakce rozjížděly poněkud pomaleji než v jiných letech, takže jsme je nahradili zvýšeným působením na zahraničních projektech nebo certifikacemi. Potvrzuje se, že jsme na trhu velmi dobře vnímáni, a to díky usilovné práci na projektech a silné podpoře klientů. Jako každoročně jsem se i letos účastnil eventů, kde se Arcadis úspěšně prezentoval – ať už na MIPIM, kde Arcadis získal hned tři ocenění – na EXPO Real, či na Best of Realty pod záštitou ARTN, kde jsme podpořili naše klienty, kteří získali ocenění ve svých segmentech podnikání. Lenka Matějíčková, vedoucí oddělení sustainability, nás dále reprezentovala v Polsku na CEEQA Awards, odkud jsme si přivezli ocenění v kategorii Development Services Company of the Year pro střední a východní Evropu.

V jakém ohledu byl loňský rok nejúspěšnější?
P. Č.: Jak jsem již uvedl, máme dva nosné subsektory. Jednak to jsou certifikace, které v posledních letech zaznamenávají boom. Se službou jsme začali před deseti lety a dnes jsme jednoznačně nejlepší na trhu a máme značné množství zakázek. Oddělení sustainability pod vedením Ing. Lenky Matějíčkové tak velmi dynamicky roste a tvoří značnou část obratu naší firmy. Trendem na letošní a příští rok je certifikace celých logistických portfolií, nikoli jen jednotlivých budov. Běžnou praxí je příprava certifikace všech nových logistických a průmyslových staveb pro všechny největší hráče na trhu – nové objekty jsou tedy projektovány tak, aby získaly certifikaci přímo. Klienti však mají v portfoliu desítky či stovky starších budov, které by nyní měly být dodatečně certifikovány. Průkopníkem je společnost CTP, která chce mít do letošního června všechny své budovy s certifikací BREEAM In-Use, přičemž současně s tím zpracováváme i další hodnocení. Jedná se o obrovskou zakázku čítající stovky objektů ve střední a jihovýchodní Evropě. V sektoru zelených certifikací zavádíme i novou službu týkající se snižování uhlíkové stopy. U nás to je novinka, zatím o ni projevili zájem přední developeři, Arcadis již ale standardně dodává tyto služby např. v západní Evropě. To jsou tedy dva trendy v zelených certifikacích, které se nás nyní bezprostředně týkají.

Můžete nějak vyspecifikovat úspěchy i v dalším hlavním sektoru, tedy transakčních službách?
P. Č.: Výsledky aktivit společnosti Arcadis celosvětově kopírují pokračující pozitivní trend na investičních trzích a očekáváme, že růstový bude i rok 2020. To platí i pro vývoj v České republice a na Slovensku, kde se Arcadis již tradičně podílí na investičních finančních transakcích, které patří k TOP 10 na obou trzích. Jdeme s touto pozitivní vlnou a intenzivně pracujeme na tom, abychom si pozici lídra trhu udrželi. Jen v posledních dvou letech stáli experti našeho českého týmu u transakcí, jejichž hodnota přesahuje miliardy eur. Loni to byla např. akvizice Main Point Pankrác (130 mil. eur) korejskou Hana Financial Group, DRN (100 mil. eur) německý fondem KGAL nebo bratislavské Twin City Tower (120 mil. eur) britskou Valesco Group. Největší akcí bylo technické a cenové poradenství českého týmu Arcadis při historicky největší finančně-realitní transakci ve střední a východní Evropě – TDD a EDD při úvěrování obřího průmyslového portfolia CTP s 200 nemovitostmi o ploše 2,7 mil. m2 v rekordní hodnotě 1,9 mld. eur. A z prvních týdnů roku 2020 lze usuzovat, že také letošní rok může být z hlediska transakcí velmi úspěšný.

Těžištěm vaší činnosti je ale nadále projektový management…
J. P.: Ano, a také v tomto sektoru můžeme s jistotou sledovat nové trendy, a to zejména díky určité nervozitě klientů v důsledku skokového navýšení cen stavebních prací. Mnoho klientů se začalo od standardního projektového managementu a generálního dodavatele odklánět ke construction managementu, tedy k řízení projektu bez využití generálního dodavatele a k přímé koordinaci několika subdodavatelů. Pokud si to klient opravdu přeje, dodáváme služby i touto formou. Rovněž nám dobře funguje sdílení „velkých dat“ s kolegy ze všech kanceláří Arcadisu, přičemž jsme schopni si zajistit informace o projektech i klientech po celém světě během několika sekund. Práce s „big data“nám umožňuje podílet se na projektech v zahraničí, a dokonce je z Prahy řídit. Navíc jsme schopni poznatky z celého světa aplikovat v našich lokálních podmínkách. Osloví-li nás nadnárodní firma, která chce na českém trhu působit, známe její způsob práce a standardy, čímž získáváme značnou výhodu.

P. Č.: Interní spolupráce uvnitř Arcadisu navíc přináší další výhody – spolupracujeme na projektech, které jsou zasmluvněny na evropské nebo globální úrovni, a naši kolegové se tak podílejí na zahraničních projektech. Například v minulých letech se naši geotechnici účastnili obřích zemních a infrastrukturních prací při přípravě nového letiště v Istanbulu. Kolegové z pražské kanceláře mají v Arcadisu velmi dobré jméno a jsou v zahraničí vítáni a uznávaní. V projektovém managementu poporujeme naše korporátní klienty z Prahy pro celý SEE region, ve kterém v současné době Arcadis neplánuje otevírat nové pobočky. Nicméně globální klienti, s nimiž Arcadis pracuje jinde ve světě, expandují na jihovýchod Evropy, a proto dnes rozšiřujeme oblast svého působení z Prahy a máme již několik velmi zajímavých projektů v oblasti investičního a finančního trhu v regionu jihovýchodní Evropy, v zemích, jako je Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko a Slovinsko. Předpokládáme, že letos budeme mít přes 20 % z celkových příjmů pražské kanceláře právě z toho regionu. Stručně řečeno, vysíláme zaměstnance do zahraničí na zajímavé projekty, řídíme z Prahy projekty v zahraničí a zahraniční zkušenosti využíváme i pro naše lokální klienty.

Jaký je tedy výhled na rok 2020?
P. Č.: Mimo nové trendy v oblasti projektového managementu a certifikací bychom rádi prohloubili naše znalosti v oblasti environmental due diligence. Dále vedle construction managementu jsme díky zájmu klientů začali s designem kanceláří, uvažujeme i o orientaci na odstraňování ekologických zátěží. Jednou z novinek, na něž se v budoucnu zaměříme, je elektromobilita, která je na západě už poměrně rozvinutá. Je to jednak z pohledu výroby v automobilovém sektoru, kde se zvolna přechází od standardních spalovacích motorů k hybridním motorům a elektromotorům, které jsou výrobně mnohem jednodušší, ale i co do provozu, kde mluvíme o vybudování potřebné infrastruktury v podobě dostatečného počtu veřejných i soukromých dobíjecích stanic. To se týká developerů rezidenčních celků, administrativních, maloobchodních i industriálních nemovitostí. Arcadis taktéž každoročně zveřejňuje International Construction Cost Index, v němž srovnává ceny stavebních prací na jednotlivých trzích po celém světě, což je pro klienty velmi užitečný přehled.

J. P.: Už jsem zmínil, že velkým trendem je digitalizace a využívání „velkých dat“. Arcadis má vlastní softwarové systémy, které umožňují jejich sdílení. V Manile je výpočetní centrum se stovkami zaměstnanců, kteří zaslaná data vyhodnocují a podle potřeby využívají. Jeden den shromáždíme informace a druhý den ráno je díky časovému posunu dostaneme z Manily zpracované v podobě, v jaké potřebujeme. Digitalizace pro nás znamená hlavně zefektivnění práce. Také v BIM máme první projekty. V tomto softwaru pracujeme podle zájmu klientů – jsou firmy, zejména nadnárodní, s desítkami projektů, které tento přístup přímo vyžadují. BIM nevnímáme jen jako nástroj na tvorbu výkresové dokumentace, ale jako celý soubor činností. Na několika projektech funguje celý projektový management a správa veškeré dokumentace na bázi BIM. V tomto případě nám BIM dává smysl a snažíme se v tomto duchu pracovat i s klienty. Velmi také podporujeme princip zahrnutí sociálních a environmentálních hledisek do strategie naší společnosti, ať už finančním příspěvkem, nebo fyzickou účastí našich zaměstnanců na akcích s tím spojených, např. jsme se účastnili loňského Běhu dobré vůle, květnové výzvy Do práce na kole nebo sázeli stromy v rámci celorepublikové výzvy Den za obnovu lesa pro Lesy ČR. A v těchto aktivitách hodláme pokračovat i do budoucna.
PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.